Wiarygodne zamykanie spełniające każdy wymóg sprawozdawczości

Korzystaj z Financial Consolidation and Close Cloud, skróć radykalnie czas i zmniejsz koszt operacji zamykania.
 

Natychmiastowa konsolidacja z wykorzystaniem najlepszych praktyk

Wstępnie skonfigurowany model konsolidacji, ułatwiający spełnianie wymagań w zakresie sprawozdawczości, takich jak IFRS i GAAP, przyczyniający się do znacznego zmniejszenia kosztów i oszczędności czasu.
 

Wszechstronność i kompletność

Kompletne rozwiązanie zapewniające wgląd we wszystkie działania związane z zamykaniem, konsolidacją, gromadzeniem danych i raportowaniem.
 

Przezroczysta sprawozdawczość

Rozwiązanie konsolidacji finansowej z wbudowanymi przepływami środków pieniężnych, bilansem oraz rachunkiem zysków i strat, pozwalające w wiarygodny sposób prowadzić sprawozdawczość.
 

Integracja

Wbudowana zdolność łączenia się z głównymi systemami źródłowymi, takimi jak ERP, w celu zaspokojenia potrzeb związanych z konsolidacją i zamykaniem.
 

Wyróżnione

Nowoczesne zamykanie finansowe
Czy Twój system gwarantuje użycie najlepszych praktyk zapewniających dokładność i skuteczność?
Nowoczesne zamykanie finansowe
Organizacje zwracają się teraz ku rozwiązaniom w chmurze — takim jak Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service — obsługującym w nowoczesny sposób cały obszerny proces od zamknięcia księgi do sporządzenia wymaganych prawnie sprawozdań.
Zarządzanie zgodnością (IFRS 16)
Spełnij, korzystając z aplikacji Financial Consolidation and Close Cloud, nowe standardy sprawozdawczości w zakresie leasingu.
Oracle Cloud Day
Przyszłość opiera się na chmurze. Lecz jaka jest najlepsza droga? Dowiedz się na konferencji Oracle Cloud Day.
Wyznaczanie przyszłości finansów, kadr i łańcucha dostaw
Modern Business Experience łączy w jedną całość konferencje Modern Finance Experience, Oracle HCM World i Modern Supply Chain Experience, zapewniając wiedzę i kontakty pomagające w rozwoju kariery zawodowej.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud