Najlepsza baza danych na najlepszej platformie w chmurze

Usługa Oracle Database w Oracle Cloud Infrastructure jest dostępna w elastycznych konfiguracjach, umożliwiając uruchamianie wszystkich — dużych i małych — zadań przetwarzania baz danych z wydajnością i mocą optymalizowanych systemów Oracle.
 
 
 
 

Wysoce dostępna baza danych Oracle na żądanie, na wysokowydajnych serwerach Bare Metal lub z usługą Oracle Exadata

  • Używaj tylko tego, co jest potrzebne, oraz skaluj do 368 rdzeni CPU i 340 TB miejsca składowania — na żądanie, bez wyłączania usługi
  • Jedyna platforma bazy danych zapewniająca możliwość uruchamiania mieszanych zadań przetwarzania — od OLTP do hurtowni danych (i wszystkiego między nimi)
  • Wbudowana wysoka dostępność oraz redundantność zapewniają wiarygodną platformę do uruchamiania firmowych, krytycznych zadań przetwarzania
  • Najpierw bezpieczeństwo: szyfrowane bazy danych, zabezpieczona komunikacja i prywatne sieci (domyślnie)
  • Prostota chmury: automatyczne udostępnianie i obsługa/konserwacja oraz wysoka elastyczność
  • 100% zgodność z lokalnymi zadaniami przetwarzania i aplikacjami Oracle: bezproblemowe przenoszenie między dwiema platformami
 
 

Dostępne warianty bazy danych w chmurze

Niezależnie od tego, czy wybierzesz Oracle Database na maszynach wirtualnych, Oracle Database na serwerach Bare Metal czy Oracle Database w systemie Exadata, Oracle Cloud udostępnia najlepszą infrastrukturę dla zadań przetwarzania związanych z bazami danych. Korzystaj z funkcji dostępnych tylko w Oracle Cloud, takich jak RAC do zapewniania wysokiej dostępności, Data Guard do przywracania poawaryjnego oraz In-Memory Database do tworzenia błyskawicznych analiz i raportów. Skaluj usługę Exadata Cloud Service, najbardziej zaawansowaną bazę danych w chmurze, łącząc bazę danych nr 1 na świecie z systemem Exadata — najpotężniejszą platformą bazy danych. Oracle obsługuje Oracle Database w wersji 11g, 12c i 18c.
Database Cloud Service - maszyny wirtualne
- Skalowanie od 1 do 48 rdzeni z do 640 GB RAM
- 256 GB - 40 TB odległych woluminów składowania bloków, na dyskach NVMe SSD
- Oracle Databases - Standard Edition lub Enterprise Edition
- Do 25 Gb/s (w przypadku wariantu 24 rdzeni lub 48 rdzeni)
Database Cloud Service - Bare Metal
- Skalowanie od 1 do 52 rdzeni z 768 GB RAM
- Do 51,2 TB  miejsca składowania dla bazy danych, na dyskach NVMe SSD
- Oracle Databases - Standard Edition lub Enterprise Edition
- Interfejsy sieciowe 2x 25 Gb/s
Exadata Cloud Service
- Skalowanie do 368 rdzeni z do 5,7 TB RAM
- Ponad 300 TB  dostępnej pamięci podręcznej Flash, na dyskach NVMe
- Do 340 TB miejsca składowania dla bazy danych
- Interfejsy sieciowe 2x 25 Gb/s
Exadata Cloud at Customer
- Skalowanie do 368 rdzeni z do 5,7 TB RAM
- Ponad 300 TB  dostępnej pamięci podręcznej Flash, na dyskach NVMe
- Do 340 TB miejsca składowania dla bazy danych
- Interfejsy sieciowe 2x 10 Gb/s
 
 
 

Przypadki użycia

Od konsolidacji bazy danych do bardzo szybkiego przetwarzania OLTP, bazy danych Oracle Cloud Databases zostały zaprojektowane w celu zapewniania ekstremalnej wydajności, krytycznej dostępności i najlepszych zabezpieczeń.

