Wdrażanie i obsługiwanie kontenerów oraz zarządzanie nimi

Otwarta kontenerowa platforma klasy Enterprise, w pełni zintegrowana z Oracle Cloud Infrastructure.
 

Konteneryzacja

Korzystaj ze standardowego systemu Upstream Kubernetes i ze zintegrowanego, zgodnego z regulacjami, rejestru kontenerów Docker jako w pełni zarządzanej usługi.
 

Przyjazna dla programistów

Natywna konfiguracja oparta na konsoli, wraz z dobrze znanymi CLI i API, do tworzenia i skalowania klasterów oraz do zarządzania nimi przy użyciu podstawowych, wbudowanych narzędzi programistycznych.
 

Wbudowane zabezpieczenia

Bezpieczne i szyfrowane kanały komunikacyjne oraz szczegółowe, oparte na roli zarządzanie dostępem, zapewniające pełną kontrolę nad bezpieczeństwem.
 

Gotowość dla przedsiębiorstwa

Korzystaj w aplikacjach kontenerowych z wydajności, wysokiej dostępności oraz funkcji zarządzania tożsamością i dostępem, oferowanymi przez Oracle Cloud Infrastructure.
 

Usługi Oracle Container Native

Uzyskuj za pomocą konsoli Oracle Cloud Infrastructure natywny dostęp do nowych usług kontenerowych, umożliwiających wdrażanie aplikacji kontenerowych. Korzystaj z zarządzanej usługi Kubernetes do tworzenia klasterów i zarządzania nimi oraz z prywatnego rejestru do przechowywania i udostępniania obrazów kontenerów — wszystko na bazie chmurowej infrastruktury klasy Enterprise.

Container Engine for Kubernetes

Przyjazna dla twórców aplikacji, konteneryzowana, gotowa dla przedsiębiorstw, zarządzana usługa Kubernetes do uruchamiania wysoce dostępnych klasterów z kontrolą, bezpieczeństwem i przewidywalną wydajnością właściwymi dla Oracle Cloud Infrastructure. Uzyskuj najnowsze aktualizacje usług Kubernetes i zachowuj pełną zgodność z ekosystemem CNCF bez konieczności zajmowania się zarządzaniem i administrowaniem, utrzymując pełną integrację ze swoją dzierżawą Oracle Cloud Infrastructure.

Registry

Wysoce dostępna prywatna usługa rejestru kontenerów, służąca do przechowywania i udostępniania obrazów kontenerów w tych samych regionach co wdrożenia. Oferuje zintegrowaną, wydajną platformę, ułatwiającą użytkownikom przechowywanie obrazów kontenerów. Interfejs CLI Docker zapewnia dostęp do obrazów wypychanych i ściąganych, a także umożliwia ściąganie obrazów bezpośrednio do wdrożenia Kubernetes.
Kubernetes: System operacyjny dla chmury i centrum danych?
Dowiedz się, w jaki sposób właściwe zasoby chmury umożliwiają obsługę zarówno środowisk Kubernetes klasy Enterprise, jak i korzystających z nich aplikacji.
Registry for Kubernetes i Container Engine for Kubernetes
Obejrzyj wideo „This Week in Oracle Cloud Infrastructure” przedstawiające najnowsze udoskonalenia w usługach Containers.
Doładowana usługa Kubernetes: zarządzana usługa Kubernetes w Oracle Cloud Infrastructure
Obejrzyj sesję Oracle Code 2017 poświęconą usłudze Kubernetes zarządzanej przez Oracle.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud