Zarządzanie kosztami, organizacja zasobów oraz kontrola dostępu do usług w chmurze

Dostępne w Oracle Cloud Infrastructure elastyczne i skuteczne rozwiązania pozwalają organizacjom dostosowywać i optymalizować w chmurze swoje założenia systemowe dotyczące zarządzania. Oracle ułatwia kontrolę kosztów i zarządzanie dostępem do zasobów IT, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej ich widoczności.
 
 
 

Oracle Cloud Infrastructure Governance

W ramach Oracle Cloud Infrastructure są udostępniane — bez żadnych dodatkowych opłat — narzędzia ułatwiające nadzór nad zasobami, zarządzanie kosztami i kontrolę dostępu dostępem.

Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management

Usługa Oracle Identity and Access Management (IAM) pozwala kontrolować, kto ma prawa dostępu do zasobów w chmurze, jakiego rodzaju jest to dostęp i do których zasobów. Korzystając z niej, zarządzaj złożonymi organizacjami i regułami, z użyciem logicznych grup użytkowników i zasobów, oraz upraszczaj proces definiowania założeń systemowych.
Stosuj jeden model identyfikacji i autoryzacji do kontroli dostępu oraz z łatwością zarządzaj wszystkimi swoimi zasobami IT we wszystkich usługach Oracle Cloud Infrastructure.

Oracle Cloud Infrastructure Tagging

Oracle Cloud Infrastructure Tagging umożliwia organizowanie i kontrolowanie zasobów chmurowych oraz zarządzanie nimi zgodnie ze zdefiniowanym schematem organizacyjnym.
 
Usługa ta umożliwia stosowanie tagów dla zasobów w celach informacyjnych lub operacyjnych. Zdefiniowane tagi można kontrolować, unikając w ten sposób stosowania niepoprawnych tagów dla zasobów. Tagi zapewniają również elastyczny mechanizm adresowania, możliwy do użycia w skryptach administracyjnych.

Oracle Cloud Infrastructure Cost Management

Oracle Cloud Infrastructure poprawia kontrolę i zapewnia pełny wgląd w budżety, użycie chmury i wydatki.
Zarządzaj budżetami oraz śledź rzeczywiste i prognozowane wydatki — wszystko to w jednym miejscu. Bądź na bieżąco z użytkowaniem, korzystając z intuicyjnego pulpitu informacyjnego, służącego do analizy kosztów, oraz filtruj na podstawie przedziałów i tagów, przeprowadzając dokładną analizę wydatków według działów, zespołów i projektów. Z łatwością eksportuj dane dotyczące użytkowania, uzyskując szczegółowe raporty dotyczące wykorzystania zasobów oraz integrację z już istniejącymi narzędziami do zarządzania chmurą i przeprowadzania analiz BI.

Oracle Cloud Infrastructure Audit

Oracle Audit zapewnia wszechstronny wgląd w usługi Oracle Cloud Infrastructure. Uzyskuj przez 365 dni, bez żadnych dodatkowych opłat, dostęp do działań związanych z API w swoim obszarze dzierżawy.
Automatycznie rejestruj zdarzenia, których zapis można pobierać, składować i analizować pod kątem bezpieczeństwa, przestrzegania regulacji i optymalizacji zasobów w obszarze i przedziałach usługi Oracle Cloud Infrastructure.
 
 
 
 

Przypadki użycia

Oracle Cloud Infrastructure oferuje rozwiązania odpowiednie dla takich przypadków użycia, jak zarządzanie kosztami, kontrola dostępu i nadzór nad zasobami.

Bądź na bieżąco z użytkowaniem i kosztami, bazując na danych, którym możesz zaufać

Uzyskuj aktualny zapis stanu użytkowania i wydatków w całej organizacji, w dowolnym punkcie w czasie. Stosuj filtry ułatwiające śledzenie wydatków i analizowanie trendów w samodzielnie określanych przedziałach dat. Z łatwością drąż w dół do informacji o użytkowaniu i kosztów oraz filtruj na podstawie przedziałów i tagów, przeprowadzając dokładną analizę wydatków według działów, zespołów i projektów. Unikatowe, zdefiniowane przez Oracle tagi bazujące na schematach pomagają zapewnić spójne użytkowanie oraz szczegółowe informacje o kosztach.

Separuj zasoby zgodnie ze strukturą organizacyjną

Aplikacja Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management pozwala użytkownikom w elastyczny sposób organizować zasoby IT, zgodnie z hierarchicznymi strukturami działów. Separuj zasoby, używając przedziałów, oraz ułatwiaj pomiar ich użytkowania oraz fakturowanie według poszczególnych działów lub jednostek biznesowych.

Zapewnij bezpieczny dostęp, zapewniający zgodność z regulacjami

Aplikacja Oracle Identity and Access Management umożliwia użytkownikom identyfikację i autoryzację dostępu do usług Oracle Cloud Infrastructure. Twórz grupy logiczne użytkowników i stosuj założenia systemowe, pozwalające zachować czytelny rozdział obowiązków w celu zapewnienie zgodności z regulacjami. Na przykład, stosując łatwe do zdefiniowania założenia systemowe Oracle, można zapewnić, że dostęp do zasobów sieciowych ma tylko grupa zajmująca się siecią.

Umożliw aplikacjom wywoływanie usług Oracle Cloud Infrastructure

Obiekty „principal" instancji wraz z aplikacją Identity and Access Management pozwalają upoważnić aplikację do uaktywniania wywołań API dla publicznych usług Oracle Cloud Infrastructure, eliminując konieczność konfigurowania uwierzytelnień użytkowników lub definiowania pliku konfiguracyjnego. Na przykład użytkownicy mogą uruchamiać skrypt Python, pozwalający instancji odczytywać dane z magazynu obiektów.

Usprawnij zarządzanie zasobami z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i produkcyjnych

Oracle Cloud Infrastructure Tagging łączy w sobie elastyczność swobodnego tworzenia tagów z kontrolą tagów zdefiniowanych, pomagając usprawnić zarządzanie zasobami IT. Unikatowe, zdefiniowane przez Oracle tagi bazujące na schematach pomagają eliminować niechciane tagi, zapewniając jednocześnie kontrolę nad zasobami używanymi przez więcej niż jeden dział. Na przykład można przypisać zasoby z tagami do przypadków użycia rozwojowego i produkcyjnego, ułatwiając czytelne rozróżnienie przeznaczenia tych zasobów oraz wykonywanie — gdy będzie to konieczne — masowych czynności.

Monitoruj dostęp do zasobów

Oracle Audit zapewnia użytkownikowi pełny wgląd we wszystkie działania na swoim koncie, związane z publicznym API. Automatycznie rejestruj zdarzenia, które następnie można przechowywać, wyszukiwać i analizować pod kątem bezpieczeństwa, zgodności z regulacjami i optymalizacji zasobów.
 
 
Wprowadzenie do usługi Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management
Obejrzyj wideo, z którego dowiesz się, jak — w celu kontroli dostępu — stosować jeden model identyfikacji i autoryzacji oraz z łatwością zarządzać wszystkimi swoimi zasobami IT we wszystkich usługach Oracle Cloud Infrastructure.
Oracle Cloud Infrastructure Tagging — wprowadzenie
Obejrzyj przegląd zaawansowanej usługi Oracle Cloud Infrastructure Tagging, umożliwiającej użytkownikom wyszukiwanie, kontrolowanie dostępu i przeprowadzanie masowych czynności na zbiorach zasobów.
Oracle Cloud Infrastructure Audit — wprowadzenie
Zobacz, w jaki sposób Oracle Cloud Infrastructure Audit zapewnia wszechstronny wgląd w usługi Oracle Cloud.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud