Szybkie i skalowalne zasoby obliczeniowe

Oracle Cloud Infrastructure zapewnia odpowiednie skalowanie — od maszyn wirtualnych z jednym rdzeniem do instancji obliczeniowych Bare Metal z 52 rdzeniami zawartych w dużych klasterach — dla wszystkich aplikacji zarówno tradycyjnych, jak i chmurowych.
 
 
 
 

Wysokowydajna platforma serwera X7

Instancje usługi Compute — dostępne w ciągu kilku minut — bazują na najnowszych procesorach Intel Xeon oraz są zabezpieczane przez najbardziej zaawansowaną architekturę sieci i centrów danych.
  • Do 52 rdzeni Hyper-Threading na instancję — w celu zapewnienia największej wydajności
  • Regiony dostępne w Stanach Zjednoczonych i Europie; zapowiedź dodatkowych 12 regionów
  • Do 51 TB lokalnych dysków NVMe SSD oraz zaawansowane opcje składowania bloków, plików i obiektów
  • Zaprojektowane pod kątem wysokiej dostępności i funkcji zarządzania klasy Enterprise
  • Różne warianty instancji dla zadań przetwarzania z dużą ilością obliczeń i wieloma danymi
  • Najlepsza w branży, optymalnie subskrybowana sieć z dwoma interfejsami sieciowymi 25 Gb/s na hosta
 
 
 

Dostępne instancje Compute

The compute instances are available in two main groups: virtual machines (VMs) and bare metal machines. Both groups have a DenseIO option for high performance local NVMe SSD storage. Both groups are also available with NVIDIA Tesla GPU's (Pascal or Volta) for HPC workloads. All instances run on the same virtual cloud networks, with up to 1 PB per instance, and accessible through the same console and API set.
 
Virtual Machine Standard
1 - 24 Cores
15 - 320 GB RAM
Up to 1 PB Block Storage
Up to 24.6 Gbps Network Bandwidth
Virtual Machine DenseIO
8 - 24 Cores, 120 - 320 GB RAM
6.4 - 25.6 TB of local NVMe SSD
Up to 1 PB Block Storage
Up to 24.6 Gbps Network Bandwidth
Virtual Machine GPU
6 - 24 Cores, 90 - 360 GB RAM
1 - 4 Tesla GPUs (Pascal or Volta)*
Up to 1 PB Block Storage
Up to 25 Gbps Network Interfaces
Bare Metal Standard
52 Cores
768 GB RAM
Up to 1 PB Block Storage
2x 25 Gbps Network Interfaces
Bare Metal DenseIO
52 Cores, 768 GB RAM
51.2 TB of local NVMe SSD
Up to 1 PB Block Storage
2x 25 Gbps Network Interfaces
Bare Metal GPU
28 - 52 Cores, 192 - 768 GB RAM
2 - 8 Tesla GPUs (Pascal or Volta)
Up to 1 PB Block Storage
2x 25 Gbps Network Interfaces
*Maszyny wirtualne z GPU będą wkrótce dostępne
 
 

Przewidywalna cena

Proste, niezaskakujące ceny (ceny niższe nawet o 70% w porównaniu z konkurencją) umożliwiają tworzenie konkurencyjnych aplikacji przy przewidywalnym budżecie.
 
Wariant
OCPU
GPU
Maks. pamięć
Maks. pojemność lokalnych dysków NVMe SSD
Maks. szerokość pasma sieci
Cena na godzinę
VM
Standard 1 - 24   320 GB   24,6 Gb/s /OCPU
DenseIO 8 - 24   320 GB 25,6 TB 24,6 Gb/s /OCPU
GPU 12 1 P100* 104 GB   1600 Mb/s /GPU
6 - 24 1 - 4 V100* 360 GB   24 Gb/s /GPU
Bare Metal
Standard 52   768 GB   2 x 25 Gb/s /OCPU
DenseIO 52   768 GB 51,2 TB 2 x 25 Gb/s /OCPU
GPU 28 2x P100 192 GB   2 x 25 Gb/s /GPU
52 8x V100 768 GB   2 x 25 Gb/s /GPU
*Maszyny wirtualne z GPU będą wkrótce dostępne
 
Cennik został oparty o jednostki OCPU (Oracle Compute Units). 1 OCPU jest równoważnikiem jednego fizycznego rdzenia procesora Intel Xeon z włączoną technologią Hyper-Threading. Każda jednostka OCPU odpowiada dwóm sprzętowym wątkom wykonawczym, określanym terminem vCPU. Szczegółowe informacje o cenach można znaleźć na stronie ze szczegółowym cennikiem.
 
