Financial Consolidation and Close Cloud

Wiarygodne zamykanie spełniające każdy wymóg sprawozdawczości

Korzystaj z Financial Consolidation and Close Cloud, skróć radykalnie czas i zmniejsz koszt operacji zamykania.
 

Natychmiastowa konsolidacja z wykorzystaniem najlepszych praktyk

Wstępnie skonfigurowany model konsolidacji, ułatwiający spełnianie wymagań w zakresie sprawozdawczości, takich jak IFRS i GAAP, przyczyniający się do znacznego zmniejszenia kosztów i oszczędności czasu.
 

Wszechstronność i kompletność

Kompletne rozwiązanie zapewniające wgląd we wszystkie działania związane z zamykaniem, konsolidacją, gromadzeniem danych i raportowaniem.
 

Przezroczysta sprawozdawczość

Rozwiązanie konsolidacji finansowej z wbudowanymi przepływami środków pieniężnych, bilansem oraz rachunkiem zysków i strat, pozwalające w wiarygodny sposób prowadzić sprawozdawczość.
 

Integracja

Wbudowana zdolność łączenia się z głównymi systemami źródłowymi, takimi jak ERP, w celu zaspokojenia potrzeb związanych z konsolidacją i zamykaniem.
 

Wyróżnione

Nowoczesne zamykanie finansowe
Czy Twój system gwarantuje użycie najlepszych praktyk zapewniających dokładność i skuteczność?
Nowoczesne zamykanie finansowe
Organizacje zwracają się teraz ku rozwiązaniom w chmurze — takim jak Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service — obsługującym w nowoczesny sposób cały obszerny proces od zamknięcia księgi do sporządzenia wymaganych prawnie sprawozdań.
Czy Twoja firma jest gotowa na produkty Cloud?
Odmień swoją firmę podczas konferencji Oracle CloudWorld. Jednodniowe wydarzenie, wypełnione nowymi informacjami.
Zarządzanie zgodnością (IFRS 16)
Spełnij, korzystając z aplikacji Financial Consolidation and Close Cloud, nowe standardy sprawozdawczości w zakresie leasingu.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud