Integration

Integracja

Wszechstronna, najlepsza w swojej klasie platforma z setkami gotowych adapterów do przezroczystej integracji (w czasie rzeczywistym) aplikacji lokalnych i chmurowych, integracji danych odpornych na błędy i replikacji usług obsługujących różnorodne bazy danych — zarówno lokalne, jak i w chmurze. Tylko Oracle zapewnia tak kompletne rozwiązanie przyspieszające integrację, niewymagające umiejętności programowania, z wizualną orkiestracją, elastycznym zarządzaniem API, wszechstronną analizą integracji, zarządzaniem danymi oraz najszybszymi procesami migracji i integracji.
 
 

Data

Data Integration Platform

Oracle Data Integration Platform łączy — w jednej zunifikowanej, opartej na chmurze, platformie — wszystkie najważniejsze możliwości kompletnych rozwiązań Data Integration, Data Quality i Data Governance.

Pushdown E-LT/ETL

Oracle Data Integrator Cloud Service provides pushdown data processing; high performance ETL with less data movement which is best for the Cloud.

Replikacja danych w czasie rzeczywistym

GoldenGate Cloud Service jest to usługa oparta na chmurze, służąca do integracji i replikacji danych w czasie rzeczywistym, umożliwiająca przezroczysty przepływ danych z różnych lokalnych relacyjnych baz danych do baz danych w chmurze, z zachowaniem spójności danych oraz zapewnieniem dużej tolerancji na błędy i odporności na uszkodzenia.

 

Integracja aplikacji

Integration

Oracle Integration upraszcza integrację aplikacji, automatyzację procesów, adaptacyjne zarządzanie przypadkami i znacznie więcej. Korzystaj z procedur, gotowych integracji, ponad 50 adapterów SaaS i lokalnych, wizualnego środowiska programistycznego oraz analiz integracji — wszystko dostępne w ramach zunifikowanej platformy.

Integracja systemów SaaS i lokalnych

Przeprowadzaj 6x szybciej integracje, korzystając z gotowych adapterów dla systemów SaaS i lokalnych.

Automatyzacja procesów

Usprawniaj pracownika cyfrowego, korzystając z łatwej w użyciu, wizualnej, nie wymagającej umiejętności programowania platformie automatyzacji procesów, która upraszcza codzienne zadania, zapewniając pracownikom, klientom i partnerom usługi potrzebne im do pracy w dowolnym miejscu, w dowolnej chwili i na dowolnym urządzeniu.

Visual Builder

Szybkie tworzenie atrakcyjnych aplikacji biznesowych bezpośrednio w przeglądarce, w wizualnym środowisku programistycznym. Definiuj obiekty biznesowe, integruj dane z zewnętrznego systemu, wdrażaj procesy biznesowe i projektuj interfejsy dostosowane do tworzenia aplikacji.

Analiza integracji

Uzyskuj w czasie rzeczywistym wgląd w kompleksowe procesy oraz wskazówki pomagające podejmować najlepsze działania w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

API Platform

Kompletne rozwiązanie do zarządzania cyklem życia API, które obsługuje elastyczne wdrożenia API oraz ułatwia kontrolę wskaźników KPI. Rzeczywiście hybrydowe wdrożenie API — w dowolnej chmurze lub lokalnie (on premises) — nowoczesne i adaptacyjne, a jednocześnie wykorzystujące aktualne protokoły zabezpieczeń.

SOA, B2B i MFT

SOA Cloud Service udostępnia platformę iPaaS (integration Platform as a Service), za pomocą której można szybko upowszechnić swoją nową platformę, tworzyć oraz wdrażać projekty integracji, a także udostępniać analizy w czasie rzeczywistym — wszystko to w ramach przejścia do cyfrowego biznesu.

Self-Service Integration

Zwiększ wydajność i usprawnij wykonywanie codziennych zadań, łącząc aplikacje w chmurze tak, aby odpowiadały Twojemu własnemu stylowi pracy.

 

Devices

Internet of Things

Gain new data-driven insights and drive actions from IoT by connecting, analyzing and integrating device data into your business processes and applications, enabling your business to deliver innovative new services faster and with less risk.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud