Az iparszerű gyártás jövőjének átalakítása

Az iparszerű gyártás jövőjének átalakítása felhőalapú méretezhető platformot igényel. Tekintse meg, hogy az Oracle hogyan segíthet a felhőalapú szolgáltatások használatának megkezdésében.
 
 

Iparági trendek

Új, digitális üzleti modellek
A felhőalapú szolgáltatásokat és a dolgok internetjét is magába foglaló forradalmi technológiák lehetővé teszik az iparszerű gyártóknak, hogy új üzleti modelleket fejlesszenek ki. Ismerje meg, hogy az Oracle hogyan jár az élén ennek.
Innováció felgyorsítása
A digitális korszakban megjelenő lehetőségek előnyeinek kihasználásához meg kell lépniük egy sor új technológiai megoldás befogadását. A Manufacturing Leadership Journal e kiadásából megismerhető, hogy az Oracle ezt hogy hajtotta végre.
Globalizáció
A negyedik globális ipari forradalom (4IR) megérkezett, és magával hozott olyan műszaki megoldásokat és technikákat, amelyek megváltoztatják a termékeket, az eljárásokat és az ellátási láncokat ipar és a szolgáltatások valamennyi érintett területén.
Átalakít(hat)ó műszaki megoldások
A blokkláncos technológia azt ígéri, hogy létrehozza a bizalom, az átláthatóság és a hatékonyság olyan új szintjeit, amelyik átalakítja azt a módszert, amivel a vállalatok és az ágazat a jövőbeni ellátási láncokat kezeli és működteti.
Út a Cloud PLM használatához
A felhőalapú szolgáltatások végigsöpörtek a tájon és alapjaiban megváltozatták a piacot néhány tartományban, most a PLM helyre állítása következik.
Igazodás a változáshoz
Korszerűsítse a teljes termelési ciklust, alkalmazkodjon a változásokhoz és kellő időben kínáljon kiváló minőségű termékeket rugalmas termelési képességekkel a digitális gyártás révén.

Iparági megoldások

 
Az új diagnosztikai előrejelzés, a gépi látás, a digitális ikerpár, és az adattudomány képességeivel az Oracle Industry 4.0 lehetővé teszi, hogy a szervezetek részletes betekintést kapjanak az eszközeik, a gépeik, a dolgozói és a járműveik teljesítményébe. Ez lehetővé teszi új üzleti modellek használatát és azt, hogy a szervezetek optimalizálják az ellátási láncukat, a gyártást és logisztikát, valamint csökkentsék az új termékeik piacra kerülési idejét.
Az Oracle Connected Digital Innovation to Launch megoldása olyan modern, felhőalapú platform, amelyik lehetővé teszi, hogy egy szál végig kövesse a termék teljes életciklusát, az ötlet megfoganásától, a kiadáson és terepi használaton át a szolgáltatásig.
Az Oracle Lead-to-Cash for the Digital Age megoldása adja az alapot egy sokcsatornásvevői felülethez, és felruházza a vállalatot azzal a rugalmassággal, hogy támogassa az olyan, új árbevételi modellekkel, mint a termékek felajánlása szolgáltatásként.
Az Oracle Integrated Business Planning megoldása valós idejű rálátást biztosít az ellátási lánc, az adaptív keresletkezelés, a felelős értékesítés és üzemeltetés tervezéséhez, és segíti a vállalatot, hogy a termelés, a terjesztés és a beszerzés hozzáigazításával gyorsan alkalmazkodjon a kereslet változásaihoz.
Az Oracle's Digital Supply Chain with Blockchain nevű ipari megoldás a – több fél közötti szerződések végrehajtásához használt – Smart Contracts használatával olyan megosztott digitális főkönyvet kínál, amelyik minden szinten segítheti a tranzakciók átláthatóbbá tételét, nyilvántartja a termék származását, javítja az ellátási lánc hatékonyságát, és csökkenti a költségeket.
Az Oracle Adaptive Digital Manufacturing megoldása hatékony eszközkészletet biztosít az eszközök és eljárások valós idejű monitorozásához. A megoldás az IoT adatok, a vállalati és a működési adatok konvergálása és környezetbe illeszkedése, a Big Data rejtett helyzetképeit felkutató adaptív intelligencia, valamint a helyzetképek alapján gyorsabb javítást lehetővé tévő zárt hurkok alapján előrejelző helyzetképeket és szabály alapú riasztásokat biztosít. Ennek eredménye egy olyan digitális termelékenységi megoldás, amelyik képes támogatni, illetve illeszkedni a dinamikus gyártási igényekhez és körülményekhez.
Az Oracle Smart Connected Factory megoldása segíti a gyártással foglalkozó vállalatokat, hogy jobban előre tudják jelezni és időben meg tudják oldani a karbantartási igényeket, a minőségi problémákat összekapcsolják az adott gyártó géppel vagy környezeti tényezővel, csökkentsék az indokolatlan állásidőt és javítsák a minőséget.
A fogyasztói kereslet ingadozása, emberi hibák és a piaci versengés állandóan nyomásként nehezedik a lehetőségeikre, ezért tökéletesíteni kell a hatékonyságukat, a minőségüket és a biztonságukat. Az Oracle a raktári tevékenységek együttműködő kezelése és a továbbfejlesztése érdekében csatlakozási lehetőséget biztosít a berendezésekhez és minőségérzékelőkhöz, illetve a raktári folyamatokhoz. Az Oracle Smart Connected Warehouse rendszere segít előrejelezni a karbantartási és minőségi problémákat, csökkenti az állásidőt, javítja a készletgazdálkodást, a hely optimális kihasználását és a termék nyomon követhetőségét, illetve teljes körű rálátást nyújt a működésre.
A szállítási hálózatok gördülékennyé tételétől a raktározási műveletek modernizálásáig, a vállalatok mindent rábízhatnak az Oracle Digital Logistics megoldására, hogy az kezelje az ellátási láncukat, felgyorsítsa a feladataik végzését és egyszerűsítse az üzleti folyamatok széles körét.
Az Oracle innovatív megoldása, az eszköz- és szolgáltatásigényes iparágak számára készült Digital Field Service (DFS) olyan integrált platform, amelyik tud segíteni egy szolgáltatási üzlet futtatásában, illetve a mobil szolgáltatásütemezés és az útválasztás optimalizálásában.
A teljesen különböző vállalatok is azon az úton vannak, hogy előfizetés alapú fogyasztási modelleket kínáljanak. Az Oracle Digital Service and Monetization megoldása segíti ezeket a vállalatokat, hogy kínálatukba vegyék az új üzleti modellek spektrumát a fogyasztási cikkek és szolgáltatások előfizetéseitől kezdve a szolgáltatásként használt termékekig.
Az Oracle Quote to Cash for Logistics Service Providers szolgáltatja azt az alapot, amelyikre az ügyfélszolgálati munkatársaknak szükségük van a szállítási szerződésekről folyó alkudozásnál és amikor az egyszeri vagy ritkán jelentkező ügyfél részére „egyedi azonnali tarifával” árajánlatot kell adni.
 
 
×
Hívjon bennünket:
1-800-633-0738 (USA)

Kapcsolat
×