Skuteczne i możliwe do zarządzania zabezpieczenia dla najważniejszych zadań przetwarzania

Nasze podejście do kwestii bezpieczeństwa oparliśmy na siedmiu podstawowych filarach, zapewniających wysoki poziom izolacji, ochronę danych, kontrolę oraz widoczność niezbędną dla infrastruktury chmurowej. Oferujemy odporną na awarie, trwałą i bezpieczną infrastrukturę chmurową, umożliwiającą integrację z już istniejącymi zasobami zabezpieczającymi.
 
 

Podstawowe filary bezpieczeństwa

Więcej informacji o strategii Oracle związanej z zabezpieczeniami oraz o siedmiu podstawowych filarach bezpieczeństwa można znaleźć w broszurze informacyjnej „Oracle Security”.
 

Izolacja klientów

Wdrażaj aplikacje i zbiory danych odizolowane od innych dzierżawców i firmy Oracle.
 

Szyfrowanie danych

Korzystaj z funkcji kontroli do ochrony danych w celu spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
 

Kontrola zabezpieczeń

Zarządzaj dostępem do usługi i segreguj obowiązki operacyjne w celu ograniczenia ryzyka związanego ze szkodliwymi lub przypadkowymi działaniami użytkowników
 

Widoczność

Kontroluj i monitoruj czynności związane z zasobami poprzez wszechstronne dane z dzienników oraz rozwiązania monitorujące zabezpieczenia, pomagające zmniejszać zagrożenia i ryzyko operacyjne.

Chmura hybrydowa

Korzystaj z własnych istniejących zasobów zabezpieczających — takich jak konta użytkowników, założenia systemowe (zasady) i rozwiązania oferowane przez inne podmioty — stosowanych zarówno do ochrony dostępu do zasobów chmurowych, jak i do zabezpieczania danych i aplikacji klienta w samej chmurze.
 

Wysoka dostępność

Korzystaj ze spójnego czasu działania centrów danych, odpornych na awarie i ataki sieciowe.
 

Potwierdzona bezpieczna infrastruktura

Uruchamiaj krytyczne dla prowadzonej działalności zadania przetwarzania w potwierdzonej, bezpiecznej infrastrukturze, w której są przestrzegane rygorystyczne procesy i kontrola bezpieczeństwa na wszystkich etapach wdrażania i działania.
 
 
 
 

Oracle Cloud Infrastructure — usługi zabezpieczające

Korzystaj ze zintegrowanych usług zabezpieczających w chmurze, pomagających kontrolować ochronę danych i zapewniających skuteczniejsze zarządzanie bezpieczeństwem.

Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management

Usługa Oracle Identity and Access Management (IAM) pozwala kontrolować, kto ma prawa dostępu do zasobów w chmurze, jakiego rodzaju jest to dostęp i do których zasobów. Korzystając z niej, zarządzaj złożonymi organizacjami i regułami, z użyciem logicznych grup użytkowników i zasobów, oraz upraszczaj proces definiowania założeń systemowych.
Stosuj jeden model identyfikacji i autoryzacji do kontroli dostępu oraz z łatwością zarządzaj wszystkimi swoimi zasobami IT we wszystkich usługach Oracle Cloud Infrastructure.

Oracle Cloud Infrastructure Audit

Oracle Audit zapewnia wszechstronny wgląd w usługi Oracle Cloud Infrastructure. Uzyskuj przez 365 dni, bez żadnych dodatkowych opłat, dostęp do działań związanych z API w swoim obszarze dzierżawy.
Automatycznie rejestruj zdarzenia, których zapis można pobierać, składować i analizować pod kątem bezpieczeństwa, przestrzegania regulacji i optymalizacji zasobów w obszarze i przedziałach usługi Oracle Cloud Infrastructure.

Oracle Cloud Infrastructure Key Management

Oracle Cloud Infrastructure Key Management jest to zarządzana usługa, umożliwiająca szyfrowanie danych przy użyciu kluczy kontrolowanych przez użytkownika.
Oracle Key Management udostępnia wysoce dostępny, trwały, bezpieczny magazyn kluczy, używając certyfikowanych (FIPS 140-2 poziom 3) sprzętowych modułów zabezpieczających (HSM). Oferuje funkcje scentralizowanego zarządzania kluczami i możliwość integracji z wybranymi usługami Oracle Cloud Infrastructure.

Oracle CASB for Oracle Cloud Infrastructure

Oracle CASB Cloud Service jest jedynym rozwiązaniem typu Cloud Access Security Broker, które zapewnia pełny wgląd w zasoby Oracle Cloud Infrastructure i do przewidywania zagrożeń używa funkcji samouczenia się systemów.
Chroń swoje środowisko chmury poprzez zautomatyzowane i ciągłe monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa. Oracle CASB upraszcza zarządzanie ustawieniami konfiguracji zabezpieczeń, wykrywa — korzystając z funkcji analizy zachowań się użytkowników — anomalie w zachowaniu się użytkownika oraz chroni usługi w chmurze przed potencjalnymi zagrożeniami.

Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall

Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall (WAF) to oparte na chmurze rozwiązanie brzegowe klasy Enterprise, zaprojektowane z myślą o ochronie aplikacji, mających styczność z Internetem, przed cyberatakami. WAF udostępnia kilka usług zabezpieczających — w tym zarządzanie botami i ochrona przed atakami DDoS — oraz stosuje warstwowe podejście do ochrony serwisów i aplikacji internetowych przed przychodzącym szkodliwym ruchem.
Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall (WAF) zapewnia bezpieczeństwo aplikacji internetowych, używanych do przetwarzania zadań w chmurze Oracle. Lecz to nie wszystko. WAF może chronić jednocześnie aplikacje internetowe w Oracle Cloud Infrastructure, w centrum danych oraz w środowiskach chmury hybrydowej lub wielochmurowych.
 
Usługa WAF jest ściśle zintegrowana z konsolą Oracle Cloud (wraz z wieloma innymi aplikacjami i usługami), ułatwiając użytkowanie i rygorystyczną kontrolę wdrożeń w Oracle Cloud Infrastructure.
 
 
 
 

Rozwiązania zabezpieczające od zaufanych partnerów

Uruchamiaj bezpośrednio w Oracle Cloud Infrastructure rozwiązania zabezpieczające od najlepszych dostawców poprzez Oracle Cloud Marketplace.
Fortinet FortiGate-VM: zapora sieciowa następnej generacji
Fortinet FortiGate-VM pozwala eliminować martwe pola w celu poprawy zgodności z obowiązującymi założenia systemowymi, implementując w środowiskach Oracle Cloud Infrastructure krytyczne funkcje kontrolne.
 
Fortinet FortiADC: kontroler dostarczania aplikacji
Fortinet Application Delivery Controller (ADC) optymalizuje dostępność, obsługę użytkownika i skalowalność w zakresie dostarczania aplikacji firmowych. Umożliwia szybkie, bezpieczne oraz inteligentne przyspieszanie i dystrybucję nawet najbardziej wymagających aplikacji klasy Enterprise, działających w Oracle Cloud Infrastructure.
 
Check Point CloudGuard IaaS
Check Point CloudGuard IaaS to zapora sieciowa następnej generacji, oferująca zaawansowane, wielowarstwowe środki bezpieczeństwa przed zagrożeniami w celu ochrony zasobów klientów w Oracle Cloud Infrastructure przed szkodliwym oprogramowaniem i hakerami.
 
 
 

Polecane zasoby

Oracle CASB umożliwia monitorowanie zabezpieczeń Oracle Cloud Infrastructure
Broszura informacyjna dotycząca podejścia Oracle do kwestii bezpieczeństwa i oferowanych usług
Oracle Cloud Infrastructure Security — najlepsze praktyki
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud