Oracle Cloud Infrastructure Service-tilordning

 
 

Cloud Service-tilordning

Sammenlignbare skytjenester tilbys av Oracle Cloud Infrastructure, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure og Google Cloud Platform. Tabellen nedenfor inneholder en tilordning av tjenester på høyt nivå på tvers av de fire skyleverandørene.
Oppdatert februar 2019.
Kategori
Oracle Cloud Infrastructure
AWS
Azure
Google
Regioner
Tilgjengelighetsdomene (AD) Tilgjengelighetssone (AZ) Tilgjengelighetssone (AZ) Soner
Nettverk og innholdslevering
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network (VCN) Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Virtuelt nettverk Virtuell privat sky
Nettverk og innholdslevering
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing Elastisk belastningsfordeling Belastningsfordeling, innfallsport for applikasjon Belastningsfordeling i skyen
Nettverk og innholdslevering
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect AWS Direct Connect Azure ExpressRoute Cloud Interconnect
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - Virtual Machines Amazon EC2 Azure Virtual Machines Compute Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - Bare Metal Amazon EC2 - I3.metal    
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - GPU Amazon EC2 - P2-, P3-, G3-forekomster Azure N-Series Google GPU
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes Amazon Elastic Compute Cloud Container Service Azure Kubernetes Service Kubernetes Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Registry EC2 Container Registry Azure Container Registry Container Registry
Compute
Oracle Functions (kommer snart) AWS Lambda Azure Functions, Azure Event Grid Skyfunksjoner
Lagring
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes Amazon Elastic Block Store (EBS) Azure Storage Disk Compute Engine Persistent Disks
Lagring
Oracle Cloud Infrastructure File Storage Amazon Elastic File System Azure-filer ZFS / Avere, Cloud Filestore (beta)
Lagring
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage Amazon Simple Storage Service (S3) Azure Storage Cloud Storage, Cloud Storage Nearline
Lagring
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage Amazon Glacier Azure Storage - Standard Cloud Storage Coldline
Lagring
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service Importer/eksporter disk, importer/eksporter Snowball, importer/eksporter Snowmobile Importer/eksporter, Azure Data Box Transfer Appliance, Transfer Service
Lagring
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway Storage Gateway StorSimple ZFS / Avere
Sikkerhet, identitet og overholdelse
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management AWS Identity and Access Management (IAM), AWS Organizations Azure Active Directory, Azure-abonnement og tjenesteadministrasjon + Azure RBAC Identitets- og tilgangsstyring i skyen
Sikkerhet, identitet og overholdelse
Oracle Cloud Infrastructure Key Management Service Key Management Service Key Vault Cloud Key Management Service
Sikkerhet, identitet og overholdelse
Oracle Cloud Infrastructure Audit AWS CloudTrail Activity Logging Cloud Audit Logging
Database
Oracle Database Cloud Service Amazon Relational Database Service (RDS) Azure SQL Database Cloud SQL (MySQL, Postgres), Cloud Spanner
Database
Oracle Autonomous Transaction Processing Amazon Aurora Azure SQL Database, Azure Cosmos DB Cloud SQL, Cloud Spanner
Database
Oracle Autonomous Data Warehouse Amazon Redshift Azure SQL Data Warehouse BigQuery
Database
Oracle NoSQL Amazon DynamoDB Azure Cosmos DB Cloud Datastore, Cloud Bigtable
Edge
Oracle Cloud Infrastructure DNS Amazon Route53 Azure DNS, Azure Traffic Manager Cloud DNS
Edge
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery Amazon SES Marketplace - e-post Partnere
Edge
Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall Web Application Firewall Application Gateway Web Application Firewall Partnere
Edge
Oracle Cloud Infrastructure DDoS Protection AWS Shield Azure DDoS Protection Service Cloud Armor
 
 
 
×
Ring oss nå
1-800-633-0738 (De forente stater)

Kontakt
×
Ring oss nå
1-800-633-0738 (De forente stater)


Oracle Cloud-diskusjonsfora