Konsolidacja bazy danych

Rozbieżność poprawek, nadmierny rozrost danych i nietrafiony sprzęt to tylko niektóre konsekwencje zarządzania różnymi bazami danych w różnych centrach danych lub chmurach. Dzięki usłudze Exadata Cloud Service można zapanować nad wszystkim, konsolidując różne instancje baz danych w jeden system bazodanowy lub uruchamiając mieszane zadania przetwarzania. Korzystając z wbudowanych narzędzi do zarządzania zasobami, można decydować, które bazy danych mogą używać zasobów (w tym pamięci i CPU), oraz określać priorytety zapytań w komórkach magazynu Exadata. Możliwa jest jeszcze lepsza konsolidacja dzięki opcji zapewniającej obsługę wielu dzierżawców.

Krytyczne aplikacje

Brak wyłączenia usług, wysoka dostępność, redundantność i ochrona danych to najważniejsze cechy potrzebne w infrastrukturze chmurowej. Usługa Exadata Cloud Service jest wstępnie zintegrowana z rozwiązaniem Oracle Maximum Availability Architecture (Oracle MAA), które wykorzystuje najlepsze praktyki — mające na celu zapewnienie wysokiej dostępności baz danych — w powiązaniu z takimi technologiami, jak RAC (Real Application Clusters), ASM (Automatic Storage Management), Recovery Manager, Flashback Database i Data Guard. Funkcje wysokiej dostępności właściwe dla systemu Exadata — takie jak stałe wykrywanie awarii serwerów obliczeniowych i magazynowych, redundantność składników sprzętowych i mirroring trójkanałowy magazynu — znacząco zwiększają dostępność.

Odtwarzanie awaryjne

Możliwość automatycznego tworzenia w pełni szyfrowanych kopii zapasowych baz danych w chmurze — wystarczy jedno kliknięcie. Bezproblemowe tworzenie instancji Data Guard zapewniające rezerwową transakcyjną bazę danych, do której nastąpi przełączenie w razie awarii. Możliwość korzystania z usług Oracle Cloud jako serwisu przywracania po awarii dla lokalnych baz danych Oracle za pomocą zabezpieczonej sieci, przedłużającej intranet do prywatnej sieci VCN (Virtual Cloud Network).

Analizy przetwarzane w pamięci

Usługi Database Cloud Services stosują opcję In-Memory Database do błyskawicznego wykonywania zapytań i analiz na żądanie. Połączenie tej opcji z usługą Exadata Cloud Service oraz korzystanie z terabajtów pamięci podręcznej Flash i serwerów magazynów Exadata umożliwia tworzenie raportów i analiz w czasie krótszym niż jedna sekunda — wszystko to bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacjach czy oprogramowaniu analitycznym.
 
 
 
 

Oracle Cloud Database Services

Oracle Cloud zapewnia zautomatyzowane, zarządzane przez klientów, usługi Oracle Database, dostępne w elastycznych konfiguracjach — zaspokajających potrzeby zarówno małych, jak i dużych firm — z wydajnością właściwą dla dedykowanego sprzętu. Dzięki temu można rozpocząć na poziomie kosztów i funkcji odpowiednich w danym momencie, a następnie elastycznie adaptować usługi w miarę zmiany wymagań. Szukasz bardziej zautomatyzowanych, samoobsługujących się baz danych? Sprawdź nasze oferty autonomicznych baz danych.

Autonomous Transaction Processing

Oracle Autonomous Transaction Processing to w pełni zautomatyzowana usługa bazy danych, którą można dostrajać i optymalizować pod kątem przetwarzania transakcji oraz różnych zadań przetwarzania, korzystając przy tym z najlepszej na rynku wydajności usługi Oracle Database. Zapewnia samoobsługującą się, samozabezpieczającą się i samonaprawiającą się usługę bazy danych, którą można błyskawicznie skalować, tak aby spełniała wymagania krytycznych aplikacji.

Autonomous Data Warehouse

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Service jest usługą w pełni zautomatyzowaną, wysokowydajną i elastyczną. Wydajność najlepszej na rynku bazy danych Oracle jest zapewniana w całkowicie zautomatyzowanym środowisku, które można dostrajać i optymalizować pod kątem zadań przetwarzania dla hurtowni danych.

Oracle Database Cloud Service – maszyna wirtualna

Oracle Cloud Infrastructure — z możliwością wyboru jednej instancji lub uaktywnionego systemu RAC — oferuje elastyczne usługi maszyn wirtualnych dla baz danych na potrzeby tworzenia aplikacji, testowania i wdrażania produkcyjnego.
Konfiguracja maszyny wirtualnej obejmuje jedną instancję bazy danych Oracle w wersji 11g, 12c lub 18c. Można wybrać od jednej maszyny wirtualnej z 1 OCPU i 15 GB RAM do maszyny wirtualnej z uaktywnionym systemem RAC, 48 OCPU i ponad 600 GB RAM. Konfiguracje magazynu sięgają od 256 GB do 40 TB.

Oracle Database Cloud Service – Bare Metal

Usługi bazodanowe na żądanie — płatne w modelu „Pay-As-You-Go”, z dedykowanym sprzętem i lokalną pamięcią masową NVMe — w szybkiej, wysoce konfigurowalnej i bezpiecznej sieci Virtual Cloud Network.
Konfiguracja „Dense I/O” obejmuje instancję bazy danych Oracle 11g, 12c lub 18c z 2 OCPU, z możliwością dynamicznego skalowania do aż 52 OCPU, bez wyłączeń. Dostępne konfiguracje składowania sięgają od 5,4 TB do 51,2 TB lokalnej pamięci masowej NVMe SSD, z dostępnymi opcjami mirroringu 2- i 3-kanałowego.

Oracle Exadata Cloud Service

Legendarna moc i niezawodność systemu Exadata z całą wydajnością i elastycznością usługi Oracle Cloud Infrastructure.
Exadata Database Machine to oferowany przez Oracle system o najwyższej wydajności, zaprojektowany specjalnie pod kątem baz danych w skali przedsiębiorstwa. Jest dostępny w następujących konfiguracjach: jedna czwarta szafy sprzętowej, pół szafy sprzętowej i pełna szafa sprzętowa. Exadata Cloud Service została zaprojektowana pod kątem obsługi dużych obciążeń bazy danych, związanych z transakcjami OLTP, hurtowniami danych, analizami w czasie rzeczywistymi i obsługą danych hybrydowych w dowolnej skali. Korzystając z tej usługi, zachowuje się pełną kontrolę nad bazami danych, podczas gdy Oracle zarządza sprzętem, pamięcią masową i infrastrukturą sieciową. W takich warunkach można się koncentrować wyłącznie na rozwoju swojej firmy.

Oracle Exadata Cloud at Customer

Exadata jako usługa działająca lokalnie, lecz zarządzana przez specjalistów Oracle.
Exadata Cloud at Customer to unikatowe rozwiązanie, w ramach którego jest do centrum danych dostarczany zintegrowany sprzęt Exadata oraz oprogramowanie Oracle Cloud Infrastructure wraz z infrastrukturą Exadata, zarządzaną przez ekspertów Oracle. Rozwiązanie to doskonale się nadaje dla klientów, którzy chcą korzystać z chmury, lecz jeszcze nie mogą przenieść swoich baz danych do chmury publicznej.
 
 
 

Polecane studia przypadków klientów

Klienci — od niezależnych twórców oprogramowania (ISV), poprzez dostawców usług SaaS, aż do przedsiębiorstw — wybierają usługi Oracle Database do uruchamiania krytycznych zadań przetwarzania, zwiększając wydajność i zmniejszając koszty.
OceanX Data Platform, wraz z Oracle Cloud Infrastructure, pomaga usprawniać ekonomię subskrypcji
Dostawca systemu do zarządzania dostawcami oszczędza 1 milion USD rocznie dzięki konsolidacji infrastruktury ze środowiskiem Oracle Cloud
Czołowa firma, specjalizująca się w usługach lojalnościowych i marketingowych, oszczędza 1 milion USD, używając środowiska Oracle Cloud Infrastructure
 
 
 
 

Polecane zasoby

Dowiedz się, dlaczego Exadata Cloud Service to najlepsza platforma dla baz danych Oracle
Oracle Database Exadata Cloud Service w Oracle Cloud Infrastructure
Oracle oferuje różne opcje baz danych opartych na chmurze, zaspokajając różne przypadki użycia
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud