Big Data bez problemów

Apache Hadoop i Apache Spark są dostarczane jako elastyczna, zintegrowana platforma, przeznaczona do przeprowadzania analiz strumieniowych, wsadowych i interaktywnych.
 

Łatwość obsługi

Skoncentruj się na danych i analizach, nie na kwestiach technicznych
 

Bezpieczeństwo

Korzystaj z funkcji dostępu, sieciowych i zabezpieczeń danych, udostępniając bezpieczną, gotową dla przedsiębiorstwa usługę Big Data
 

Integracja

Gotowa integracja z ofertami Oracle Data Management i Oracle Analytics
 

Szybkość

Usługa zaprojektowana pod kątem zapewnienia maksymalnej wydajności warstwy infrastruktury
 

Big Data Cloud — oferty

Oracle Cloud udostępnia kilka usług Big Data i modeli ich wdrażania. Dzięki temu można rozpocząć na poziomie kosztów i funkcji odpowiednich w danym momencie, a następnie elastycznie adaptować usługi w miarę zmiany wymagań. Oracle Big Data Cloud została zbudowana jako oparta na chmurze platforma przeznaczona dla przedsiębiorstw, zaprojektowana z myślą o zadaniach przetwarzania danych Big Data, takich jak przetwarzanie wsadowe, strumieniowanie i/lub samouczenie się systemów. Oracle oferuje te usługi w chmurze publicznej i w chmurze u klienta.

Big Data Cloud

Oracle Big Data Cloud to oparta na chmurze platforma, zaprojektowana z myślą o zadaniach przetwarzania danych Big Data w skali przedsiębiorstwa. Jest udostępniana jako usługa zoptymalizowana pod kątem uruchamiania różnorodnych zadań przetwarzania danych Big Data.
Oracle Big Data Cloud jest oferowana jako zarządzana, bezpieczna, wydajna, elastyczna i zintegrowana platforma, udostępniana jako usługa chmurowa w Oracle Public Cloud. Dzięki automatycznemu zarządzaniu cyklem życia i zabezpieczeniom, Big Data Cloud umożliwia optymalne i bezpieczne uruchamianie różnych zadań przetwarzania danych Big Data i obsługę technologii, przy jednoczesnym uproszczeniu operacji.

Chmura u klienta

Oracle Cloud Machine zapewnia maksymalne wykorzystanie usługi Big Data Cloud (i/lub innych usług chmurowych) tym klientom, którzy wymagają, aby platforma Big Data (i/lub inne usługi chmurowe) była zlokalizowana w ich własnych siedzibach.
Oracle Cloud Machine zapewnia zarządzane przez Oracle usługi Big Data Cloud Service-Compute Edition i inne usługi chmurowe w Twoim centrum danych, dzięki czemu możesz korzystać z elastyczności, innowacyjności i subskrypcyjnych cen Oracle Cloud, spełniając jednocześnie wymóg przechowywania danych w określonym miejscu.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud