Wszechstronna platforma oparta na chmurze, zaspokajająca wszystkie potrzeby związane z integracją danych

Oracle Data Integration Platform (DIP) pomaga przy migracji danych, łącząc — w jednej zunifikowanej, opartej na chmurze, platformie — możliwości kompletnych rozwiązań Data Integration, Data Quality i Data Governance. Oracle DIP oferuje funkcje, oparte na samouczeniu się systemów i sztucznej inteligencji — w tym funkcje zautomatyzowanej migracji danych i konstruowania hurtowni danych, a także profilowanie danych wspomagane komputerowo — zapewniając użytkownikom obsługę integracji danych na jednej spójnej platformie, dzięki czemu wszyscy mogą bezproblemowo przechodzić do różnych funkcji i projektów oraz z nich korzystać.
 

Jedna platforma

Zintegrowane, wszechstronne rozwiązanie sterowane danymi, zaspokajające potrzeby biznesowe, umożliwiające — w czasie rzeczywistym — replikację i przetwarzanie danych oraz zarządzanie danymi i ich jakością.
 

Intuicyjne, ulepszone środowisko UX

Zoptymalizowane środowisko UX użytkownika zapewnia szybką wartość dodaną i — oferując funkcje samoobsługi użytkowników IT i użytkowników biznesowych — upraszcza wykonywanie zadań związanych z danymi.
 

Otwarta platforma

Działa w Oracle Cloud i/lub rozwiązaniach lokalnych, przyspieszając integrację danych oraz zapewniając dostęp do setek źródeł i miejsc docelowych Oracle i innych niż Oracle.
 

Wszechstronne możliwości

Zapewnia — dla rozwiązań analitycznych i biznesowych — szeroki zakres możliwości integracji danych na potrzeby replikacji ważnych danych oraz profilowania, wzbogacania, przekształcania, czyszczenia i dopasowywania danych, w tym pod kątem analiz i rozwiązań biznesowych.
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud