Osiem powodów, dlaczego Oracle jest najlepszym partnerem przy modernizacji Twojej działalności

Została podjęta decyzja o modernizacji procesów finansowych i operacyjnych w chmurze. Teraz stoisz przed trudnym wyborem właściwego partnera.
 
 

Enterprise Resource Planning

Usprawnij za pomocą Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud procesy biznesowe w swoim przedsiębiorstwie. Korzystając z dostępnych w ERP Cloud modułów Financials , Procurement, Project Portfolio Management i innych możesz zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i poprawić kontrolę.

Najbardziej wszechstronne, zintegrowane i skalowalne rozwiązanie do zarządzania finansami. Oracle Financials Cloud oferuje szeroką pomoc dla globalnych firm z różnych branż.
Zapewnij zgodność ze standardami ASC 606/IFRS 15, korzystając z aplikacji Oracle Revenue Management Cloud.
Oracle Accounting Hub Cloud umożliwia księgowanie z użyciem różnych systemów i zbiera wszystko razem w księdze głównej, tworząc jedno zaufane źródło, w którym są przestrzegane obowiązujące zasady księgowania. Zapewnia kompletny i terminowy wgląd.
Nowoczesne rozwiązania klasy Enterprise dla firm projektowych umożliwiają śledzenie informacji i zachowanie kontroli, zapewniając pełne i zintegrowane zarządzanie finansami projektów.
Project Management Cloud udostępnia nowoczesne, wspomagające realizację projektów narzędzia i metody, które można zaimplementować w ramach pakietu Oracle Cloud Suite lub wdrożyć do już istniejących rozwiązań.
Usprawnij — dzięki funkcjom automatyzacji i współpracy społecznościowej oferowanym przez Procurement Cloud — swój proces „od źródła do zapłaty”, zapewniając sobie pełną kontrolę nad kosztami i osiągając większe zyski.
Korzystając z usługi Financial Reporting Compliance Cloud, zintegrowanej z systemem Oracle ERP Cloud, można zoptymalizować kontrolę w ramach procesów finansowych i poza nimi.
Zwiększaj efektywność działań i rozwijaj inteligentne procesy biznesowe, korzystając z wypróbowanych najlepszych praktyk z zakresu ERP, z gotowych pulpitów informacyjnych, raportów, miar i wskaźników.
Pomaga średniej wielkości firmom upraszczać organizację, rozwijać się i wyróżniać się na tle konkurencji, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów IT.
 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud