Oracle CASB: Oracle Cloud Access Security Broker obsługujący aplikacje i zadania przetwarzania danych

Oracle CASB Cloud Service jest jedynym rozwiązaniem typu Cloud Access Security Broker (CASB), niezbędnym dla zespołu IT, które zarówno zapewnia wgląd w cały stos chmury, jak i automatyzuje zabezpieczenia.
 

Wykrywanie zagrożeń

Wykorzystuj działające w czasie rzeczywistym analizy zagrożeń i techniki samouczenia się systemu do identyfikacji istniejących zagrożenia swojego środowiska w chmurze oraz do wyznaczania poziomów ochrony i poznawania wzorców zachowań
 

Analiza predykcyjna

Wyprzedzaj zagrożenia, korzystając ze zgłoszonych do opatentowania technik modelowania oceniających ryzyko w aspekcie wielowymiarowym oraz udostępniających podsumowanie potencjalnych zagrożeń
 

Automatyczna reakcja na incydent

Zapewnij bezpieczeństwo swojego przedsięwzięcia, automatyzując reakcje na zagrożenia, korzystając zarówno z wbudowanych funkcji wykrywania incydentów, zarządzania incydentami, orkiestracji i działań zaradczych, jak i dostępnych technologii zewnętrznych
 

Zarządzanie konfiguracją zabezpieczeń

Wyeliminuj pracochłonne, podatne na błędy ręczne procesy i zarządzaj konfiguracjami aplikacji w chmurze pod kątem zabezpieczeń, weryfikując je i egzekwując ich stosowanie
 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud