A wide range of IaaS compute options with the best price-performance available

Compute options range from VMs to GPUs to bare metal servers, and includes options for dense I/O workloads, high performance computing (HPC), and AMD EPYC processors.
 
 
 
 

Oracle Cloud Infrastructure Compute offers significant price-performance and control improvements compared to on-premises data centers, while providing the elasticity and cost savings of the public cloud. Oracle has a longstanding reputation for providing technologies that empower enterprises to solve demanding business problems––and Oracle Cloud Infrastructure is the first cloud that's purpose-built to enable enterprises to run business-critical production workloads.

 

Wydajność

Avoid the performance overhead associated with virtualization that impacts other public clouds. Oracle’s approach to cloud networking ensures servers running virtual machines (VMs) aren't taxed by network virtualization operations. Oracle does not oversubscribe core counts or networks so users do not have to worry about noisy neighbors. Oracle also provides high-core, specialty compute instances and 100 Gbps of networking for remote direct memory access (RDMA) with high performance computing (HPC) instances.
 

Price

Oracle offers low, predictable pricing and improved price-performance compared to other public clouds. Oracle counts processors by Oracle compute units (OCPUs)––and each OCPU include the complete processor core, including the hyper-threading unit. Oracle does not count processors by virtual central processing units (vCPUs), fractional central processing units (CPUs), oversubscribed cores, or similar constructs used by competing public clouds. The price per OCPU is the same across VMs and bare metal compute instances. AMD EPYC processor-based compute instances are about 65% less than comparable instances on other clouds.
 

Skalowalność

Compute instance configurations and pools make it easy to standardize configurations and manage groups of identical compute instances. Autoscaling provides the ability to scale a pool of resources up and down automatically in response to changing business demands and, as a result, pay only for the resources they need. AMD EPYC processor-based compute instances provide the highest memory bandwidth, and lowest cost per core-hour. From single-processor VMs to 64-core bare metal servers, Oracle offers cloud compute options that meet every need.
 

Wysoka dostępność

Deploy applications across multiple regions, multiple availability domains (ADs), and multiple fault domain configurations. Each AD is housed in a highly secure building and provides fully independent resources like power generators, cooling equipment, networking, and servers, while fault domains partition compute resources within each AD for additional protection.
 

Elastyczne zarządzanie obrazami

Oracle supports an expansive list of Microsoft Windows Server and enterprise Linux operating systems, including Oracle Linux, CentOS, Ubuntu, and many others. Customers can run their own operating systems and hypervisors on Oracle compute instances––and they can use the same image across configuration sizes. Users can get business applications images from Oracle or its robust ecosystem of third-party partners.
 

Dostępne instancje Cloud Compute

Cloud compute instances are available in two main categories: VMs and bare metal machines. Both groups offer a dense I/O option for high performance local NVMe SSD storage. Both groups are also available with NVIDIA Tesla GPU's (Pascal or Volta) for HPC workloads. All instances run on the same virtual cloud networks with up to 1 PB per instance, and networks are accessible through the same console and API set.
 
Virtual Machine Standard
1 - 24 full cores on Intel Xeon or AMD EPYC processors
15 - 320 GB RAM
Up to 1 PB Block Storage
Up to 24.6 Gbps Network Bandwidth
Virtual Machine Dense I/O
8 - 24 full cores on Intel Xeon processors
120 - 320 GB RAM
6.4 - 25.6 TB of local NVMe SSD
Up to 1 PB Block Storage
Up to 24.6 Gbps Network Bandwidth
Maszyna wirtualna - GPU
6 - 24 rdzeni; 90 - 360 GB RAM
1 - 4  GPU Tesla (Pascal lub Volta)
Magazyn bloków o pojemności do 1 PB
Szerokość pasma do 25 Gb/s
Bare Metal Standard
52 or 64 full cores on Intel Xeon or AMD EPYC processors
512-768 GB RAM
Up to 1 PB Block Storage
2x 25 Gbps Network Interfaces
Bare Metal Dense I/O
52 Cores, 768 GB RAM
51.2 TB of local NVMe SSD
Up to 1 PB Block Storage
2x 25 Gbps Network Interfaces
Bare Metal - GPU
28 - 52 rdzeni; 192 - 768 GB RAM
2 - 8  GPU Tesla (Pascal lub Volta)
Magazyn bloków o pojemności do 1 PB
Interfejsy sieciowe 2x 25 Gb/s
 
 

Oracle Cloud Infrastructure Compute - Use Cases

Oracle Cloud Infrastructure Compute instances serve as the building blocks for business applications––from the smallest websites to the biggest enterprise workloads. Take a look at the main use cases for each of Oracle Cloud Infrastructure Compute shape.

Podstawowe zadania przetwarzania — maszyny wirtualne (VM)

Instancje maszyny wirtualnej (VM) zapewniają zasoby obliczeniowe w wielu wariantach — od jednego OCPU do 24 OCPU — odpowiednich dla różnorodnych zadań przetwarzania i architektur oprogramowania. Wszystkie warianty maszyny wirtualnej Oracle Cloud Infrastructure obsługują odległy magazyn składowania bloków. Warianty „Dense I/O” oferują również do 25,6 TB lokalnej pamięci masowej NVMe SSD dla aplikacji wymagających minimalnych opóźnień, milionów IOPS i dużej pojemności magazynu lokalnego. Zob. Instancja Virtual Machine — funkcje>>

Mocno obciążające zadania przetwarzania danych i składowania - Bare Metal

Instancje Bare Metal obsługują aplikacje, wymagające dużej liczby rdzeni, bardzo dużej ilość pamięci oraz wysokiej przepustowości pamięci. Można tworzyć środowiska chmurowe o wydajności co najmniej równej, a zazwyczaj lepszej niż w innych chmurach czy w infrastrukturze lokalnej. Instancje obliczeniowe Bare Metal zapewniają klientom oczekiwaną izolację, widoczność i kontrolę. Zob. Instancja Bare Metal — funkcje>>

Zadania przetwarzania dla aplikacji niestandardowych - Bare Metal

Instancje obliczeniowe Bare Metal, gotowe do pracy w sieci, zapewniają wszechstronną obsługę aplikacji. Funkcja użycia własnego obrazu umożliwia uruchamianie — w instancjach Bare Metal — dowolnego systemu operacyjnego lub hipernadzorcy. Instancje te, w połączeniu z w pełni programowalną przełączalną architekturą sieci Oracle Cloud Infrastructure, zapewniają niezrównane możliwości obsługi stosów aplikacji — od starszych wersji do innowacyjnych produktów. Zob. dokumentację Bring Your Own Image >>

Sztuczna inteligencja i zadania przetwarzania HPC - GPU

Przyspieszone przetwarzanie wymaga niezmiennie szybkiej infrastruktury we wszystkich usługach. Instancje GPU zostały zaprojektowane do wydajniejszego przetwarzania i analizowania ogromnych zbiorów danych, dzięki czemu doskonale się nadają dla złożonych algorytmów samouczenia się systemów, sztucznej inteligencji oraz wielu przemysłowych aplikacji HPC. Zob. Funkcje instancji „Bare Metal — GPU” >>
 
 
 
 

Oracle Cloud Infrastructure Compute Customer Success Stories

 
Frozen Mountain
„Potrzebowaliśmy usług z najlepszym stosunkiem ceny do wydajności. W porównaniu do naszego poprzedniego rozwiązania uzyskaliśmy dwukrotnie większą wydajność, co przekłada się bezpośrednio na redukcję kosztów. Porównawszy koszty, Oracle Cloud Infrastructure oferuje większe możliwości obliczeniowe.”
Anton Venema | CTO
 
Zenotech
"For our customer workloads, scalable performance in the cloud is driven by the network and storage architecture. In both those areas, Oracle Cloud Infrastructure is delivering a significant step change in the price-performance available to our HPC Cloud customers."
Jamil Appa | współzałożyciel i dyrektor
 
Oracle Data Cloud
"Oracle Cloud Infrastructure hardware is simply on another level, from the bare metal servers with NVMe SSD drives to the network backbone. We obtain fabulous performance with very low latency for our end customers. Dense I/O compute instances with 25 Gbps of bandwidth and millions of read and write IOPS is a game changer for big data workloads like ours."
Matt Abrams | VP of Engineering
 
 
 

Polecane zasoby

Zawsze można wybrać właściwy wariant, w tym instancje X7 i instancje GPU
Rozpocznij pracę, zapoznając się z tym 10-minutowym wprowadzeniem do podstawowych bloków konstrukcyjnych usługi Oracle Cloud Infrastructure Compute
Osiągaj przewidywalne, spójne, wysokowydajne przetwarzanie dzięki połączeniu instancji Bare Metal i maszyn wirtualnych.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud