Technische resources van Oracle Cloud Infrastructure

Aan de slag gaan met een platform als Oracle Cloud Infrastructure, dat talloze functies heeft, kan lastig zijn zonder de juiste technische informatie. Hier vindt u lijsten met nuttige documenten en presentaties om u op weg te helpen.
 
 
 

Snelstartgidsen en servicehandleidingen

Hier vindt u een aantal technische resources om u op weg te helpen met Oracle Cloud infrastructure oplossingen. Controleer deze informatiebronnen veelvuldig. De inhoud wordt regelmatig bijgewerkt.
Ga aan de slag met deze categoriekoppelingen:

 

Handleidingen voor beheer en bewerkingen

Aanbevolen werkwijzen voor het implementeren van een architectuur met hoge beschikbaarheid in Oracle Cloud Infrastructure
Meer informatie over aanbevolen werkwijzen voor de architectuur voor het ontwerpen van oplossingen met hoge beschikbaarheid in Oracle Cloud Infrastructure, met uitleg over het gebruik van Oracle specifieke services.
Oracle Enterprise Manager 13 implementeren
Implementeer Oracle Enterprise Manager met deze snelstartwhitepaper waarin belangrijke begrippen, vereisten, installatie en configuratie worden besproken.
Aan de slag met Terraform en Oracle Cloud Infrastructure
In deze technische blogpost wordt Terraform-orkestratie in Oracle Cloud Infrastructure besproken.

 

Computingoplossingen

Aangepaste besturingssysteemimages implementeren
In deze whitepaper vindt u stapsgewijze richtlijnen voor het maken van een aangepaste image en voor het importeren van een image in Oracle Cloud Infrastructure.
Aan de slag: Oracle Linux voor Oracle Cloud Infrastructure
In deze 'Aan de slag'-handleiding wordt het starten van een Oracle Linux instance in Oracle Cloud Infrastructure besproken.
KVM installeren en configureren op Bare Metal-instances met meerdere VNIC's
Ga aan de slag met KVM op bare metal-instances door de stappen in deze whitepaper te volgen.
Oracle VM installeren en configureren in Oracle Cloud Infrastructure
Ga aan de slag met Oracle VM door de stappen in deze whitepaper te volgen.
Microsoft Hyper-V met routering implementeren
In deze whitepaper wordt het installeren van Oracle Cloud Infrastructure en Microsoft Hyper-V-omgevingen besproken.
Kubernetes implementeren
In deze overzichtelijke en stapsgewijze implementatiehandleiding wordt besproken hoe Kubernetes in Oracle Cloud Infrastructure moet worden geïmplementeerd.

 

Oplossingen voor gegevensbeheer

Cloudera Enterprise Data Hub Reference Architecture
In deze whitepaper vindt u aanbevolen werkwijzen voor het uitvoeren van Cloudera Enterprise Data Hub in Oracle Cloud Infrastructure.
Apache Cassandra implementeren
Implementeer Apache Cassandra NoSQL Database in Oracle Cloud Infrastructure.
MongoDB implementeren en beveiligen
In deze technische blogpost worden aanbevolen werkwijzen besproken voor het beveiligen van MongoDB in Oracle Cloud Infrastructure.
Een gedistribueerde cachinglaag met maximale beschikbaarheid implementeren met behulp van Memcached en Redis
In deze whitepaper worden aanbevolen werkwijzen vergeleken en gedeeld voor het implementeren van de twee meestgebruikte in-memory cache-engines, Redis en Memcached, in Oracle Cloud Infrastructure.
Microsoft SQL Server AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepen implementeren
Learn how to deploy Microsoft SQL Server Always On availability groups on Oracle Cloud Infrastructure to meet enterprise-grade database service availability and security requirements.
Oracle databases migreren van Amazon Web Services naar Oracle Cloud Infrastructure Database
In deze whitepaper worden aandachtspunten besproken voor het migreren van uw databases naar Oracle Cloud Infrastructure en wordt gedetailleerde uitleg gegeven over de verschillende beschikbare opties voor dergelijke migraties.
Oracle NoSQL Database implementeren
Volg de aanwijzingen in deze referentiehandleiding voor de implementatie van Oracle NoSQL Database in Oracle Cloud Infrastructure, waaronder voorlopige installatie en uitleg over hoe u NoSQL clusterinstallatiescripts uitvoert.

 

Applicatieoplossingen

Oracle E-Business Suite verplaatsen naar Oracle Cloud Infrastructure
Meer informatie over hoe E-Business Suite (EBS) kan worden geïmplementeerd in Oracle Cloud Infrastructure, waardoor de traditionele voordelen van EBS worden gecombineerd met de flexibiliteit, beschikbaarheid en kosteneffectiviteit van moderne IaaS.
JD Edwards EnterpriseOne Release 9.2 implementeren via initialiseren met één klik in Oracle Cloud Infrastructure
In deze Help Center zelfstudie wordt getoond hoe u JD Edwards EnterpriseOne Release 9.2 implementeert via initialiseren met één klik en worden vereiste en optionele taken beschreven voor implementatie in Oracle Cloud Infrastructure.
SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java in Oracle Cloud Infrastructure implementeren
Volg de voorgestelde aanbevolen werkwijzen in deze whitepaper-referentiehandleiding voor de implementatie van SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java in Oracle Cloud Infrastructure.
SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java-databases in Oracle Database Exadata Cloud Service implementeren
Volg de voorgestelde aanbevolen werkwijzen in deze whitepaper voor de implementatie van Oracle databases van het SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java-platform in Oracle Database Exadata Cloud Service.
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing gebruiken voor uw WordPress applicatie van maximale beschikbaarheid
Deze whitepaper biedt een referentiehandleiding voor het maken van een WordPress-site met meerdere nodes die wordt geconfigureerd en voorafgegaan door Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing.

 

Netwerkoplossingen

Virtual Cloud Network (VCN): overzicht en implementatiehandleiding
Meer informatie over algemene implementatiescenario's en aanbevolen werkwijzen met Oracle Cloud Infrastructure VCN
Een NAT-instance met Terraform implementeren
In deze blogpost wordt beschreven hoe u automatisch een NAT-instance instelt met Terraform en privé-instances configureert om internetaanvragen via de NAT-instance te routeren.
Configuratie NAT-instance: internettoegang activeren voor privésubnetten
Volg de aanbevolen stappen voor het instellen van een NAT-instance in uw VCN en het configureren van uw privésubnetten voor het routeren van internetaanvragen.
VPN IPSec-tunnels implementeren
Informatie over het instellen en beheren van een IPSec VPN voor uw VCN met technische documentatie
VPN IPSec-tunnels implementeren met Cisco ASA/ASAv VTI
In deze begeleide whitepaper worden alle benodigde stappen besproken voor het configureren van het Cisco ASA/ASAv-apparaat om een IPSec-verbinding met een Oracle Cloud Infrastructure VCN te maken.
Microsoft Hyper-V met routering implementeren
In deze whitepaper wordt het installeren van Oracle Cloud Infrastructure en Microsoft Hyper-V-omgevingen besproken.
Bastion-hosts: beveiligde toegang tot virtuele cloudnetwerken
In deze whitepaper worden de aanbevolen werkwijzen voor bastion-hosts en het beveiligen van de toegang tot Oracle Cloud Infrastructure instances beschreven.

 

Beveiligingsoplossingen

Overzicht van beveiliging van Oracle Cloud Infrastructure
In deze whitepaper wordt een overzicht gegeven van beveiligingsfuncties in Oracle Cloud Infrastructure.
Microsoft Windows: Active Directory uitbreiden naar Oracle Cloud Infrastructure
In deze whitepaper wordt het proces voor het uitbreiden van Windows Active Directory naar Oracle Cloud Infrastructure stap voor stap besproken.
Okta en Oracle Cloud Infrastructure combineren
In deze whitepaper wordt een stapsgewijze handleiding gegeven voor het configureren van federatie van Oracle Cloud Infrastructure met Okta.
Oracle Audit Vault and Database Firewall implementeren
Deze whitepaper richt zich op het gebruik van de Oracle Audit Vault server voor het controleren van de toegang tot Oracle Cloud Infrastructure Database instances.
Oracle Database coderingssleutels beheren met Oracle Key Vault
In deze whitepaper worden instructies gegeven voor het installeren en configureren van Oracle Key Vault op bare metal-instances om Oracle Database TDE sleutels te beheren.

 

Oplossingen voor gegevensbescherming

Commvault gebruiken voor het maken van back-ups in Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
In deze blogpost wordt integratie van Commvault en ondersteuning voor Oracle Cloud Infrastructure beschreven, en het gebruik van Oracle Cloud Infrastructure Object Storage als een back-updoel.

 

Opslagoplossingen

Ceph Distributed Storage Cluster implementeren
In deze blog wordt uitgelegd hoe u een Ceph Distributed Storage Cluster-omgeving implementeert in Oracle Cloud Infrastructure met Oracle Linux.
GlusterFS implementeren
In deze blog wordt een stapsgewijze handleiding gegeven van een GlusterFS Storage-omgeving met grote beschikbaarheid in Oracle Cloud Infrastructure met een Distributed GlusterFS Volume.
Oracle Cluster File System implementeren
In deze blogpost wordt een stapsgewijze handleiding gegeven voor Oracle Cluster File System (OCFS2) in Oracle Cloud Infrastructure met iSCSI.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Get Hands-On

Try pre-configured solutions running on Oracle Cloud Infrastructure, for free, and within minutes.

×
Nu bellen
1-800-633-0738 (Verenigde Staten)

Contact
×
Nu bellen
1-800-633-0738 (Verenigde Staten)

Technische ondersteuning

Oracle Cloud discussieforums