Adaptive Intelligent Applications

Oracle Adaptive Intelligent Applications, korzystając z połączonej inteligencji, przekształcają działalność biznesową w obszarach CX, ERP, HCM i produkcji

 

Oracle Adaptive Intelligent Applications udostępniają pakiet gotowych funkcji sztucznej inteligencji i funkcji sterowanych danymi, doskonale nadających się dla przedsiębiorstw w takich obszarach, jak CX (Customer Experience), HCM (Human Capital Management), ERP (Enterprise Resource Planning) i produkcja.
 
Aplikacje te pomagają przekształcać przedsiębiorstwa, zapewniając lepsze, inteligentniejsze wyniki biznesowe. Wśród dostępnych funkcji można wymienić zalecane czynności sprzedaży, inteligentną kategoryzację dostawców, inteligentne tworzenie list kandydatów i generowanie spersonalizowanych rekomendacji produktów.
 
Oracle Adaptive Intelligent Applications — niezależnie od roli — pomagają przedsiębiorstwom inteligentniej pracować i działać oraz zwiększać zaangażowanie przy współpracy z partnerami, dostawcami, klientami i pracownikami. Osoby rekrutujące skuteczniej pozyskują i zatrudniają czołowych kandydatów z większym prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku. Przedstawiciele handlowi realizują większą liczbę transakcji, korzystając z inteligentnych ocen prawdopodobieństwa sprzedaży, które określają ryzyko w planowanej sprzedaży i zwiększają dokładność prognoz. Kierownicy ds. zaopatrzenia negocjują optymalne warunki płac dla dostawców, pozwalające osiągać oszczędności i optymalizować wykorzystanie kapitału obrotowego.
 

Połączona inteligencja zapewnia strategiczne wyniki biznesowe

Oracle Adaptive Intelligent Applications autonomicznie łączą i koordynują inteligentne wyniki, dane oraz spostrzeżenia we wszystkich funkcjach biznesowych, platformach i kanałach. Połączona inteligencja zapewnia aktualny kontekst i omówienia, ułatwiające lepsze podejmowanie decyzji, zwiększające produktywność i poprawiające wyniki. Na przykład, w ramach usługi Oracle Adaptive Intelligent Applications for CX, inteligentne wyniki, pochodzące z procesów orkiestracji marketingu, mogą się stać inteligentnymi danymi wejściowymi, umożliwiającymi optymalizację procesów. Przyszłe przypadki użycia będą używać danych z aplikacji ERP (dotyczących zarządzania projektami i finansami), zasilając aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for HCM, umożliwiając inteligentne tworzenie i modelowanie najlepszych zespołów projektowych, spełniających cele biznesowe.
CHRO: Pracownicy
Inteligentniej zatrudniaj i angażuj
Pozyskuj, zatrzymuj i zapewniaj rozwój światowej klasy pracowników. Reaguj na potrzeby biznesowe, szybko i skutecznie zatrudniając najbardziej uzdolnione osoby.
CFO: Dochody
Inteligentniej automatyzuj i działaj
Zmniejszaj ryzyko finansowe oraz utrzymuj ocenę zdolności kredytowej i dostęp do kapitału. Prowadź zamówienia, zarządzaj jednocześnie wydatkami i zgodnością kontraktów.
CRO: Przychody
Inteligentniej sprzedawaj
Utrzymuj efektywne i wydajne zespoły sprzedaży. Przekraczaj cele przychodowe.
CMO: Procesy
Inteligentniej angażuj
Angażuj, pozyskuj i zatrzymuj nowych klientów. Zwiększaj sprzedaż poprzez skuteczny marketing i generowanie namiarów.

Oracle Adaptive Intelligent Applications

Oracle Adaptive Intelligent Applications for CX to zestaw funkcji sterowanych sztuczną inteligencją i danymi, pomagający specjalistom ds. marketingu, sprzedaży i obsługi mądrzej motywować, sprzedawać i zaspakajać potrzeby w swoim obszarze. Aplikacje te stale i autonomicznie uczą się oraz adaptują do zmieniających się wzorców klientów i ich preferencji. W ten sposób pozwalają optymalizować programy marketingowe i programy sprzedaży ukierunkowane na klientów, zwiększać liczbę konwersji oraz realizować większą liczbę transakcji. Oracle Adaptive Intelligent Applications zapewniają natychmiastowy wgląd w zalecenia oraz czynności sterowane sztuczną inteligencją i danymi. Aplikacje te umożliwiają użytkownikom — poprzez elementy kontrolne — dostosowywanie, rozszerzanie, a następnie ulepszanie produktów, kanałów itp.
Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP to zestaw funkcji sterowanych sztuczną inteligencją i danymi, pomagający specjalistom ds. finansów i zaopatrzenia mądrzej automatyzować, działać i wpływać na pracowników. Pomagają — dzięki inteligentnym, zoptymalizowanym procesom biznesowym — zwiększać elastyczność i skuteczność w takich obszarach, jak zobowiązania i zaopatrzenie (w przyszłości również należności i zapasy). Inteligentna automatyzacja i optymalizacja pozwalają uwolnić zasoby, tak że biuro dyrektora finansowego (CFO) może skupić się na bardziej strategicznych inicjatywach.
Przyszłe funkcje tego pakietu będą inteligentnie automatyzować powtarzające się, żmudne zadania (takie jak zatwierdzanie), zapewniając większą skuteczność i zmniejszając koszty wynikające z błędów ludzkich, pojedynczych krytycznych punktów awarii i opóźnień w przepływie informacji.
Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing pomaga kierownikom ds. produkcji i koordynatorom kontroli jakości uzyskiwać pełny wgląd w operacje produkcyjne, korzystając z funkcji samouczenia się systemów i innych modeli badania danych, które analizują dane OT (Operational Technology) w kontekście danych IT (Information Technology).

Oracle Adaptive Intelligent Apps for HCM

Oracle Adaptive Intelligent Applications for HCM to zestaw funkcji sterowanych sztuczną inteligencją i danymi, pomagający specjalistom z dziedziny HR i pracownikom mądrzej zatrudniać, pracować, angażować i adaptować. Osoby rekrutujące korzystają z aktualnych, sterowanych sztuczną inteligencją i danymi, zaleceń dotyczących kandydatów, które skracają czas obsadzenia stanowiska i zmniejszają koszt zatrudnienia. Oracle Adaptive Intelligent Applications for HCM pomaga osobom rekrutującym w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów z optymalnymi umiejętnościami, zwiększając retencję i pozwalając realizować cele biznesowe. Przyszłe przypadki użycia będą maksymalizować zaangażowanie się pracowników poprzez udostępnianie porad generowanych przez sztuczną inteligencję, zapewniających optymalną obsadę, natychmiastową zdolność do realizacji obowiązków i stały rozwój.
 
 

Wyróżnione

Sztuczna inteligencja, samouczenie się systemów i Oracle Adaptive Intelligent Applications
Jack Berkowitz (Oracle) omawia z Markiem Rittmanem nową kategorię stale adaptujących się, samouczących się aplikacji.
Why Finance Needs More Intelligence of the Artificial Kind
Finance departments have been racing around for decades to try to keep up with the increasing quantity and complexity of information.
3 Predictions About AI from Oracle CEO Mark Hurd
Artificial intelligence will change the global economy and tech industry so fast in the coming years that 60% of the IT jobs that we’ll have in 2025 haven’t even been invented yet, Oracle CEO Mark Hurd predicted during his keynote session at Oracle OpenWorld 2018.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud