Szeroki wachlarz opcji obliczeniowych IaaS z najlepszym stosunkiem ceny do wydajności

Opcje obliczeniowe rozciągają się do maszyn wirtualnych przez procesory GPU do serwerów Bare Metal, obejmując zadania przetwarzania z zagęszczonymi operacjami we-wy, wysokowydajne przetwarzanie (HPC) oraz procesory AMD EPYC.
 
 
 
 

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Compute oferuje — w porównaniu z lokalnymi centrami danych — o wiele lepszy stosunek ceny do wydajności oraz usprawnioną kontrolę, zapewniając jednocześnie elastyczność i ekonomiczność właściwą dla chmury publicznej. Oracle ma od dawna ustaloną renomę dostawcy technologii, pozwalających przedsiębiorstwom rozwiązywać najtrudniejsze problemy biznesowe, a Oracle Cloud Infrastructure jest pierwszą chmurą stworzoną z myślą o umożliwieniu przedsiębiorstwom wykonywania zadań przetwarzania krytycznych dla prowadzonej działalności.

 

Wydajność

Unikaj narzutów związanych z wirtualizacją, stosowanych w innych chmur publicznych. Podejście Oracle do kwestii łączności sieciowej w chmurze gwarantuje, że dla serwerów, na których działają maszyny wirtualne, nie ma narzutów wynikających z wirtualizacji operacji sieciowych. Oracle nie prowadzi subskrypcji rdzeni ani sieci z nadmiarem, dzięki czemu użytkownicy nie muszą się martwić o „hałaśliwych” sąsiadów. Oracle udostępnia także specjalne wielordzeniowe, specjalistyczne instancje obliczeniowe oraz łączność sieciową 100 Gb/s zapewniające zdalny bezpośredni dostęp do pamięci (RDMA) z użyciem instancji obliczeniowych o dużej wydajności (HPC).
 

Cena

Oracle oferuje niskie, przewidywalne ceny oraz lepszy — w porównaniu z innymi chmurami publicznymi — stosunek ceny do wydajności. Oracle liczy procesory, używając jednostek OCPU (Oracle Central Processing Unit), z których każda zawiera kompletny rdzeń procesora, z jednostką HT (Hyper-threading). Oracle nie liczy procesorów, używając jednostek vCPU (virtual Central Processing Unit), ułamkowych jednostek CPU (Central Processing Unit), rdzeni z nadmierną subskrypcją ani podobnych tworów używanych w konkurujących chmurach publicznych. Opłata za OCPU jest taka sama we wszystkich instancjach obliczeniowych typu VM i Bare Metal. Instancje obliczeniowe, oparte na procesorze AMD EPYC, są o mniej więcej 65% tańsze niż porównywalne instancje w innych chmurach.
 

Skalowalność

Konfiguracje i pule instancji obliczeniowych ułatwiają standaryzację konfiguracji i zarządzanie grupami identycznych instancji obliczeniowych. Funkcja automatycznego skalowania umożliwia skalowanie w dół i w górę w miarę zmieniających się wymagań biznesowych, dzięki czemu użytkownicy płacą tylko za zasoby, których faktycznie potrzebują. Instancje obliczeniowe, oparte na procesorze AMD EPYC, zapewniają największą przepustowość pamięci oraz najmniejszy koszt rdzenia na godzinę. Oracle oferuje różne opcje obliczeniowe — od jednoprocesorowych maszyn wirtualnych aż do 64-rdzeniowych serwerów Bare Metal — zaspokajające wszelkie potrzeby.
 

Wysoka dostępność

Wdrażaj aplikacje w różnych regionach, różnych domenach dostępności oraz wielu konfiguracjach domen awaryjnych. Każda domena dostępności jest zlokalizowana w maksymalnie bezpiecznym budynku, wyposażonym w generatory prądotwórcze, urządzenia chłodzące, sieć i serwery, podczas gdy zasoby obliczeniowe są rozdzielane (w obrębie domeny dostępności) między domeny awaryjne w celu zapewnienia dodatkowej ochrony.
 

Elastyczne zarządzanie obrazami

Oracle obsługuje system operacyjny Microsoft Windows Server oraz systemy operacyjne Linux dla przedsiębiorstw, w tym Oracle Linux, CentOS i Ubuntu. Klienci mogą uruchamiać w instancjach obliczeniowych własne systemy operacyjne i programy typu „hipernadzorca” oraz mogą używać tego samego obrazu dla różnych konfiguracji. Użytkownicy mogą uzyskiwać obrazy aplikacji biznesowych od Oracle lub od partnerów Oracle, tworzących solidny ekosystem.
 

Dostępne instancje Cloud Compute

Instancje Cloud Compute są dostępne w dwóch podstawowych kategoriach: maszyny wirtualne (VM) i maszyny Bare Metal. W obu tych grupach są dostępne opcje Dense I/O (zagęszczone operacje we-wy), zapewniające wysoką wydajność lokalnych magazynów opartych na dyskach NVMe SSD. Obie te grupy są również dostępne z procesorami graficznymi NVIDIA Tesla (Pascal lub Volta), przeznaczonymi dla zadań przetwarzania HPC. Wszystkie instancje działają w tych samych sieciach VCN (do 1 PB na instancję); dostęp do sieci uzyskuje się za pomocą tej samej konsoli i tego samego zestawu API.
 
Maszyna wirtualna - Standard
1 - 24 pełnych rdzeni; procesory Intel Xeon lub AMD EPYC
15 - 320 GB RAM
Magazyn bloków o pojemności do 1 PB
Szerokość pasma do 24,6 Gb/s
Maszyna wirtualna - Dense I/O
8 - 24 pełnych rdzeni; procesory Intel Xeon
120 - 320 GB RAM
6,4 - 25,6 TB na lokalnych dyskach NVMe SSD
Magazyn bloków o pojemności do 1 PB
Szerokość pasma do 24,6 Gb/s
Maszyna wirtualna - GPU
6 - 24 rdzeni; 90 - 360 GB RAM
1 - 4  GPU Tesla (Pascal lub Volta)
Magazyn bloków o pojemności do 1 PB
Szerokość pasma do 25 Gb/s
Bare Metal - Standard
52 lub 64 pełne rdzenie; procesory Intel Xeon lub AMD EPYC
512 - 768 GB RAM
Magazyn bloków o pojemności do 1 PB
Interfejsy sieciowe 2x 25 Gb/s
Bare Metal - Dense I/O
52 rdzenie; 768 GB RAM
51,2 TB na lokalnych dyskach NVMe SSD
Magazyn bloków o pojemności do 1 PB
Interfejsy sieciowe 2x 25 Gb/s
Bare Metal - GPU
28 - 52 rdzeni; 192 - 768 GB RAM
2 - 8  GPU Tesla (Pascal lub Volta)
Magazyn bloków o pojemności do 1 PB
Interfejsy sieciowe 2x 25 Gb/s
Bare Metal - HPC
36 pełnych rdzeni; procesory Intel Xeon; 384 GB RAM
6,7 TB na lokalnych dyskach NVMe SSD
Magazyn bloków o pojemności do 1 PB
Interfejsy sieciowe 1x 25 Gb/s i 1x 100 Gb/s
 
 

Compute — oferty produktów

Instancje Oracle Cloud Infrastructure Compute służą jako bloki konstrukcyjne dla aplikacji biznesowych — od najmniejszych serwisów internetowych do najbardziej obciążających zadań przetwarzania. Poniżej są przedstawione zastosowania poszczególnych wariantów Oracle Cloud Infrastructure Compute.

Instancje maszyny wirtualnej

Instancje maszyny wirtualnej (VM) zapewniają zasoby obliczeniowe w wielu wariantach — od jednego OCPU do 24 OCPU — odpowiednich dla różnorodnych zadań przetwarzania i architektur oprogramowania. Wszystkie warianty maszyny wirtualnej Oracle Cloud Infrastructure obsługują odległy magazyn składowania bloków. Warianty „Dense I/O” oferują również do 25,6 TB lokalnej pamięci masowej NVMe SSD dla aplikacji wymagających minimalnych opóźnień, milionów IOPS i dużej pojemności magazynu lokalnego. Zob. Instancja Virtual Machine — funkcje>>

Instancje Bare Metal

Instancje Bare Metal obsługują aplikacje, wymagające dużej liczby rdzeni, bardzo dużej ilość pamięci oraz wysokiej przepustowości pamięci. Użytkownicy mogą tworzyć środowiska chmurowe o wydajności znacznie większej niż w innych chmurach czy w lokalnych centrach danych. Instancje obliczeniowe Bare Metal zapewniają klientom oczekiwaną izolację, widoczność i kontrolę. Zob. Instancja Bare Metal — funkcje>>

Instancje GPU

Przyspieszone przetwarzanie wymaga niezmiennie szybkiej infrastruktury we wszystkich usługach. Instancje GPU zostały zaprojektowane do wydajniejszego przetwarzania i analizowania ogromnych zbiorów danych, dzięki czemu doskonale się nadają dla złożonych algorytmów samouczenia się systemów, sztucznej inteligencji oraz wielu przemysłowych aplikacji HPC. Zob. Funkcje instancji „Bare Metal — GPU” >>
 
 
 
 

Oracle Cloud Infrastructure Compute — historie sukcesów klientów

 
Frozen Mountain
„Potrzebowaliśmy usług z najlepszym stosunkiem ceny do wydajności. W porównaniu do naszego poprzedniego rozwiązania uzyskaliśmy dwukrotnie większą wydajność, co przekłada się bezpośrednio na redukcję kosztów. Porównawszy koszty, Oracle Cloud Infrastructure oferuje większe możliwości obliczeniowe.”
Anton Venema | CTO
 
Zenotech
„W przypadku zadań przetwarzania dla naszych klientów, skalowalna wydajność w chmurze jest zależna od architektury sieci i architektury składowania danych. W obu tych obszarach Oracle Cloud Infrastructure zapewnia naszym klientom znaczącą zmianę stosunku „cena-wydajność” w zakresie wysokowydajnego przetwarzania.”
Jamil Appa | współzałożyciel i dyrektor
 
Oracle Data Cloud
„Sprzęt z Oracle Cloud Infrastructure jest po prostu na innym poziomie — od serwerów Bare Metal z dyskami aż do sieci szkieletowej. Uzyskaliśmy dla naszych klientów końcowych niesamowitą wydajność z minimalnymi opóźnieniami. Instancje obliczeniowe „Dense I/O”, z przepustowością 25 GB/s oraz milionami operacji odczytu i zapisu na sekundę, zmieniają reguły gry dla zadań przetwarzania danych Big Data.”
Matt Abrams | VP of Engineering
 
 
 

Polecane zasoby

Zawsze można wybrać właściwy wariant, w tym instancje X7 i instancje GPU
Dowiedz się więcej z tego wideo o funkcji automatycznego skalowania w Oracle Cloud.
Osiągaj przewidywalne, spójne, wysokowydajne przetwarzanie dzięki połączeniu instancji Bare Metal i maszyn wirtualnych.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud