Wdrażanie i obsługiwanie kontenerów oraz zarządzanie nimi

Otwarta kontenerowa platforma klasy Enterprise, w pełni zintegrowana z Oracle Cloud Infrastructure.
 

Konteneryzacja

Korzystaj ze standardowego systemu Upstream Kubernetes i ze zintegrowanego, zgodnego z regulacjami, rejestru kontenerów Docker jako w pełni zarządzanej usługi.
 

Przyjazna dla programistów

Natywna konfiguracja oparta na konsoli, wraz z dobrze znanymi CLI i API, do tworzenia i skalowania klasterów oraz do zarządzania nimi przy użyciu podstawowych, wbudowanych narzędzi programistycznych.
 

Wbudowane zabezpieczenia

Bezpieczne i szyfrowane kanały komunikacyjne oraz szczegółowe, oparte na roli zarządzanie dostępem, zapewniające pełną kontrolę nad bezpieczeństwem.
 

Gotowość dla przedsiębiorstwa

Korzystaj w aplikacjach kontenerowych z wydajności, wysokiej dostępności oraz funkcji zarządzania tożsamością i dostępem, oferowanymi przez Oracle Cloud Infrastructure.
 

Usługi Oracle Container Native

Uzyskuj za pomocą konsoli Oracle Cloud Infrastructure natywny dostęp do nowych usług kontenerowych, umożliwiających wdrażanie aplikacji kontenerowych. Korzystaj z zarządzanej usługi Kubernetes do tworzenia klasterów i zarządzania nimi oraz z prywatnego rejestru do przechowywania i udostępniania obrazów kontenerów — wszystko na bazie chmurowej infrastruktury klasy Enterprise.

Container Engine for Kubernetes

Przyjazna dla twórców aplikacji, konteneryzowana, gotowa dla przedsiębiorstw, zarządzana usługa Kubernetes do uruchamiania wysoce dostępnych klasterów z kontrolą, bezpieczeństwem i przewidywalną wydajnością właściwymi dla Oracle Cloud Infrastructure. Uzyskuj najnowsze aktualizacje usług Kubernetes i zachowuj pełną zgodność z ekosystemem CNCF bez konieczności zajmowania się zarządzaniem i administrowaniem, utrzymując pełną integrację ze swoją dzierżawą Oracle Cloud Infrastructure.

Registry

Wysoce dostępna prywatna usługa rejestru kontenerów, służąca do przechowywania i udostępniania obrazów kontenerów w tych samych regionach co wdrożenia. Oferuje zintegrowaną, wydajną platformę, ułatwiającą użytkownikom przechowywanie obrazów kontenerów. Interfejs CLI Docker zapewnia dostęp do obrazów wypychanych i ściąganych, a także umożliwia ściąganie obrazów bezpośrednio do wdrożenia Kubernetes.
Kubernetes: A Cloud (and Data Center) Operating System?
Learn how the right cloud fabric enables enterprise-grade Kubernetes and the applications that use it.
Registry and Container Engine for Kubernetes
Watch our This Week in Oracle Cloud Infrastructure on the latest improvements to Containers.
Doładowana usługa Kubernetes: zarządzana usługa Kubernetes w Oracle Cloud Infrastructure
Obejrzyj sesję Oracle Code 2017 poświęconą usłudze Kubernetes zarządzanej przez Oracle.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud