Inleidingsvideo's over services

Met Identity and Access Management Service (IAM) kunt u bepalen wie toegang heeft tot uw cloudresources, welk type toegang ze hebben en voor welke specifieke resources dit geldt. Bekijk de video om te begrijpen hoe u een enkel model voor verificatie en controle kunt gebruiken om veilig toegang te bepalen en eenvoudig uw IT-resources te beheren in alle Oracle Cloud Infrastructure services.
 
Instance Principals is een functie in Identity and Access Management (IAM). Zodra de vereiste resources en beleidsregels zijn ingesteld, kan een applicatie die op een instance wordt uitgevoerd, publieke Oracle Cloud Infrastructure services aanroepen, waardoor de noodzaak vervalt gebruikersreferenties of een configuratiebestand te configureren. Met deze functie kunt u een instance autoriseren API-aanroepen uit te voeren in Oracle Cloud Infrastructure services. In deze video wordt uitgebreid ingegaan op de functies van Oracle Cloud Infrastructure Instance Principals in IAM. U krijgt een voorbeelddemonstratie te zien waarin een instance een python-script uitvoert om gegevens te lezen vanuit Object Storage.
 
Een Virtual Cloud Network (VCN) is een aanpasbaar privénetwerk in Oracle Cloud Infrastructure. Dankzij het VCN hebt u volledige controle over uw netwerkomgeving. In de video wordt het instellen van het VCN besproken, waaronder het maken van subnetten, het routeren van tabellen en het configureren van stateful firewalls. In de snelle demo aan het einde wordt getoond hoe u het compartiment in uw eigendom kunt maken, en daarin een VCN.
 
Met Oracle Cloud Infrastructure kunt u maximaal beschikbare computing-instances initialiseren op bare metal-servers zonder hypervisor, waardoor u volledige netwerkisolatie hebt. U kunt dezelfde voor de cloud geoptimaliseerde hardware, firmware, softwarestack en netwerkinfrastructuur benutten voor uw VM-instances. Bekijk meer informatie over Bare Metal en VM-instances, en bekijk een snelle demo over hoe u een instance opstart via de Oracle Cloud Infrastructure webconsole.
 
Met Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes wordt een breed scala aan applicaties met hoge prestaties versneld met behulp van opslag met veel I/O-blokken, en naadloze gegevensbeveiliging en naadloos gegevensherstel. Let op de aan het netwerk gekoppelde blokvolumes die minimale vertraging en tienduizenden IOPS per computing-instance bieden. In de snelle demo wordt getoond hoe eenvoudig blokvolumes kunnen worden geïnitialiseerd.
 
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage is een zeer duurzame en maximaal beschikbare opslagservice op internetbasis, ideaal voor het als objecten opslaan van ongestructureerde gegevens. In deze video komt u meer te weten over functies en prestaties van Oracle Object Storage; hoe grote duurzaamheid en gegevensintegriteit worden gewaarborgd door het repliceren en herstellen van gegevens voor meerdere foutdomeinen. Na het functionele overzicht volgt een snelle demo.
 
Door uw cloudresources te initialiseren in meerdere beschikbaarheidsdomeinen hebt u een goede basis voor maximale beschikbaarheid en bescherming bij calamiteiten. Het beheren van regio's en beschikbaarheidsdomeinen wordt daarom essentieel. In deze video krijgt u meer informatie over regio's en beschikbaarheidsdomeinen, samen met de stappen om deze in de console te beheren.
 
Met Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing kunt u verkeer verdelen over meerdere computing-instances en zo de beschikbaarheid en responsiviteit van uw applicatie vergroten. In de video wordt getoond hoe u de lastverdeler via de API of webconsole kunt beheren om dynamisch applicatienodes toe te voegen aan en te verwijderen uit de verkeersstroom.
 
Oracle biedt ondernemers een centrale locatie voor IaaS en PaaS door een DNS-oplossing van wereldklasse van Oraclecloud.net toe te voegen aan het Oracle cloudcomputingplatform. In deze video worden de functies van Oracle Cloud Infrastructure DNS getoond. U maakt kennis met de ondersteunde recordtypen en de volledige reeks functies voor zonebeheer die de service rechtstreeks vanaf de gebruikersinterface te bieden heeft. Bekijk de video voor meer informatie.
 
Oracle Cloud Infrastructure Audit is een webservice waarmee automatisch oproepen naar openbare API-eindpunten (application programming interface) worden vastgelegd voor de Oracle Cloud Infrastructure service waar u eigenaar van bent. Met de service worden gebeurtenissen in het auditlog gemaakt voor elk van deze oproepen die kunnen worden bekeken, opgehaald, opgeslagen en geanalyseerd.
 
Tagging is een krachtige fundamentele service van Oracle Cloud Infrastructure, waarmee gebruikers kunnen zoeken in, de toegang kunnen beheren tot en bulkacties kunnen uitvoeren op een set resources op basis van de tag. Deze video geeft een overzicht van de tagservice en de functies ervan, en biedt een lijst met resources die kunnen worden getagd en tagspecificaties.
 
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery is een zeer schaalbare, kosteneffectieve en betrouwbare infrastructuurservice waarmee wordt gezorgd voor kwalitatieve levering in de inbox. Email Delivery wordt ondersteund door toonaangevende experts op het gebied van bezorgbaarheid van e-mails, verificatie, beveiliging en reputatiebeheer.
 
Oracle FastConnect is een voorziening voor netwerkconnectiviteit die kan worden gebruikt om uw netwerk met Oracle Cloud Infrastructure en andere Oracle Cloud services te verbinden, als u hiervoor niet het openbare internet wilt of kunt gebruiken. FastConnect biedt een makkelijke, flexibele en economische manier om een toegewezen privéverbinding met opties voor grotere bandbreedte te maken, met een betrouwbaardere en consistentere netwerkervaring dan internetverbindingen.
 
Dankzij containertechnologie kan software betrouwbaar op diverse computingplatformen worden uitgevoerd. In deze video ziet u hoe het Terraform Kubernetes installatiebestand een set Terraform modules en een voorbeeldbasisconfiguratie biedt voor het inrichten van een Virtual Cloud Network (VCN) en subnetten, instances waarop de Kubernetes beheerlaag kan worden uitgevoerd en Load Balancers voor het front-end maken van de etcd and Kubernetes hoofdclusters in uw eigendom in Oracle Cloud Infrastructure.
 
Ravello is een cloudservice waarmee ondernemingen hun VMWare- en KVM-werklasten ongewijzigd kunnen uitvoeren in Oracle Cloud Infrastructure, zonder wijzigingen in hun netwerken of opslag. In deze video worden de functies en voordelen van Ravello besproken die helpen bij elke fase van de applicatielevenscyclus, van proof of concept tot testen, productie en training.
 
×
Nu bellen
1-800-633-0738 (Verenigde Staten)

Contact
×
Nu bellen
1-800-633-0738 (Verenigde Staten)

Technische ondersteuning

Oracle Cloud discussieforums