Dostarczanie systemów Hadoop, Spark i Data Science z zabezpieczeniami Oracle i łatwością użytkowania w chmurze

Siła systemów Hadoop i Spark, zawarta w bezpiecznej, zautomatyzowanej, wysokowydajnej usłudze, którą można w pełni zintegrować z danymi firmowymi już istniejącymi w bazie danych Oracle Database i aplikacjach Oracle.
 

Dedykowane

Dedykowane instancje, sieci i bezpośrednio podłączony dysk, zapewniające spójną, wysoką wydajność.
 

Optymalność

Zoptymalizowana konfiguracja, oparta na określonych wariantach usługi Compute, umożliwiająca szybkie osiąganie korzyści.
 

Bezpieczeństwo

W pełni bezpieczne i szyfrowane klastery Hadoop, z dodatkową możliwością rozszerzania zabezpieczeń Oracle Database o zabezpieczenia Hadoop.
 

Wszechstronność

Obejmuje w pełni obsługiwany ekosystem Cloudera Hadoop (w tym Apache Spark). Dodatkowo zawiera oprogramowanie Oracle: Data Integration, R Distribution, Spatial i Graph.
 

Big Data Cloud — oferty

Oracle Cloud udostępnia kilka usług Big Data i modeli ich wdrażania. Dzięki temu można rozpocząć na poziomie kosztów i funkcji odpowiednich w danym momencie, a następnie elastycznie adaptować usługi w miarę zmiany wymagań. Big Data Cloud Service i Big Data SQL Cloud Service stanowią kompletne rozwiązanie, łączące zaawansowaną platformę analityczną Oracle z czołowymi dystrybucjami Hadoop w przezroczystym, zintegrowanym, bezpiecznym środowisku Data Lake. Oracle oferuje te usługi w chmurze publicznej.

Big Data Cloud Service

Oracle Big Data Cloud Service to zautomatyzowana usługa, udostępniająca wydajne środowisko dostosowane do rozwijających się funkcji analiz biznesowych. Dzięki automatycznemu zarządzaniu cyklem życia i szybkiemu wdrażaniu zabezpieczeń, Big Data Cloud Service umożliwia optymalne i bezpieczne uruchamianie różnych zadań przetwarzania danych Big Data i obsługę technologii, przy jednoczesnym uproszczeniu operacji.
Oracle Big Data Cloud Service to oparta na chmurze usługa Oracle, zaprojektowana z myślą o zadaniach przetwarzania danych Big Data w skali przedsiębiorstwa. Została zoptymalizowana do uruchamiania różnorodnych zadań przetwarzania danych — od zadań związanych tylko z systemem Hadoop (ETL, Spark, Hive itd.) do interaktywnych, wszechstronnych zapytań SQL z użyciem narzędzi SQL-on-Hadoop i/lub Oracle Big Data SQL Cloud Service.
 
Usługa zawiera szereg cennych składników analitycznych, takich jak:
 
Oracle Big Data Spatial and Graph
Łączniki Oracle Big Data (w tym Oracle Data Integrator EE)
Pełna subskrypcja systemu Cloudera Enterprise Data Hub

Big Data SQL Cloud Service

Oracle Big Data SQL Cloud Service umożliwia organizacjom błyskawiczne analizowanie danych w systemach Apache Hadoop, NoSQL i Oracle Database, z jednoczesnym wykorzystaniem umiejętności z obszaru SQL, aplikacji o ekstremalnej wydajności oraz założeń systemowych dotyczących bezpieczeństwa. Big Data SQL — od upraszczania procesów nauki opartych na danych, aż do odblokowywania repozytoriów „data lake” — zapewnia korzyści wynikające z technologii Big Data możliwie największej grupie użytkowników końcowych.
Oracle Big Data SQL stanowi przełomowe podejście do uproszczenia dostępu do źródeł danych Big Data. Zapewnia możliwość kierowania zapytań dotyczących wszystkich danych — w systemie Hadoop, magazynach danych NoSQL lub bazie danych Oracle — przy użyciu jednej instrukcji.
 
Oracle Big Data SQL przedstawia Hadoop i inne źródła jako rozbudowane tabele zewnętrzne. Tabele te są przetwarzane tak, aby zostało zapewnione przezroczyste odwzorowanie zewnętrznej semantyki dostępu do danych – równoległości poziomej, lokalizacji i schematu – na wewnętrzną semantykę Oracle. Takie rozwiązanie zapewnia możliwie najlepszą optymalizację procesów dostępu i przetwarzania natywnego.
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud