Transformacja firm wysokotechnologicznych pod kątem przyszłości

Transformacja firm wysokotechnologicznych pod kątem przyszłości wymaga skalowalnej platformy chmurowej. Zobacz, w jaki sposób Oracle może pomóc rozpocząć optymalną podróż do chmury.
 

Trendy w branży

Nowe cyfrowe modele biznesowe
Cyfryzacja zmieni na zawsze branżę zaawansowanych technologii, błyskawicznie przyspieszając jej transformację. Przedsiębiorstwa, które potrafią korzystać z innowacyjnych technologii, mogą wykorzystać stwarzane okazje i przyspieszyć transformację biznesową.
Przyspieszanie innowacyjności
Producenci, aby móc skorzystać z możliwości oferowanych przez nową erę cyfrową, muszą przyspieszyć proces adaptacji wielu nowych technologii. Z tego wydania magazynu „Manufacturing Leadership Journal” można się dowiedzieć, jak robi to Oracle.
Globalizacja
Nadeszła już czwarta globalna rewolucja przemysłowa (4IR), przynosząc nowe technologie i techniki, które spowodują zmianę produktów, procesów i łańcuchów dostaw stanowiących nieodłączną część każdej działalności.
Technologie transformacyjne
Technologia blockchain powinna pomóc wprowadzić nowe poziomy zaufania, przezroczystości i efektywności, które przyczynią się do transformacji sposobu, w jaki firmy i całe branże będą w przyszłości zarządzać łańcuchami dostaw oraz je realizować.
Droga do PLM w chmurze
Usługi chmurowe radykalnie zmieniły warunki rynkowe w wielu dziedzinach, z których kolejną jest zarządzanie cyklem życia produktów (PLM).
Innowacyjność z Oracle Cloud
Zamęt cyfrowy zmienia przyszłość branży produkcyjnej. Firmy potrzebują możliwości wprowadzania innowacyjności — od transportu, poprzez sprzedaż, dystrybucję i dostawców, do procesów produkcji.

Rozwiązania branżowe

 
Oracle Industry 4.0 — zapewniając nowe możliwości wynikające z rzeczywistości rozszerzonej, wizji maszyn, bliźniaków cyfrowych i badania danych — oferuje organizacjom cenny wgląd w działanie zasobów, maszyn, pojazdów i pracowników. Umożliwia to organizacjom optymalizowanie swoich łańcuchów dostaw, produkcji i procesów logistycznych, skracanie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek oraz włączanie nowych modeli biznesowych.
Rozwiązanie Oracle Connected Digital Innovation stanowi nowoczesną platformę chmurową, pozwalającą wątkowi cyfrowemu śledzić cykl życia produktu od idei, przez wprowadzenie na rynek, aż do eksploatacji i serwisu.
Rozwiązanie Oracle Lead-to-Cash for the Digital Age zapewnia podstawy wielokanałowej obsługi klienta oraz elastyczność wdrażania nowych modeli przychodów, na przykład takich modeli, jak oferowanie produktów jako usług.
Rozwiązanie Oracle Integrated Business Planning zapewnia w czasie rzeczywistym wgląd w łańcuch dostaw, adaptacyjne zarządzanie popytem oraz odpowiedzialne planowanie sprzedaży i działań, a także pomaga firmie szybko się adaptować do zmian popytu, dostosowując odpowiednio produkcję, dystrybucję i zakupy.
Rozwiązanie Oracle Digital Supply Chain with Blockchain oferuje rozproszoną cyfrową księgę z modułem Smart Contracts (używanym do egzekwowania umów między wieloma podmiotami), pomagającą zwiększać przejrzystość transakcji, określać pochodzenie produktu na każdym poziomie, usprawniać łańcuch dostaw oraz zmniejszać koszty.
Rozwiązanie Oracle Adaptive Digital Manufacturing udostępnia zestaw zaawansowanych narzędzi do monitorowania zasobów i procesów w czasie rzeczywistym. Dostarcza predykcyjne spostrzeżenia oraz oparte na regułach alarmy związane z danymi IoT, a także zapewnia zbieżność oraz kontekstową zgodność danych firmowych z danymi operacyjnymi, wykorzystanie analityki adaptacyjnej do wykrywania ukrytych informacji w danych Big Data oraz implementację pętli zamkniętych, pozwalających szybciej podejmować działania korekcyjne na podstawie uzyskiwanych spostrzeżeń. Całość tworzy cyfrowe rozwiązanie produkcyjne, pomagające firmom dostosowywać się do dynamicznych potrzeb i okoliczności produkcyjnych.
Rozwiązanie Oracle Smart Connected Factory pomaga firmom produkcyjnym lepiej przewidywać wymagania konserwacji i ją realizować, wiązać problemy dotyczące jakości z czynnikami maszynowymi i środowiskowymi, skracać czasy przestoju oraz poprawiać jakość.
Ulotność wymagań konsumentów, błędy ludzkie i konkurencja na rynku stale wywierają presję, zmuszającą do zwiększania skuteczności, jakości i bezpieczeństwa środowiska. Oracle udostępnia nowoczesną platformę do wspólnego zarządzania operacjami magazynowymi i do ich usprawniania poprzez połączenie sprzętu, czujników jakości i pracowników z procesem magazynowym. Oracle Smart Connected Warehouse pomaga lepiej przewidywać problemy z obsługą i jakością, skracać czasy przestoju, usprawniać gospodarkę magazynową, optymalizować wykorzystanie miejsca oraz zwiększać zdolność śledzenia produktów, a ponadto zapewnia pełny widok operacji.
Od optymalizowanych sieci transportowych do dostrajanych operacji magazynowych, firmy mogą polegać na rozwiązaniu Oracle Digital Logistics, stosując je do zarządzania łańcuchami dostaw, przyspieszania działań realizacyjnych i upraszczania szerokiego wachlarza procesów biznesowych.
Technologie blockchain i IoT (Internet of Things) mogą być wykorzystywane do śledzenia autentyczności, zgodności z regulacjami, tras produktów, zarządzania realizacją zadań oraz zdalnego zarządzania inteligentnymi urządzeniami. Mogą także pomóc zapobiegać zagrożeniom, takim jak uszkodzenia, fałszerstwa czy niewłaściwa obsługa, występującym w łańcuchach dostaw.
Innowacyjne rozwiązanie Oracle Digital Field Service (DFS), przeznaczone dla branż intensywnie bazujących na zasobach i usługach, stanowi przełom w dotychczasowym podejściu, oferując zintegrowaną platformę pomagającą prowadzić działalność usługowo-serwisową oraz optymalizować harmonogramy i trasy usług mobilnych.
Większość firm zajmujących się produkcją dyskretną przechodzi do modeli konsumpcyjnych opartych na subskrypcji. Rozwiązanie Oracle Digital Service and Monetization pomaga tym firmom zaoferować szeroki wachlarz nowych modeli biznesowych — od zapisywania się na towary konsumpcyjne i usługi aż do produktów jako usługi.
 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud