Serviceniveau-overeenkomst van Oracle Cloud Infrastructure

Ondernemingen vragen meer dan alleen beschikbaarheid van hun cloudinfrastructuur. Kritieke werkbelastingen vereisen tevens consistente prestaties en de mogelijkheid resources die in de cloud worden uitgevoerd, op elk moment te kunnen beheren, bewaken en wijzigen. Alleen Oracle biedt complete SLA's die de prestaties, de beschikbaarheid en de beheerbaarheid van services dekken.
Beschikbaarheid

Wees ervan verzekerd dat uw werkbelastingen in de cloud voortdurend operationeel zijn dankzij de verplichtingen van Oracle met betrekking tot de operationele tijd en connectiviteit.

Beheer

De elasticiteit en configureerbaarheid van de infrastructuur is een van de redenen waarom applicaties naar de cloud worden verplaatst. Uw services dienen altijd beheerbaar te zijn om dit voordeel te kunnen bieden. Oracle is de eerste cloudleverancier die SLA's voor beheerbaarheid biedt, zodat u uw resources kunt beheren, bewaken en wijzigen.

Prestaties

Het is niet voldoende dat uw IaaS-resources alleen maar toegankelijk zijn. De prestaties moeten consistent voldoen aan uw verwachtingen. Oracle is de eerste cloudleverancier die garanties biedt voor de prestaties, zodat u met een gerust hart op uw infrastructuur voor zakelijke applicaties kunt vertrouwen.

Beschikbaarheid

Service/Resource
Meting
Maandelijks SLA-percentage
Oracle servicekrediet als de SLA wordt overschreden
Compute Niet-beschikbaarheid van regio's Minimaal 99,99% operationeel 10%
Minimaal 99% operationeel 25%
Blokvolumes Niet-beschikbaarheid van regio's Minimaal 99,99% operationeel 10%
Minimaal 99% operationeel 25%
Object Storage API-foutmarge Minimaal 99,9% operationeel 10%
Minimaal 99% operationeel 25%
FastConnect Privéverbindingen Minimaal 99,9% operationeel 10%
Minimaal 99% operationeel 25%

Beheer

Service/Resource
Meting
Maandelijks SLA-percentage
Oracle servicekrediet als de SLA wordt overschreden
Compute API-foutmarge Minimaal 99,9% operationeel 10%
Minimaal 99% operationeel 25%
Blokvolumes API-foutmarge Minimaal 99,9% operationeel 10%
Minimaal 99% operationeel 25%
Database API-foutmarge Minimaal 99,9% operationeel 10%
Minimaal 99% operationeel 25%

Prestaties

Service/Resource
Meting
Maandelijks SLA-percentage
Oracle servicekrediet als de SLA wordt overschreden
Lokale Compute-NVMe-schijf Schijf-IOPS Resourceprestaties 99,9% van de tijd groter dan 90% van de gepubliceerde prestaties 10%
Resourceprestaties 99% van de tijd groter dan 90% van de gepubliceerde prestaties 25%
Blokvolumes Schijf-IOPS Resourceprestaties 99,9% van de tijd groter dan 90% van de gepubliceerde prestaties 10%
Resourceprestaties 99% van de tijd groter dan 90% van de gepubliceerde prestaties 25%
Netwerk Netwerkprestaties Resourceprestaties 99,9% van de tijd groter dan 90% van de gepubliceerde prestaties 10%
Resourceprestaties 99% van de tijd groter dan 90% van de gepubliceerde prestaties 25%

Maandelijkse SLA in minuten/uren

  • Groter dan of gelijk aan 99,9% operationeel: minder dan of gelijk aan 43,8 minuten per maand uitval
  • Groter dan of gelijk aan 99% operationeel: minder dan of gelijk aan 7,2 minuten per maand uitval
 

Hulpbronnen

Oracle PaaS en IaaS Public Cloud Services - Pillar Document

 
 

Veelgestelde vragen

 

SLA's voor beschikbaarheid

Moet u met SLA's voor beschikbaarheid implementaties uitvoeren in meer dan één beschikbaarheidsdomein?

Ja, voor klanten van SLA's voor Oracle Cloud Infrastructure - Compute en Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume zijn implementaties in meer dan één beschikbaarheidsdomein vereist.

Hoe wordt de operationele tijd berekent?

De operationele tijd wordt maandelijks berekend als een 'Maandelijks uptimepercentage'.

  • De maandelijkse uptimepercentages van Oracle Cloud Infrastructure - Compute en Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume worden berekend door het percentage minuten tijdens de desbetreffende kalendermaand waarin Oracle Cloud Infrastructure - Compute of Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume (voor zover van toepassing) in de status 'Regio niet beschikbaar' verkeert, van 100% af te trekken.
  • Het uptimepercentage van Oracle Cloud Infrastructure - Object Storage Monthly wordt berekend door het gemiddelde van de API-foutmarge voor elke periode van vijf minuten in de desbetreffende kalendermaand van 100% af te trekken.
  • Het maandelijkse FastConnect uptimepercentage van Oracle Cloud Infrastructure wordt berekend door het percentage minuten tijdens de desbetreffende kalendermaand waarin Dedicated Circuit de status 'Onbereikbaar' heeft van 100% af te trekken.

Wat gebeurt er als meerdere beschikbaarheidsdomeinen onbereikbaar zijn?

SLA's voor beschikbaarheid worden meestal geactiveerd vanwege een gebeurtenis die de hele regio betreft. Als meerdere beschikbaarheidsdomeinen in een regio uitvallen, is dit van invloed op alle services die in die beschikbaarheidsdomeinen zijn geïmplementeerd.


SLA's voor beheerbaarheid

Staan SLA's voor beheerbaarheid op het niveau van het beschikbaarheidsdomein of op dat van de regio?

SLA's voor beheerbaarheid gelden voor alle services en worden gedefinieerd op het niveau van het beschikbaarheidsdomein.

Hoe wordt uitvaltijd berekend voor Oracle Cloud Infrastructure - Compute, Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume en Oracle Cloud Infrastructure - Database?

Maandelijks uptimepercentage voor elke service wordt berekend door het gemiddelde van de API-foutmarge voor elke periode van vijf minuten in de desbetreffende kalendermaand van 100% af te trekken.


SLA's voor prestaties

Welke Service Credits biedt Oracle aan klanten met claims met betrekking tot de SLA's voor netwerkprestaties?

Oracle biedt Service Credits voor de onderliggende Compute-bronnen waarvan klanten met claims gebruikmaken.


Algemeen proces voor Service Credits voor SLA

Wat zijn Service Credits? Hoe worden Service Credits berekend?

Service Credits worden berekend als een percentage van de nettokosten die u Oracle hebt betaald voor een Oracle Cloud Infrastructure service in de maand waarin niet is voldaan aan een van toepassing zijnde Serviceovereenkomst. De Service Credits worden aan u gecrediteerd in de kalendermaand die volgt na goedkeuring door Oracle van uw claim. Service Credits zijn uw enige en exclusieve rechtsmiddel als Oracle niet heeft voldaan aan de Serviceovereenkomsten die uiteengezet zijn in de sectie Serviceniveau-overeenkomst van het pillar-document Oracle PaaS en IaaS Public Cloud Services met betrekking tot de van toepassing zijnde Oracle Cloud Infrastructure service. Service Credits worden alleen verstrekt voor de specifieke Oracle Cloud Infrastructure service waarvoor de van toepassing zijnde Serviceovereenkomst niet voldoet.

Moet een klant actie ondernemen om een tekortkoming van een SLA te identificeren en voor Service Credits in aanmerking te komen?

Ja. Klanten dienen de SLA-claim aan te leveren en ondersteunend bewijs met betrekking tot de tekortkoming van de SLA te overleggen.

Wie kan een aanvraag indienen om Service Credits te ontvangen?

Iedere klant die betaalt voor de Oracle Cloud Infrastructure services met de SKU's die uiteengezet zijn in het pillar-document Oracle PaaS en IaaS Public Cloud, mag een aanvraag indienen om Service Credits te ontvangen. Degenen die de hierboven genoemde services aanschaffen via Oracle Store dienen ten minste één factureringscyclus met Oracle te hebben voltooid voordat ze in aanmerking komen om Service Credits te ontvangen. Zie het pillar-document Oracle PaaS en IaaS Public Cloud voor meer informatie.

Wat is de gemiddelde doorlooptijd voor een claimaanvraag voor Service Credits?

Claims voor Service Credits moeten door de klant worden aangeleverd binnen 30 kalenderdagen vanaf het moment waarop de bewuste Oracle Cloud Infrastructure service niet voldeed aan de van toepassing zijnde serviceovereenkomst. Oracle zal commercieel redelijke pogingen ondernemen om claims binnen 60 dagen na ontvangst van een claim te verwerken.

Wat gebeurt er als een claim voor Service Credits wordt ingewilligd?

Zodra een claim voor Service Credits is ingewilligd, verhoogt Oracle de saldi van de klant voor de volgende kalendermaand na goedkeuring van de claim door Oracle. Als u bijvoorbeeld elke maand 100.000 euro uitgeeft als deel van uw Universal Credits en u ontvangt een krediet van 5000 euro na goedkeuring van een claim door Oracle, verhoogt Oracle uw saldo zodat u gedurende de volgende kalendermaand over 105.000 euro aan middelen beschikt voordat overschrijdingen in rekening worden gebracht.

Mogen klanten Service Credits gebruiken voor een willekeurige Oracle Cloud service?

Zodra na de goedkeuring door Oracle van een claim van een klant voor Service Credits de saldi zijn verhoogd, mag de klant de Service Credits voor elke Oracle Cloud service gebruiken die is gekoppeld aan de Universal Credits van de klant of diens rekening voor betalen naar gebruik.

 

OPMERKING: dit document met veelgestelde vragen is bedoeld als algemene naslaginformatie over veelvoorkomende vragen over PaaS en IaaS Public Cloud Services van Oracle. Raadpleeg het pillar-document Oracle PaaS en IaaS Public Cloud Services van februari 2018 voor een volledige uitleg van de onderwerpen in het document met veelgestelde vragen en voor de voorwaarden die van toepassing zijn op PaaS en IaaS Public Cloud Services van Oracle.

 
 
×
Nu bellen
1-800-633-0738 (Verenigde Staten)

Contact
×
Nu bellen
1-800-633-0738 (Verenigde Staten)

Technische ondersteuning

Oracle Cloud discussieforums