Zarządzanie danymi

Elastyczne i bezpieczne zarządzanie danymi

Oracle Cloud zapewnia wszechstronną platformę zarządzania danymi zarówno dla tradycyjnych, jak i nowoczesnych aplikacji, w tym pierwszej na rynku autonomicznej bazy danych.
 
 
 
 

Dlaczego Oracle Cloud do zarządzania danymi?

Środowisko Oracle Cloud jest zoptymalizowane pod kątem zadań przetwarzania wymagających wysokiej wydajności, związanych z bazami danych, a także zadań przetwarzania danych Big Data i przesyłanych strumieniowo.
  • Operacje autonomiczne lub zarządzanie przez klienta
  • Ciągła optymalizacja pod kątem zadań przetwarzania
  • Ochrona przed błędami ludzkimi i awariami sprzętowymi
  • Najwyższe wartości IOPS
  • Szczegółowe zabezpieczenia danych przesyłanych i w spoczynku
  • Przystępność dzięki możliwości wprowadzenia własnej licencji (BYOL) lub korzystania z modelu opłat za użytkowanie (Pay-Per-Use)
  • 100% zgodność z rozwiązaniami lokalnymi
 
 

Dostępne usługi zarządzania danymi w chmurze

Oracle zapewnia niezrównaną skalowalność dla danych relacyjnych, wektorowych, przestrzennych, semistrukturalnych i niestrukturalnych nierelacyjnych, a także danych strumieniowych dla systemów OLTP, gospodarki magazynowej, samouczenia się systemów, wyszukiwania pełnotekstowego, analizy obrazowej i dogłębnego samouczenia się.
 
Autonomiczność
Database Cloud Services
NoSQL
Big Data
Oferty
Autonomous Transaction Processing
Autonomous Data Warehouse
Exadata Cloud Service
Database Cloud Service
Exadata Cloud at Customer
NoSQL Big Data Cloud Service
Big Data SQL Cloud Service
Big Data Cloud at Customer
Przypadek użycia
Transakcje, partie, raportowanie, IoT
Hurtownia danych, magazyn danych
Umowa SLA w zakresie wymaganej dostępności powyżej 99,95%
Wszystkie zadania przetwarzania
Szeroki zakres cen/zdolności
Aplikacje na skalę Internetu
Rozwiązania mobilne, katalogowe, IoT
Analizy
Zadania przetwarzania danych przy użyciu systemu Hadoop
Wirtualizacja danych
Wydajność
Najwyższa; dostrajana automatycznie Od ogólnej do najwyższej; dostrajana przez klienta Od ogólnej do najwyższej Od ogólnej do najwyższej
Zarządzanie
Oracle Klient Klient Klient
Wersje baz danych
18c, 19c 11g, 12.1, 12.2, 18c N/D CDH 5.x, CDH 6.x i Oracle Database 12c, 18c
Infrastruktura
Exadata Exadata, Bare Metal, Maszyna wirtualna Bare Metal, Maszyna wirtualna Exadata
 

Polecane studia przypadków klientów

Zyski firmy paliwowej wzrosły dzięki Oracle Autonomous Data Warehouse
Drop Tank automatycznie skaluje hurtownię danych w celu obsługi milionów uczestników programów lojalnościowych, zapewniając szybszy rozwój firmy.
Firma specjalizująca się w ubezpieczeniach zapewnia lepszą obsługę swoich klientów i partnerów
Firma ICAT używa usługi Oracle Database Cloud Service do przeprowadzania głównych operacji biznesowych.
Firma z zakresu opieki zdrowotnej zapewnia w ciągu kilku minut wyniki laboratoryjne ratujące życie
Firma QMP, korzystając z Oracle Autonomous Data Warehouse, szybciej dostarcza wyniki badań ratujące życie pacjentom.
 
 

Produkty do zarządzania danymi

Autonomous Transaction Processing

Oracle Autonomous Transaction Processing to w pełni zautomatyzowana usługa bazy danych, którą można dostrajać i optymalizować pod kątem przetwarzania transakcji oraz różnych zadań przetwarzania, korzystając przy tym z najlepszej na rynku wydajności usługi Oracle Database. Zapewnia samoobsługującą się, samozabezpieczającą się i samonaprawiającą się usługę bazy danych, którą można błyskawicznie skalować, tak aby spełniała wymagania krytycznych aplikacji.

Autonomous Data Warehouse

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Service jest usługą w pełni zautomatyzowaną, wysokowydajną i elastyczną. Wydajność najlepszej na rynku bazy danych Oracle jest zapewniana w całkowicie zautomatyzowanym środowisku, które można dostrajać i optymalizować pod kątem zadań przetwarzania dla hurtowni danych.

Exadata Cloud Service

Usługa Exadata Cloud Service umożliwia uruchamianie baz danych Oracle w chmurze z tą samą ekstremalną wydajnością i dostępnością, doświadczaną przez tysiące przedsiębiorstw, które wdrożyły lokalnie system Exadata. Usługa ta oferuje dedykowane konfiguracje Exadata w modelu płatności „Pay-As-You-Go”; cała infrastruktura jest zarządzana przez ekspertów Oracle.

Database Cloud Service

Database Cloud Service — niezależnie od tego, czy został wybrany wariant bazy danych wirtualizowanej, z systemem Exadata czy na serwerach Bare Metal — oferuje usługi bazodanowe na żądanie, płatne w modelu „Pay-As-You-Go” z wydajnością właściwą dla dedykowanego sprzętu.

Exadata Cloud at Customer

Exadata Cloud at Customer to unikatowe rozwiązanie chmurowe, które umożliwia klientowi wdrażanie usługi Exadata Cloud Service we własnym centrum danych (za zaporą sieciową) wraz z infrastrukturą Exadata, zarządzaną przez ekspertów Oracle. Rozwiązanie to doskonale się nadaje dla klientów, którzy chcą korzystać z chmury, lecz jeszcze nie mogą przenieść swoich baz danych do chmury publicznej, na przykład muszą przechowywać dane w określonym miejscu.

NoSQL Database

Oracle NoSQL Database obsługuje aplikacje NoSQL, które wymagają minimalnych opóźnień, elastyczności modeli danych i elastycznego skalowania. Twórcy aplikacji — korzystając z prostych zestawów API — mogą się skoncentrować na tworzeniu aplikacji, bez konieczności zajmowania się zarządzaniem serwerami, rozszerzaniem magazynów, wdrażaniem klasterów, instalowaniem oprogramowania czy tworzeniem kopii zapasowych.

Big Data

Delivering Hadoop, Spark and Data Science with Oracle Security and Cloud Simplicity.

Big Data SQL Cloud Service

Oracle Big Data SQL Cloud Service umożliwia organizacjom błyskawiczne analizowanie danych w systemach Apache Hadoop, NoSQL i Oracle Database, z jednoczesnym wykorzystaniem umiejętności z obszaru SQL, aplikacji o ekstremalnej wydajności oraz założeń systemowych dotyczących bezpieczeństwa.

Big Data Cloud at Customer

Oracle Big Data Cloud at Customer zapewnia maksymalne wykorzystanie usługi Oracle Big Data Cloud Service tym klientom, którzy wymagają, aby platforma Big Data była zlokalizowana w ich własnych siedzibach.
 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud