AI Platform Dostępne wkrótce

Oracle AI Platform Cloud Service

Oracle AI Platform Cloud Service umożliwia specjalistom i naukowcom, zajmującym się samouczeniem systemów, prostą i szybką konfigurację kompletnego środowiska pracy w chmurze. Można szybko skonfigurować zarządzany obraz (w systemie Oracle Linux lub Ubuntu), zawierający zainstalowane narzędzia potrzebne do pracy nad samouczeniem się systemów (takie jak podstawowe środowiska uczenia się systemów, służące do tworzenia i szkolenia zaawansowanych modeli ML lub eksperymentowania z nowymi algorytmami), znane biblioteki AI oraz mechanizmy dostępu do najlepszych w swojej klasie jednostek GPU przyspieszających nauczanie i łatwego dostępu do istniejących źródeł danych.
 

Łatwa konfiguracja

  • Szybkie przygotowanie kompletnego środowiska programistycznego do samouczenia się systemów, zawierającego wszystkie narzędzia i sterowniki GPU, potrzebne do rozpoczęcia tworzenia i szkolenia modeli.
  • Zapewnienie naukowcom, zajmującym się samouczeniem się systemów, możliwości łatwego dostępu do zbioru danych szkoleniowych.
  • Modele i powiązane narzędzia są dostępne na platformie lub z nią wstępnie zintegrowane.
 

Łatwy dostęp do źródeł danych

Łatwy dostęp do istniejących danych w istniejących klasterach Spark-Hadoop, usłudze Oracle Big Data Cloud Service, Oracle Database Cloud Service, Oracle Cloud Storage i/lub Oracle MySQL Cloud Service. EventHub Cloud Service zapewnia wysokoprzepustową usługę strumieniowania (z minimalnymi opóźnieniami) — jedyną usługę chmurową z systemem Kafka dostępną jako usługa zarządzana.
 

Szybka infrastruktura

Przyspieszanie szkolenia modeli i wszelkich struktur z dostępem do najlepszych w swojej klasie GPU, pamięci masowej i 252-gigabitowej sieci. Wysokowydajna infrastruktura dla zaawansowanych modeli. Może przyspieszyć zadania przetwarzania danych przy znacznie mniejszej liczbie instancji.
 

Przyspieszanie tworzenia aplikacji

Po wyszkoleniu modeli samouczenia się systemów można je (modele) z łatwością wyeksportować i przygotować do użycia w aplikacjach, które można szybko wdrożyć, korzystając z bogatego zbioru usług i narzędzi dostępnych w Oracle PaaS.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud