Adaptive Intelligent Applications

Gotowe aplikacje

Ukierunkowane, gotowe do użycia aplikacje
Oracle Adaptive Intelligent Applications to zestaw gotowych, ukierunkowanych, gotowych do użycia aplikacji biznesowych, w których są wykorzystywane technologie sztucznej inteligencji i samouczenia się systemów. Aplikacje te udostępniają proaktywnie kontekstowe, aktualne informacje, czynności oraz wyniki pozwalające osiągać optymalne wyniki biznesowe. Nie wymagają żadnego doświadczenia w badaniu danych ani zespołu programistów pomagających nawiązać połączenia, działać i zacząć odnosić korzyści.
 
Oracle oferuje najbardziej kompletny, innowacyjny i sprawdzony pakiet aplikacji SaaS obejmujących takie dziedziny, jak CX, ERP, HCM i produkcję. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin oraz współpracując z klientami i partnerami, specjaliści z Oracle zidentyfikowali najważniejsze i najistotniejsze przypadki użycia, w których sztuczna inteligencja i samouczenie się systemów mogą usprawnić i zoptymalizować procesy biznesowe.
 
Oracle tworzy gotowe do użycia Oracle Adaptive Intelligent Applications, wyposażone w najbardziej odpowiednie modele badania danych, wzbogacone o dane klientów i zaufane dane pochodzące z Oracle Data Cloud i innych zewnętrznych źródeł. Generowane przez sztuczną inteligencję wyniki są wykorzystywane bezpośrednio w zestawie aplikacji Oracle Cloud, zapewniając najlepsze, kontekstowe środowisko, zwiększające ludzki potencjał w czasie rzeczywistym.
Połączona inteligencja
Oracle Adaptive Intelligent Applications działają z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury Oracle Cloud, obejmując całe przedsiębiorstwo wraz z jego funkcjonalnym fundamentem oraz przekraczając granice geograficzne w celu zapewnienia przezroczystej interoperacyjności aplikacji i dostępności danych.
 
Autonomicznie koordynują inteligentne dane wejściowe dla innych procesów sterowanych przez Adaptive Intelligent Applications, bezustannie dostarczając aktualne informacje oraz spostrzeżenia z obszarów CX, ERP, HCM i produkcji.

Wzbogacanie o wiarygodne dane

Dane firmowe
Siła Oracle Adaptive Intelligent Applications wynika z przetwarzanych danych. Dane firmowe wyznaczają unikatowy kształt danych, odpowiadający unikatowym praktykom i działaniom firmy. Dane firmowe zasilają nasze algorytmy badania danych, sterowane przez techniki decyzyjne i technologie, takie jak samouczenie się systemów, sieci neuronowe czy przetwarzanie z użyciem języka naturalnego. Cały system bezustannie się uczy i adaptuje na podstawie danych firmowych w celu sprecyzowania wyników generowanych przez sztuczną inteligencję, pomagających rozwiązywać rzeczywiste problemy biznesowe.
Wiarygodne dane
Oracle Adaptive Intelligent Applications wzbogacają w trybie wykonawczym dane firmowe o wiarygodne dane, pochodzące z Oracle Data Cloud — największego na świecie magazynu danych — i zaufanych źródeł obejmujących inne podmioty, zapewniając kontekst i wiedzę, wykraczające poza dane firmowe. Wzbogacone dane są używane przez modele badania danych w celu dostarczania lepszych i inteligentniejszych wyników. Na przykład dane kontekstowe, dotyczące finansowego profilu dostawcy i związanych z nim zagrożeń, mogą okazać się pomocne przy dalszej optymalizacji warunków płatności dla dostawcy.

Zgromadzona wiedza decyzyjna

Proces AutoML
AutoML to sterowana metadanymi platforma, umożliwiająca projektowanie dynamicznych funkcji automatycznego i ciągłego udoskonalania wyników uzyskiwanych z modelu samouczenia się systemu. Pomaga firmie Oracle usprawniać konstruowanie i dostarczanie nowych modeli samouczenia się systemu, przeznaczonych dla wielu różnych klientów z uwzględnieniem wymaganej przez nich postaci danych. Platforma AutoML autonomicznie obsługuje zadania związane z samouczeniem się systemu, w tym przyjmowanie i składowanie danych oraz planowanie szkolenia modeli.
 
Oracle, korzystając z platformy AutoML, o wiele szybciej wzbogaca aplikacje chmurowe o nowe, zaawansowane funkcje samouczenia się systemu. Klienci mogą szybko i ekonomicznie korzystać z gotowych aplikacji dostarczanych z jednej platformy AutoML, zapewniającej inteligentne, bezustannie i autonomicznie dostosowywane wyniki. Są one generowane zgodnie z unikatową dla klienta postacią danych, co z kolei wpływa na dostrajanie powiązanych parametrów modeli.

Bazujące na nowoczesnej infrastrukturze chmurowej

Wysoka wydajność, dostępność i skalowalność
Oracle Adaptive Intelligent Applications — bazując na czołowej technologii Oracle IaaS i PaaS, zapewniającej wysoką wydajność, wysoką odporność i wysokie bezpieczeństwo — w pełni korzystają z funkcji Oracle Cloud Infrastructure.
 
Nowoczesna architektura chmury Oracle doskonale się nadaje do zadań przetwarzania HPC (High Performance Computing) oraz składowania plików — jest optymalna dla Oracle Adaptive Intelligent Applications. Zapewnia w czasie rzeczywistym dynamiczną, elastyczną i wysoką moc obliczeniową, szybkie udostępnianie oraz najnowsze technologie zabezpieczeń i zarządzania, wymagane przez współczesne firmy.
 
Oracle Adaptive Intelligent Applications, korzystając z tej infrastruktury, zapewniają reakcję i dostarczanie inteligentnych wyników w czasie rzędu milisekund, ochronę danych firmowych oraz — w celu zagwarantowania maksymalnej dostępności systemu oraz skutecznego i ekonomicznego działania — wprowadzanie poprawek i konserwację bez wyłączeń.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud