Funkcje

Zintegrowane metadane

Specjalistyczne tabele zewnętrzne
Big Data SQL zapewnia użytkownikom miejsce do katalogowania i bezpiecznego przechowywania danych w systemach Hadoop i NoSQL — jest nim Oracle Database.
Płynna integracja
Przezroczysta integracja metadanych i zapytania łączące dane z usługi Oracle Database z danymi z baz danych Hadoop i NoSQL.
Automatyczne odwzorowywanie i dostęp
Narzędzia i procedury konwersji obsługują automatyczne odwzorowywanie metadanych przechowywanych w warstwie HCatalog (lub w Hive Metastore) na tabele Oracle. Rozszerzone parametry dostępu zapewniają administratorom elastyczną kontrolę nad odwzorowywaniem kolumn i dostępem do danych.
Obsługa wielu klasterów
Obsługa wielu klasterów pozwala kierować jedno zapytanie z Oracle Database do wielu klasterów Hadoop i/lub systemów NoSQL.

Zoptymalizowana wydajność

Inteligentne skanowanie
  • Lokalnie filtrowane dane
  • Optymalizacja za pomocą filtrów Bloom
  • Ocena wyników modeli eksploracji danych oraz ulepszone przetwarzanie JSON i XML
Optymalizacja zewnętrznych formatów składowania
  • Przycinanie partycji z tabel zarządzanych przez Apache Hive
  • Minimalizacja operacji we-wy na plikach przechowywanych w formatach Apache Parquet i Apache ORC
  • Zdalne odczyty danych przechowywanych w Oracle NoSQL Database lub Apache HBase
Indeksowanie magazynu
Technologia indeksowania magazynu sprawia, że nieistotne dla zapytania bloki danych nie są odczytywane.

Zabezpieczanie wszystkich danych

Upraszczanie
Standardowe role i uprawnienia Oracle Database, pozwalające zarządzać dostępem do danych na różnych platformach, upraszczające konfiguracje zabezpieczeń w zunifikowanym systemie.
Zamazywanie danych
Dane wrażliwe są ukrywane, gdy nieautoryzowany użytkownik uzyska do nich dostęp.
Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
Funkcje wirtualnej prywatnej bazy danych, zapewniające lepsze egzekwowanie założeń systemowych nadzoru.

Zarządzanie cyklem życia

Kopiowanie do systemu Hadoop
Oracle Big Data SQL zawiera funkcję kopiowania z Oracle do systemu Hadoop, umożliwiającą kopiowanie danych w formacie:
  • Parquet lub ORC
  • Oracle Data Pump
Inteligentne skanowanie przestrzeni tabel w HDFS
Umożliwia przechowywanie niemutowalnych danych archiwalnych (zawartych w tabeli) w systemie HDFS. Zapytania bazodanowe uzyskują dostęp do danych, wykorzystując zoptymalizowane struktury dostępu i składowania (np. indeksy), zapewniające szybkie wykonywanie zapytań.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud