Zarządzanie danymi

Łatwe, szybkie i elastyczne zarządzanie danymi.

Wszechstronna platforma zarządzania danymi dla tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań, łączących w sobie różne zadania przetwarzania i typy danych. Rozwiązanie Oracle to jedyna platforma zarządzania danymi, która jest zoptymalizowana pod kątem zadań przetwarzania wymagających wysokiej wydajności, związanych z bazami danych, a także zadań przetwarzania danych Big Data i przesyłanych strumieniowo. Zapewnia niezrównaną skalowalność danych relacyjnych, wektorowych, przestrzennych, semistrukturalnych i niestrukturalnych nierelacyjnych, a także danych strumieniowych dla tak różnych przypadków użycia, jak transakcje OLTP, gospodarka magazynowa, samouczenie się systemów, wyszukiwanie pełnotekstowe, analiza obrazowa i dogłębne samouczenie się.
 
 

Data Management

Database

Enterprise-proven database cloud service that supports any size workload from dev/test to large scale production deployment.

Database Backup

Storage for All Your Oracle Database Backup Needs.

Big Data

Delivering Hadoop, Spark and Data Science with Oracle Security and Cloud Simplicity.

Big Data Cloud

Apache Hadoop and Apache Spark delivered as a managed, elastic, integrated platform – for streaming, batch and interactive analysis.

Event Hub

Oracle Event Hub Cloud Service delivers the power of Kafka as a managed streaming data platform integrated with the rest of Oracle's Cloud.

MySQL

MySQL in the Oracle Cloud for your Enterprise Needs.

NoSQL Database

Oracle NoSQL Database, scale your data with the Cloud.

Data Hub

Oracle Data Hub Cloud Service oferuje wysoce skalowaną, rozproszoną bazę danych NoSQL typu „wide-column”, opartą na modelu „klucz-wartość”, wykorzystywaną w aplikacjach chmurowych na platformie Oracle Cloud.

Autonomous Data Warehouse Cloud

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Service jest usługą w pełni zarządzaną, wysokowydajną i elastyczną. Wydajność najlepszej na rynku bazy danych Oracle jest zapewniana w całkowicie zarządzanym środowisku, które można dostrajać i optymalizować pod kątem zadań przetwarzania dla hurtowni danych.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud