Skalowalna kontrola i bezpieczeństwo zasobów w chmurze

Dostosuj i zoptymalizuj nadzór na zasobami IT firmy i dostęp do nich, korzystając z elastycznego, zaawansowanego systemu zarządzania tożsamością i dostępem oraz z usług inspekcji.
 

Organizacja

Twórz proste założenia systemowe, pozwalające zbiorczo zarządzać zasobami, dostępem i inspekcją
 

Usprawnienie

Zapewnij bardziej efektywny wykorzystywanie zasobów IT w całej organizacji
 

Bezpieczeństwo

Z łatwością modeluj struktury biznesowe i uprawnienia, zapewniając bezpieczeństwo i realizację celów operacyjnych
 

Unifikacja

Zabezpieczaj i monitoruj wszystkie swoje usługi Oracle Cloud Infrastructure, korzystając z przezroczystej integracji
 

Oracle Cloud Infrastructure Governance — oferty

W ramach Oracle Cloud Infrastructure są udostępniane — bez żadnych dodatkowych opłat — usługi Oracle Audit i Identity and Access Management ułatwiające nadzór nad zasobami i zarządzanie dostępem.

Oracle Cloud Infrastructure Audit

Oracle Audit zapewnia wszechstronny wgląd w usługi Oracle Cloud Infrastructure. Uzyskuj przez 365 dni, bez żadnych dodatkowych opłat, dostęp do działań związanych z API w swoim obszarze dzierżawy.
Automatycznie rejestruj zdarzenia, których zapis można pobierać, składować i analizować pod kątem bezpieczeństwa, przestrzegania regulacji i optymalizacji zasobów w obszarze i przedziałach usługi Oracle Cloud Infrastructure.

Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management

Usługa Oracle Identity and Access Management (IAM) pozwala kontrolować, kto ma prawa dostępu do zasobów w chmurze, jakiego rodzaju jest to dostęp i do których zasobów. Korzystając z niej, zarządzaj złożonymi organizacjami i regułami, z użyciem logicznych grup użytkowników i zasobów, oraz upraszczaj proces definiowania założeń systemowych.
Stosuj jeden model identyfikacji i autoryzacji do kontroli dostępu oraz z łatwością zarządzaj wszystkimi swoimi zasobami IT we wszystkich usługach Oracle Cloud Infrastructure.

Oracle Cloud Infrastructure Tagging

Oracle Cloud Infrastructure Tagging umożliwia organizowanie i kontrolowanie zasobów chmurowych oraz zarządzanie nimi zgodnie ze zdefiniowanym schematem organizacyjnym.
 
Usługa ta umożliwia stosowanie tagów dla zasobów w celach informacyjnych lub operacyjnych. Zdefiniowane tagi można kontrolować, unikając w ten sposób stosowania niepoprawnych tagów dla zasobów. Tagi zapewniają również elastyczny mechanizm adresowania, możliwy do użycia w skryptach administracyjnych.
 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud