Technische resources van Oracle Cloud Infrastructure

Aan de slag gaan met een platform als Oracle Cloud Infrastructure, dat talloze functies heeft, kan lastig zijn zonder de juiste technische informatie. Hier vindt u nuttige documenten en presentaties die u op weg helpen.
 
 
 

Snelstartgidsen en servicehandleidingen

Hier vindt u een aantal technische resources om u op weg te helpen met Oracle Cloud infrastructure oplossingen. De inhoud van deze informatiebronnen wordt regelmatig bijgewerkt.
Ga aan de slag met deze categoriekoppelingen:

 

Handleidingen voor beheer en bewerkingen

Aanbevolen werkwijzen voor noodherstel in Oracle Cloud Infrastructure
Deze whitepaper bevat aanbevolen werkwijzen voor het ontwerpen en implementeren van noodherstel van applicaties in Oracle Cloud Infrastructure.
Aanbevolen werkwijzen voor het implementeren van een architectuur met hoge beschikbaarheid in Oracle Cloud Infrastructure
Meer informatie over aanbevolen werkwijzen voor de architectuur voor het ontwerpen van oplossingen met hoge beschikbaarheid in Oracle Cloud Infrastructure, met uitleg over het gebruik van Oracle specifieke services.
Oracle Enterprise Manager 13 implementeren
Implementeer Oracle Enterprise Manager met deze snelstartwhitepaper waarin belangrijke begrippen, vereisten, installatie en configuratie worden besproken.
Aan de slag met Terraform en Oracle Cloud Infrastructure
In deze technische blogpost wordt Terraform-orkestratie in Oracle Cloud Infrastructure besproken.

 

Rekenoplossingen

Active Directory Domain Services maken in Oracle Cloud Infrastructure
Deze whitepaper bevat een stapsgewijze beschrijving van het maken van een Active Directory-omgeving in uw Oracle Cloud Infrastructure tenancy.
Rekeninstances vergroten in Oracle Cloud Infrastructure
In deze whitepaper worden het proces en de aanbevolen werkwijzen beschreven voor het vergroten van standaardrekenresources in Oracle Cloud Infrastructure. Het proces wordt geïllustreerd door het vergroten van een geïmplementeerde Windows 2012 R2 Server instance met een domeincontroller en Active Directory.
Grafische applicaties veilig uitvoeren in Oracle Cloud Infrastructure
In deze paper wordt uitgelegd hoe u Linux-computing-instances, die standaard alleen via SSH-opdrachtregels kunnen worden geconfigureerd, veilig kunt configureren voor het uitvoeren van grafische applicaties waarvoor een volledige of gedeeltelijke bureaubladomgeving met grafische functies vereist is.
Aangepaste besturingssysteemimages implementeren
In deze whitepaper vindt u stapsgewijze richtlijnen voor het maken van een aangepaste image en voor het importeren van een image in Oracle Cloud Infrastructure.
Aan de slag: Oracle Linux voor Oracle Cloud Infrastructure
In deze 'Aan de slag'-handleiding wordt het starten van een Oracle Linux instance in Oracle Cloud Infrastructure besproken.
KVM installeren en configureren op Bare Metal-instances met meerdere VNIC's
Ga aan de slag met KVM op bare metal-instances door de stappen in deze whitepaper te volgen.
Oracle VM installeren en configureren in Oracle Cloud Infrastructure
Ga aan de slag met Oracle VM door de stappen in deze whitepaper te volgen.
Hyper-V implementeren in Oracle Cloud Infrastructure
In deze whitepaper wordt het installeren van Oracle Cloud Infrastructure en Microsoft Hyper-V-omgevingen besproken.
Kubernetes implementeren
In deze overzichtelijke en stapsgewijze implementatiehandleiding wordt besproken hoe Kubernetes in Oracle Cloud Infrastructure moet worden geïmplementeerd.

 

Oplossingen voor gegevensbeheer

Databases migreren naar Oracle Cloud Infrastructure met behulp van objectopslag en een gegevensoverdrachtservice
In deze whitepaper wordt gedetailleerd beschreven hoe u Oracle Database werklasten kunt migreren naar een rekeninstance van Oracle Cloud Infrastructure. U leert opties en krijgt voorbeelden die u bij de migratie kunnen helpen.
Databases migreren naar Oracle Cloud Infrastructure Database as a Service met behulp van objectopslag
In deze whitepaper wordt gedetailleerd beschreven hoe u Oracle Database werklasten naar Oracle Cloud Infrastructure kunt migreren als door de gebruiker beheerde Oracle Database instances onder DBaaS.
Exadata implementeren in Oracle Cloud Infrastructure
Deze whitepaper bevat gedetailleerde instructies voor het implementeren van een Exadata-databasesysteem, inclusief alle vereiste netwerkonderdelen.
Cloudera Enterprise Data Hub Reference Architecture
In deze whitepaper vindt u aanbevolen werkwijzen voor het uitvoeren van Cloudera Enterprise Data Hub in Oracle Cloud Infrastructure.
Apache Cassandra implementeren
Implementeer Apache Cassandra NoSQL Database in Oracle Cloud Infrastructure.
MongoDB implementeren en beveiligen
In deze technische blogpost worden aanbevolen werkwijzen besproken voor het beveiligen van MongoDB in Oracle Cloud Infrastructure.
Een gedistribueerde cachinglaag met maximale beschikbaarheid implementeren met behulp van Memcached en Redis
In deze whitepaper worden aanbevolen werkwijzen vergeleken en gedeeld voor het implementeren van de twee meestgebruikte in-memory cache-engines, Redis en Memcached, in Oracle Cloud Infrastructure.
Microsoft SQL Server AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepen implementeren
Leer hoe u Microsoft SQL Server AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepen implementeert in Oracle Cloud Infrastructure zodat u kunt voldoen aan de vereisten voor beschikbaarheid en beveiliging van databaseservices op ondernemingsniveau.
Oracle databases migreren van Amazon Web Services naar Oracle Cloud Infrastructure Database
In deze whitepaper worden aandachtspunten besproken voor het migreren van uw databases naar Oracle Cloud Infrastructure en wordt gedetailleerde uitleg gegeven over de verschillende beschikbare opties voor dergelijke migraties.
Oracle NoSQL Database implementeren
Volg de aanwijzingen in deze referentiehandleiding voor de implementatie van Oracle NoSQL Database in Oracle Cloud Infrastructure, waaronder voorlopige installatie en uitleg over hoe u NoSQL clusterinstallatiescripts uitvoert.

 

Applicatieoplossingen

Oracle Application Express (APEX) on Oracle Cloud Infrastructure Database
This paper provides step-by-step guidance for deploying Oracle APEX on Oracle Cloud Infrastructure Database by using the Terraform template.
Oracle E-Business Suite verplaatsen naar Oracle Cloud Infrastructure
Meer informatie over hoe E-Business Suite (EBS) kan worden geïmplementeerd in Oracle Cloud Infrastructure, waardoor de traditionele voordelen van EBS worden gecombineerd met de flexibiliteit, beschikbaarheid en kosteneffectiviteit van moderne IaaS.
SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java in Oracle Cloud Infrastructure implementeren
Volg de voorgestelde aanbevolen werkwijzen in deze whitepaper-referentiehandleiding voor de implementatie van SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java in Oracle Cloud Infrastructure.
SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java-databases in Oracle Database Exadata Cloud Service implementeren
Volg de voorgestelde aanbevolen werkwijzen in deze whitepaper voor de implementatie van Oracle databases van het SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java-platform in Oracle Database Exadata Cloud Service.
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing gebruiken voor uw WordPress applicatie van maximale beschikbaarheid
Deze whitepaper biedt een referentiehandleiding voor het maken van een WordPress-site met meerdere nodes die wordt geconfigureerd en voorafgegaan door Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing.

 

Netwerkoplossingen

Virtual Cloud Network (VCN): overzicht en implementatiehandleiding
Meer informatie over de netwerkservice en algemene implementatiescenario's voor een Oracle Cloud Infrastructure VCN
Een NAT-instance met Terraform implementeren
In deze blogpost wordt beschreven hoe u automatisch een NAT-instance instelt met Terraform en privé-instances configureert om internetaanvragen via de NAT-instance te routeren.
Configuratie NAT-instance: internettoegang activeren voor privésubnetten
Volg de aanbevolen stappen voor het instellen van een NAT-instance in uw VCN en het configureren van uw privésubnetten voor het routeren van internetaanvragen.
VPN IPSec-tunnels implementeren
Informatie over het instellen en beheren van een IPSec VPN voor uw VCN met technische documentatie
VPN IPSec-tunnels implementeren met Cisco ASA/ASAv VTI
In deze begeleide whitepaper worden alle benodigde stappen besproken voor het configureren van het Cisco ASA/ASAv-apparaat om een IPSec-verbinding met een Oracle Cloud Infrastructure VCN te maken.
Hyper-V implementeren in Oracle Cloud Infrastructure
In deze whitepaper wordt het installeren van Oracle Cloud Infrastructure en Microsoft Hyper-V-omgevingen besproken.
Bastion-hosts: beveiligde toegang tot virtuele cloudnetwerken
In deze whitepaper worden de aanbevolen werkwijzen voor bastion-hosts en het beveiligen van de toegang tot Oracle Cloud Infrastructure instances beschreven.

 

Beveiligingsoplossingen

Overzicht van beveiliging van Oracle Cloud Infrastructure
In deze whitepaper wordt een overzicht gegeven van beveiligingsfuncties in Oracle Cloud Infrastructure.
Oracle Cloud Infrastructure en de AVG
In deze whitepaper wordt uitgelegd hoe de functies en functionaliteit van Oracle Cloud Infrastructure klanten kunnen helpen te voldoen aan de AVG-vereisten.
Bastion-hosts: beveiligde toegang tot virtuele cloudnetwerken
In deze paper worden de best practices voor bastion-hosts en het beveiligen van de toegang tot Oracle Cloud Infrastructure instances beschreven.
Whitepapers en informatiebladen over Oracle CASB Cloud Service
Hier leest u meer over hoe Oracle CASB Cloud Service uw hele cloudaanwezigheid beschermt met geautomatiseerde beveiligingsbewaking.
Oracle Access Manager en Oracle Cloud Infrastructure combineren
Dit document bevat de vereiste configuratiestappen om Oracle Cloud Infrastructure te integreren met Oracle Access Manager.
Aanbevolen werkwijzen voor Identity and Access Management (IAM) in Oracle Cloud Infrastructure
Deze whitepaper biedt best practices voor het gebruik van de Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management (IAM) service wanneer u oplossingen plant, ontwerpt en implementeert in Oracle Cloud Infrastructure.
Microsoft Windows: Active Directory uitbreiden naar Oracle Cloud Infrastructure
In deze whitepaper wordt het proces voor het uitbreiden van Windows Active Directory naar Oracle Cloud Infrastructure stap voor stap besproken.
Okta en Oracle Cloud Infrastructure combineren
In deze whitepaper wordt een stapsgewijze handleiding gegeven voor het configureren van federatie van Oracle Cloud Infrastructure met Okta.
Oracle Audit Vault and Database Firewall implementeren
Deze whitepaper richt zich op het gebruik van de Oracle Audit Vault server voor het controleren van de toegang tot Oracle Cloud Infrastructure Database instances.
Oracle Database coderingssleutels beheren met Oracle Key Vault
In deze whitepaper worden instructies gegeven voor het installeren en configureren van Oracle Key Vault op bare metal-instances om Oracle Database TDE sleutels te beheren.

 

Oplossingen voor gegevensbescherming

Aanbevolen werkwijzen voor noodherstel in Oracle Cloud Infrastructure
Deze whitepaper bevat aanbevolen werkwijzen voor het ontwerpen en implementeren van noodherstel van applicaties in Oracle Cloud Infrastructure.
Commvault gebruiken voor het maken van back-ups in Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
In deze blogpost wordt integratie van Commvault en ondersteuning voor Oracle Cloud Infrastructure beschreven, en het gebruik van Oracle Cloud Infrastructure Object Storage als een back-updoel.

 

Opslagoplossingen

Object Storage gebruiken voor het migreren van databases naar Oracle Cloud Infrastructure
In deze whitepaper wordt gedetailleerd beschreven hoe u Oracle Database werklasten naar een Oracle Cloud Infrastructure rekeninstance kunt migreren via Object Storage.
Object Storage gebruiken voor het migreren van databases naar Oracle Cloud Infrastructure Database as a Service (DBaaS)
In deze whitepaper wordt gedetailleerd beschreven hoe u Oracle Database werklasten via Object Storage naar Oracle Cloud Infrastructure kunt migreren als door de gebruiker beheerde Oracle Database instances onder DBaaS.
Prestatiegids voor File Storage Service
In dit artikel worden de prestaties van Oracle Cloud Infrastructure File Storage Service beschreven.
Gegevens overbrengen naar objectopslag van andere cloudproviders of lokale bestandssystemen
In dit document richten we ons op een primair gebruiksdoel, namelijk het overbrengen van gegevens naar objectopslag van andere cloudproviders.
Ceph Distributed Storage Cluster implementeren
In deze blog wordt uitgelegd hoe u een Ceph Distributed Storage Cluster-omgeving implementeert in Oracle Cloud Infrastructure met Oracle Linux.
GlusterFS implementeren
In deze blog wordt een stapsgewijze handleiding gegeven van een GlusterFS Storage-omgeving met grote beschikbaarheid in Oracle Cloud Infrastructure met een Distributed GlusterFS Volume.
Oracle Cluster File System implementeren
In deze blogpost wordt een stapsgewijze handleiding gegeven voor Oracle Cluster File System (OCFS2) in Oracle Cloud Infrastructure met iSCSI.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Praktijkervaring opdoen

Probeer vooraf geconfigureerde oplossingen die in Oracle Cloud Infrastructure worden uitgevoerd gratis uit. Dat kan al binnen enkele minuten.

×
Nu bellen
1-800-633-0738 (Verenigde Staten)

Contact
×
Nu bellen
1-800-633-0738 (Verenigde Staten)

Technische ondersteuning

Oracle Cloud discussieforums