Migracja i integracja danych w chmurze

Technologie i usługi integracji danych od Oracle umożliwiają pełne zarządzanie przenoszeniem danych i ich wzbogacaniem, zapewniając pełną dostępność danych dla ważnych działów firmy — zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
 

Dostęp

Uzyskuj dostęp do heterogenicznych danych Oracle i innych niż Oracle w celu przeprowadzenia migracji danych w czasie rzeczywistym.
 

Transformacja

Korzystaj, podczas pracy z technologiami Big Data i Cloud, z procesu ELT, zapewniając masową transformację danych.
 

Wzbogacanie

Udoskonalaj jakość danych i samoobsługowe przygotowywanie danych, wydobywając ukrytą w nich wartość.
 

Zarządzanie

Zwiększaj zaufanie oraz transparentność danych poprzez przyjazne dla biznesu zarządzanie danymi.
 

Oracle Data Integration — oferty

 

Data Integration Platform

Oracle Data Integration Platform łączy — w jednej zunifikowanej, opartej na chmurze, platformie — wszystkie najważniejsze możliwości kompletnych rozwiązań Data Integration, Data Quality i Data Governance.

Pushdown E-LT/ETL

Oracle Data Integrator Cloud Service provides pushdown data processing; high performance ETL with less data movement which is best for the Cloud.

Replikacja danych w czasie rzeczywistym

GoldenGate Cloud Service jest to usługa oparta na chmurze, służąca do integracji i replikacji danych w czasie rzeczywistym, umożliwiająca przezroczysty przepływ danych z różnych lokalnych relacyjnych baz danych do baz danych w chmurze, z zachowaniem spójności danych oraz zapewnieniem dużej tolerancji na błędy i odporności na uszkodzenia.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud