Bezpiecznie i niezawodnie rozszerzaj procesy biznesowe oraz przyspieszaj transakcje B2B

Wszechstronna platforma chmurowa rozproszonej księgi, służąca do udostępniania sieci blockchain, przyłączania innych organizacji oraz wdrażania i uruchamiania inteligentnych kontraktów zezwalających na aktualizację księgi i kierowania do niej zapytań. Niezawodnie udostępniaj dane i przeprowadzaj zaufane transakcje z dostawcami, bankami i innymi partnerami handlowymi poprzez integrację z już istniejącymi lub nowymi aplikacjami chmurowymi bądź lokalnymi.
 

Wstępnie zestawiona, zarządzana PaaS

Automatyczne udostępniane składniki Hyperledger Fabric, serwer proxy żądań REST oraz konsola administracyjna i operacyjna. Wbudowane mechanizmy zarządzania tożsamością, magazyn obiektów i inne składniki infrastrukturalne, umożliwiające błyskawiczne udostępnianie sieci blockchain oraz ułatwione zarządzanie, a także zmniejszające koszty i skracające czas przygotowania z tygodni do minut.
 

Otwartość

Rozwiązanie bazujące na projekcie Hyperledger Fabric typu „open source”, zarządzanym przez Linux Foundation, zapewniające (przy użyciu zgodnych wydań) interoperacyjność z wersjami Fabric innymi niż Oracle, dostępne z aplikacji chmurowych i lokalnych poprzez zestawy REST API i Hyperledger SDK.
 

Integracja „Plug and Play”

Od 6 do 10 razy szybszy integracja z różnymi systemami bazującymi na rekordach, wykorzystywanymi w Oracle SaaS, Oracle PaaS oraz w chmurowych i lokalnych aplikacjach niestandardowych i oferowanych przez inne podmioty, skracająca o miesiące czas wprowadzenia produktu na rynek.
 

Zautomatyzowane operacje

Pierwsza i jedyna w branży autonomiczna platforma chmurowa z obsługą technologii blockchain, automatyzująca codzienne operacje i umożliwiająca klientom skoncentrowanie się na aplikacjach, z wykorzystaniem zarządzanego przez Oracle monitorowania usług, zintegrowanego zarządzania tożsamościami, wbudowanych mechanizmów tworzenia kopii zapasowych, zautomatyzowanego przywracania do poprawnego stanu, adaptacyjnego wykrywania zagrożeń cybernetycznych i przeciwstawiania się nim oraz stosowania poprawek i aktualizacji bez wyłączania.
 

Klasa Enterprise

Jedyna zarządzana usługa klasy Enterprise, z wykorzystaniem technologii blockchain, z umową SLA gwarantującą dostępność 99,95%, z udoskonalonymi zabezpieczeniami, z wbudowanymi funkcjami zapewniającymi wysoką dostępność oraz tworzenie zapasowych kopii ksiąg w celu uzyskania nieprzerwanego działania.
 

Wiedza i doświadczenie

Oracle współpracuje z klientami z wielu branż przy implementowaniu rozwiązań blockchain z wykorzystaniem dekad doświadczenia Oracle oraz ekosystemu partnerów znających technologię Oracle blockchain.

Wiadomości i więcej

Wprowadzenie do Oracle Blockchain Platform
Blockchain to innowacyjna technologia, przyspieszająca innowacje, pomagającą rozwijać działalność oraz zmniejszająca ryzyko i koszty związane z typowymi procesami biznesowymi. Zobacz, jak łatwo jest czerpać korzyści z najbardziej wszechstronnej platformy chmurowej klasy Enterprise, z użyciem technologii blockchain.
Webcast: Korzyści z technologii blockchain w handlu detalicznym
Obejrzyj ten webcast, którego współgospodarzami są Oracle i Aberdeen, i odkryj korzyści, jakie niesie dla firm z branży handlu detalicznego. Poznaj też wnioski wynikające z badań „Blockchain in Retail” opublikowanych przez firmę Aberdeen w roku 2018.
IDC: Pojawienie się technologii blockchain
Rozszerzaj bezpiecznie swoje aplikacje biznesowe i procesy oraz przyspieszaj transakcje w całym swoim ekosystemie, korzystając z potęgi technologii blockchain.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud