Forvandle fremtiden for helsetjenester

Når fremtiden for bransjen for helsetjenester skal forvandles, er det nødvendig med en skalerbar skyplattform. Se hvordan Oracle kan hjelpe deg på vei mot den ideelle overgangen til skyen.


Bransjetrender

Lever fremtidens helsetjenester i dag
Oracles skyløsninger kan bidra til å utvikle og sikre morgendagens helsetjenester for fremtiden i dag og gi langsiktig og lønnsom vekst.
Uventede fordeler ved HCM- og ERP-integrering i skyen for betalere
Se hvordan du kan lede helsetjenestebedriften din gjennom digital forvandling og oppnå tre uventede fordeler fra HCM- og ERP-integrering i skyen.
Resepten for god helse på lang sikt - hvordan data kan gi bedre pasientbehandling
Når betalere og leverandører kan dra mer nytte av data som genereres av et voksende økosystem av kilder, kan de tilby bedre behandling til lavere kostnader.
Helsetjenesteleverandør drar nytte av Oracle HCM
Hør hvordan styrken ved å være på én skyplattform forbedrer datakonsekvens og analyse, noe som gjør data om til meningsfulle handlinger.
Tilkoblet behandling
Ekspansjonen i tilkoblede enheter, ny teknologi og nye refusjonsmodeller fremmer utviklingen mot levering av virtuell behandling.
Implementer persontilpasset medisin
En nylig studie fra GenomeWeb har utforsket hvordan persontilpasset medisin tas i bruk i helsetjenester og biovitenskap.

Bransjeløsninger

 
Oracle-løsningen for kostnadseffektive helsetjenester bruker en moderne sky og én sannhetskilde til å håndtere risiko og helsetjenestekostnader samtidig som kliniske data sikres. Kostnadseffektive helsetjenester støtter også Quadruple Aim-rammeverket som omfatter kostnader, folkehelse, pasientopplevelse og klinikertilfredshet.
Oracle-løsningen for helsetjenesteanalyse er utstyrt med banebrytende resultatmålinger med beslutningsstøtte, som er av kritisk betydning for at organisasjoner kan lykkes.
×
Ring oss nå
1-800-633-0738 (De forente stater)

Kontakt
×
Ring oss nå
1-800-633-0738 (De forente stater)


Oracle Cloud-diskusjonsfora