 
 

Przypadki użycia

Instancje obliczeniowe Oracle Cloud Infrastructure są blokami konstrukcyjnymi dla aplikacji — od małych serwisów internetowych do największych aplikacji klasy Enterprise. Każdy z tych głównych wariantów szczególnie się nadaje do określonych przypadków użycia:

Podstawowe zadania przetwarzania — maszyny wirtualne (VM)

Instancje maszyny wirtualnej (VM) zapewniają zasoby obliczeniowe w wielu wariantach — od jednego OCPU do 24 OCPU — odpowiednich dla różnorodnych zadań przetwarzania i architektur oprogramowania. Wszystkie warianty maszyny wirtualnej Oracle Cloud Infrastructure obsługują odległy magazyn składowania bloków. Warianty „Dense I/O” oferują również do 25,6 TB lokalnej pamięci masowej NVMe SSD dla aplikacji wymagających minimalnych opóźnień, milionów IOPS i dużej pojemności magazynu lokalnego. Zob. Instancja Virtual Machine — funkcje>>

Mocno obciążające zadania przetwarzania danych i składowania - Bare Metal

Instancje Bare Metal obsługują aplikacje wymagające intensywnego korzystania z zasobów obliczeniowych i dużej ilości pamięci. Można tworzyć środowiska chmurowe o wydajności co najmniej równej, a zazwyczaj lepszej niż w innych chmurach czy w infrastrukturze lokalnej. Bare Metal zapewnia klientom oczekiwaną izolację, widoczność i kontrolę. Zob. Instancja Bare Metal — funkcje>>

Zadania przetwarzania dla aplikacji niestandardowych - Bare Metal

Instancje obliczeniowe Bare Metal, gotowe do pracy w sieci, zapewniają wszechstronną obsługę aplikacji. Funkcja użycia własnego obrazu umożliwia uruchamianie — w instancjach Bare Metal — dowolnego systemu operacyjnego lub hipernadzorcy. Instancje te, w połączeniu z w pełni programowalną przełączalną architekturą sieci Oracle Cloud Infrastructure, zapewniają niezrównane możliwości obsługi stosów aplikacji — od starszych wersji do innowacyjnych produktów. Zob. dokumentację Bring Your Own Image >>

Sztuczna inteligencja i zadania przetwarzania HPC - GPU

Przyspieszone przetwarzanie wymaga niezmiennie szybkiej infrastruktury we wszystkich usługach. Instancje GPU zostały zaprojektowane do wydajniejszego przetwarzania i analizowania ogromnych zbiorów danych, dzięki czemu doskonale się nadają dla złożonych algorytmów samouczenia się systemów, sztucznej inteligencji oraz wielu przemysłowych aplikacji HPC. Zob. Funkcje instancji „Bare Metal — GPU” >>
 
 
 
 

Dodatkowe usługi

Usługa magazynu bloków z minimalnymi opóźnieniami

Niezawodność i wysoka wydajność
Wysoce dostępne, trwałe, podłączone do sieci woluminy składowania, zoptymalizowane tak, aby zapewniały minimalne opóźnienia i dużą wartość IOPS (liczba operacji we-wy na sekundę).
Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie
Można sporządzać kopie zapasowe woluminów i składować je w wysoce odpornym i dostępnym magazynie obiektów, skąd mogą być także odtwarzane jako nowe woluminy.
Woluminy rozruchowe
Trwałe, wszechstronne dyski systemów rozruchowych (z możliwością zarządzania nimi) są udostępniane wraz z usługą Oracle Block Volumes.
 
 

Bezpieczna i elastyczna sieć

Wirtualne sieci w chmurze (VCN)
W pełni dostosowywalne sieci prywatne pozwalają w łatwy sposób przenieść istniejącą topologię sieci do chmury.
Izolacja sieci
Izolowana sieć VCN (Virtual Cloud Network) w połączeniu z dedykowanymi serwerami fizycznymi zapewnia silną izolację, nawet od Oracle.
Rozszerzenia rozwiązań lokalnych
Łączność z siecią VCN poprzez szyfrowane połączenie IPSec VPN (Virtual Private Network) lub za pomocą usługi FastConnect w celu uzyskania prywatnego, bezpośredniego połączenia.
 
 

Domeny dostępności

Izolacja błędów
Lokalizacje domeny dostępności są tworzone z użyciem w pełni niezależnej infrastruktury, takiej jak budynki, generatory prądotwórcze, urządzenia chłodzące, sieć, serwery itp.
Wysoka dostępność
Na region przypadają przynajmniej trzy domeny dostępności, połączone szybką siecią szkieletową, udostępniające dla zadań przetwarzania architekturę o wysokiej dostępności.
Minimalne opóźnienia
Szybka sieć szkieletowa pozwala uruchamiać w tych domenach wysoce niezawodne aplikacje, z minimalnym wpływem na ich wydajność.

Elastyczne zarządzanie obrazami

Wybór systemu operacyjnego
Obsługa coraz większej liczby systemów operacyjnych Microsoft Windows Server oraz Enterprise Linux, takich jak Oracle Linux, CentOS czy Ubuntu.
Możliwość użycia własnego obrazu
Elastyczność w przenoszeniu i uruchamianiu — w instancjach obliczeniowych — własnego systemu operacyjnego lub hipernadzorcy (więcej szczegółów jest dostępnych w dokumentacji).
Udostępnianie obrazów w wariantach obliczeniowych
Elastyczność przy zapisywaniu obrazów niestandardowych w wariancie VM, a następnie używaniu ich w wariancie Bare Metal (lub na odwrót), upraszczająca zarówno zarządzanie cyklem życia aplikacji, jak i wykonywanie operacji.
 
 
 

Polecane zasoby

Firma Oracle otrzymała nagrodę StorageReview Editor's Choice Award za wydajność
Zawsze można wybrać właściwy wariant, w tym instancje X7 i instancje GPU
Rozpocznij pracę, zapoznając się z tym 10-minutowym wprowadzeniem do podstawowych bloków konstrukcyjnych usługi Oracle Cloud Infrastructure Compute
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud