Integracja aplikacji i automatyzacja procesów

Oracle Integration eliminuje bariery między aplikacji biznesowymi, wykorzystując samouczenie się systemów, sterowanie oparte na najlepszych praktykach, wbudowane mechanizmy integracji oraz automatyzację procesów. Oracle Integration jest rozwiązaniem unikatowym na rynku; w rozwiązaniu tym wykorzystano ogromne doświadczenie Oracle w zakresie aplikacji w celu utworzenia adapterów do aplikacji Oracle i aplikacji oferowanych przez inne podmioty (zarówno lokalnych „on-premises” jak i typu SaaS), dzięki czemu można szybciej dostarczać nowe usługi biznesowe.
 

Szybkość

Połącz szybciej swoje rozwiązania biznesowe, uaktywniając wbudowane przepływy integracji i gotowe do uruchomienia łączniki aplikacji. Pozwól integracji wyeliminować czasochłonne aspekty integracji, podczas gdy Ty możesz się skoncentrować na unowocześnianiu swojej działalności biznesowej.
 

Łatwość obsługi

Wystarczy wybrać swoje aplikacje, które mają zostać połączone, po czym wybrać wbudowany przepływ integracji albo zezwolić na automatyczne przeprowadzenie integracji na podstawie zaleceń opartych na samouczeniu się systemu.
 

Kompletność

Wszystko, co jest potrzebne do zintegrowania swoich aplikacji z ludźmi i robotami, do tworzenia wizualnych interfejsów oraz zapewnienia pełnego monitorowania.
 

Niezawodność

Bezpieczna, skalowalna i wysoce dostępna platforma dla kluczowych integracji i procesów
 

Oracle Integration — funkcje

 

Integracja aplikacji

Przeprowadzaj 6x szybciej integracje, korzystając z gotowych adapterów dla systemów SaaS i lokalnych.

Automatyzacja procesów

Usprawniaj pracę, korzystając z łatwej w użyciu, wizualnej, niewymagającej umiejętności programowania platformy automatyzacji procesów, upraszczającej codzienne zadania oraz zapewniającej pracownikom, klientom i partnerom potrzebne im usługi — w dowolnym miejscu, w dowolnej chwili i na dowolnym urządzeniu.

Wizualne tworzenie aplikacji

Szybkie tworzenie atrakcyjnych aplikacji biznesowych bezpośrednio w przeglądarce, w wizualnym środowisku programistycznym. Definiuj obiekty biznesowe, integruj dane z zewnętrznym systemem, wdrażaj procesy biznesowe i projektuj interfejsy dostosowane do tworzenia aplikacji.

 

Wiadomości i więcej

Webcast: Automatyzacja procesów i sztuczna inteligencja
Zobacz, w jaki sposób rozwiązanie Oracle Integration, wyposażone w funkcje automatyzacji procesów, pomaga upraszczać zastałą złożoność.
Firma Oracle uznana za lidera w dziedzinie platform Enterprise Integration oferowanych jako usługi
Drugi rok z rzędu firma Gartner uznała w raporcie „Magic Quadrant” (za kwiecień 2018 r.) firmę Oracle za lidera w dziedzinie platform Enterprise Integration oferowanych jako usługi.
3 największe mity dotyczące transformacji obalone przez Oracle Cloud Platform
Dowiedz się, w jaki sposób Oracle Cloud Platform pomaga odnoszącym sukcesy liderom cyfrowym szybko łączyć aplikacje, dane i urządzenia w celu dotarcia z inteligentną automatyzacją do zwykłych klientów i pracowników.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud