Oracle Cloud Platform

Oracle Cloud Platform on kattava ja standardeihin perustuva Oraclen ja avoimen lähdekoodin teknologioiden yhdistelmä, jonka avulla voit luoda, ottaa käyttöön, integroida, suojata ja hallita kaikkia yrityssovelluksiasi.
 
Lisäksi Oracle Cloud Platform on optimoitu hybridi- ja monipilviympäristöjä ajatellen. Organisaatiot, joilla on tiukat tietojen sijaintia, vaatimustenmukaisuutta tai viivettä koskevat vaatimukset, voivat käyttää Oracle Cloud Platform -ratkaisua omassa palvelinkeskuksessaan täysin Oraclen hallinnoimana ja hyötyä ratkaisun ketteryydestä, innovatiivisuudesta ja tilauspohjaisesta hinnoittelusta myös paikallisissa ja yksityisessä pilvessä.
 
 

Monipuolinen ja hyvin integroitu

Oraclella on pilvitoimittajista suurin PaaS-valikoima. Näin Oracle voi tarjota teknisesti integroituja alustaratkaisuja, jotka lisäävät joustavuutta, alentavat kustannuksia ja yksinkertaistavat IT-ympäristöä. Tehokkaan alustan ansiosta voit integroida tiedot, prosessit ja sovellukset, siirtää työmäärät pilveen sekä ottaa käyttöön yhtenäisen hallinta- ja suojausratkaisun.
 
 

Avoin ja standardeihin perustuva

Oracle on sitoutunut tarjoamaan asiakkaille valinnanvaraa ja joustavia ratkaisuja, jotka vastaavat nopeasti muuttuviin liiketoiminnan vaatimuksiin, edistävät yhteiskäyttöä ja takaavat jatkuvan kehityksen. Sovellusten pilvipohjainen kehitys, käyttöönotto, integrointi ja laajennus onnistuvat helposti, sillä Oracle Cloud Platform tukee useita avoimia standardeja (esim. SQL, HTML5 ja REST), avoimen lähdekoodin ratkaisuja (esim. Kubernetes, Hadoop ja Kafka) sekä erilaisia ohjelmointikieliä, tietokantoja ja integrointikehyksiä.
 
 

Aiempaa alhaisemmat omistuskustannukset

Oracle Cloud Platform parantaa työntekijöiden tuottavuutta aina kehityksestä ja integroinnista tietoturvaan ja hallintaan kattavan automatisoinnin avulla. Automatisointi käsittää esimerkiksi käyttöönoton, päivityksen, varmuuskopioinnin, säädön ja skaalauksen. Hanki kaikenkattava ja vaivaton ratkaisu koko PaaS-ympäristön käyttöönoton ja elinkaaren hallintaan.
 
 

Helposti integroitava ja laajennettava SaaS

Liiketoimintaprosessit ulottuvat SaaS-ratkaisujen ja paikallisten sovellusten ulkopuolelle. Oracle Cloud Platform -ratkaisun avulla pääset eroon sovellussiiloista. Tietojen ja prosessien integrointi Oraclen, muiden toimittajien SaaS-ratkaisujen sekä paikallisten sovellusten välillä onnistuu helposti satojen valmiiden sovittimien ja yhdistimien avulla. Integroi ja laajenna SaaS-sovelluksia helposti liiketoimintasi kehittyvien tarpeiden mukaan ja säilytä samalla SaaS-sovellusten päivitettävyys.
 
 

Paras tietoturva, skaalautuvuus ja suorituskyky

Hyödynnä monitasoista suojausta, oletusarvoista tietojen salausta sekä huippuluokan palvelinkeskuksia. Voit ottaa käyttöön jopa suorituskykyvaatimuksiltaan kriittisimmät sovellukset. Oracle Cloud Platform tarjoaa ylivertaisen tietoturvan, skaalautuvuuden, käytettävyyden ja suorituskyvyn luokkansa parhaassa Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä. Ratkaisu tarjoaa yhtenäisen käyttäjätietojen ja suojauksen hallinnan koko hybridipilviympäristössä.
 
 

Käyttöönottovaihtoehdot

Julkinen pilvi ei ole välttämättä paras ratkaisu kaikkien tietojen ja sovellusten tarpeisiin yhdenmukaisuuteen, viiveeseen, tietojen sijaintiin tai liiketoimintaan liittyvien muiden vaatimusten vuoksi. Voit ottaa Oracle Cloud Platform -ratkaisun käyttöön haluamassasi palvelinkeskuksessa. Samalla käytettävissäsi ovat Oraclen hallinnoimat ja ylläpitämät julkisen pilven kokonaisvaltaiset pilvipalvelut sekä tilauspohjainen hinnoittelu.
 
 
 
 
 
 
 

 

"Oraclen tarjoaman massadata- ja analytiikkaratkaisun ansiosta käytössämme on nyt analytiikka-alusta, joka sopii täydellisesti palveluntarjontamalliimme."
John Cronin | Viestintäjohtaja, An Post Limited
 

 

"Oracle Integration Cloud Service -palvelun avulla Avaya voi yhdistää nykyiset ja aiemmat sovelluksensa. Tämä tarkoittaa investointien täysipainoista hyödyntämistä, aiempaa pienempiä käyttökustannuksia ja uudenlaista innovointia."
Swamy Kuppuswamy | Johtaja, Avaya Inc.
 

 

"Oracle Blockchain Platform Cloud Service mahdollistaa muita ratkaisuja lyhyemmät sovellusten läpimenoajat ja 30 % paremman tuottavuuden."
Steve Siu | Toimitusjohtaja, CargoSmart Limited
 
 
 

Matkalla pilvipalveluiden käyttöön

Oracle Cloud Platform tarjoaa sekä vasta-alkajille että kokeneille pilvipalveluiden käyttäjille toimialan kattavimman PaaS-ratkaisupaketin, joka parantaa liiketoiminnan ketteryyttä ja edistää pilvipohjaista innovointia.
Yhdistä ja laajenna sovelluksia
Oracle Cloud Platform -ratkaisun avulla voit integroida Oraclen ja kolmannen osapuolen SaaS-ratkaisut sekä paikalliset sovellukset kustannustehokkaasti ja nopeasti. Käytettävissä on markkinoiden kattavin PaaS-ratkaisujen valikoima, jolla yhdistät, laajennat ja suojaat sovelluksia sekä luot niistä mobiiliversioita. Vain Oracle tarjoaa nykyaikaisen alustan ja kattavat ominaisuudet, kuten valmiit integrointisovittimet, monipuolisen tietosisällön analysoinnin, laajan operatiivisen turvallisuuskeskuksen (SOC) sekä vähän koodia sisältävät kehitystyökalut, joilla yrityskäyttäjät voivat luoda toimintoja itsenäisesti.
Tuo sovelluskehitys nykyaikaan
Oracle Cloud Platform tarjoaa avoimen ja erittäin tehokkaan sovellusten kehitys-, käyttöönotto- ja seuranta-alustan. Sen avulla voit luoda helposti API-lähtöisiä, pilvi- ja säilöympäristöön sekä mobiilikäyttöön suunniteltuja sovelluksia sekä hallinnoida ja ottaa niitä käyttöön kustannustehokkaasti. Moderni alusta tarjoaa käyttöösi eri ohjelmointikieliä (esimerkiksi Java, Node.js, PHP, Python ja Ruby) ja tietokantoja (esimerkiksi Oracle, Oracle NoSQL, MySQL, MongoDB ja Cassandra) sekä kattavan CI/CD DevOps -ratkaisun, joka tukee suosittuja, tuottavuutta parantavia ja lanseerausaikaa lyhentäviä kehittäjätyökaluja.
Siirrä työmäärät pilvipalveluun
Oli kyse sitten Oraclen E-Business Suite-, PeopleSoft-, Siebel- tai JD Edwards -sovelluksista, kolmannen osapuolen sovelluksista tai yrityksen omaan käyttöön kehitetyistä sovelluksista, voit säästää aikaa, alentaa kustannuksia ja pienentää riskejä siirtämällä sovellukset ja tietovarastot helposti pilvipalveluun Oracle Cloud Platform -ratkaisun avulla. Valmiiden sovellusten käyttöönotto- ja siirtotyökalujen avulla voit helposti määrittää kehitys- ja testausympäristöt sekä järjestelmäpalautus- ja tuotantoympäristöt parissa tunnissa.
Tietoja analytiikan avulla
Selvitä yrityksesi kannalta merkittävät tiedot ja tee parempia päätöksiä kokonaisvaltaisen pilvianalytiikkaratkaisun avulla. Oracle Cloud Platform kattaa tietojen valmistelun, visualisoinnin ja ennakoivan analytiikan. Voit tehostaa toimintaa ja lisätä innovointia eri sovelluksista, tietovarastoista ja tietojärvistä kerättyjen tärkeiden tietojen perusteella.
Optimoi IT-toimintoja
Oracle Cloud Platform -ratkaisun ansiosta seuranta- ja hallintainfrastruktuuria ei enää tarvitse asentaa ja hallinnoida sekä paikallisesti että pilvessä, koska kaikki käyttökokemus-, suorituskyky- ja lokitiedot tallennetaan yhtenäiseen tietovarastoon. Koneoppimisominaisuuksia hyödyntävä Oracle tarjoaa markkinoiden kattavimman ratkaisun järjestelmän seurantaan, hallintaan ja analysointiin. Sen avulla voit parantaa IT-ratkaisujen vakautta, ehkäistä sovellusten käyttökatkokset ja vähentää DevOps-kustannuksia koko hybridisovellusvalikoimassa.
Ajanmukainen tietoturva ja yhdenmukaisuus
Oracle Cloud Platform tarjoaa kokonaisvaltaisen tunnistus- ja tietoturvaratkaisun, joka hyödyntää käyttäjien toiminnan analysointia ja koneoppimista tunnistukseen perustuvassa uhkien vähentämisessä. Ratkaisu vastaa kaikkiin tietotekniikan hallinnointi- ja yhdenmukaisuusvaatimuksiin sekä takaa hybridipilviympäristön suojatun käytön ja seurannan.
 
 

 

"Käytämme Oracle Database Cloud Service- ja Oracle Data Visualization Cloud Service -palveluita monitahoisten yritystietojen analysointiin ja visualisointiin. Nyt raporttien luonti onnistuu päivien sijaan minuuteissa, joten saamme käsityksen tiedoista välittömästi."
Seungwon Kim | Tietohallintopäällikkö, Dole Korea
 

 

"Oracle Cloud Platform -ympäristön avulla otimme käyttöön MatchBot-keskustelubotin, sillä haluamme viedä käyttökokemuksen uudelle tasolle."
Gerard Tsobanian | Toimitusjohtaja, Mutua Madrid Open
 

 

"Oracle Cloud Platform toi parannuksia tuottavuuteen ja laski uusien ominaisuuksien markkinoilletuontiin liittyvät kustannukset 20 kertaa pienemmiksi."
Ryan Klose | Johtaja, National Pharmacies
 
 
 

Asiakasesimerkkejä Oracle Cloud Platform -ratkaisujen käytöstä

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten Oracle Cloud Platform pienentää kustannuksia, tehostaa toimintaa ja vauhdittaa innovointia yrityksissä eri puolilla maailmaa.
MCH aloittaa pilvipohjaisen Oracle Database -tietokannan käytön
MCH kertoo Oracle Database Cloud Service -palveluun siirtymisen tuomista monista eduista.
Veritone nopeuttaa tekoälyn käyttöönottoa Oracle AppDev -alustan avulla
Oraclen selkeät prosessit lyhentävät johtavan AI-alan yrityksen käyttöönottoajan viikoista tunteihin.
Marlette turvautuu Oraclen pilvipohjaisiin tietoturvaratkaisuihin
Sijoituspalveluyritys varmistaa tietoturvan ja tunnistaa uhat Oracle CASB Cloud -palvelun avulla.
Safexpress selvittää IT-ongelmat Oraclen avulla
Suuri aasialainen logistiikkayritys hyödyntää Oracle Management Cloud -palvelua suorituskykyongelmien havaitsemisessa.
Skanska hyödyntää Oracle BI Cloud -palvelua analysoinnissa
Skanska tarjoaa käyttäjilleen itsepalveluominaisuudet ja innovatiivisen analytiikka-alustan Oracle BI Cloud Service -palvelun avulla.
Subaru rakentaa uuden sukupolven telematiikkaa Oracle Cloud -palvelun avulla
Subaru tarjoaa saumattomia käyttäjäkokemuksia uuden sukupolven telematiikalla liittämällä sovellukset toisiinsa Oracle Integration Cloud -ratkaisun avulla.
Exelon innovoi asiakaspalvelua keskustelubottien avulla
Exelon tehostaa asiakaspalvelutoimintojaan tekoälyä hyödyntävillä keskusteluboteilla ja ratkaisee ongelmat ennakoivasti Oracle Mobile Cloud Enterprise -ratkaisun avulla.
Turning Point pelastaa ihmishenkiä Oracle Cloud -palvelun avulla
Turning Point ottaa nopeasti käyttöön mikrosivustoja ja keskittää sisältöä Oracle Content and Experience Cloud -ratkaisun avulla.

 

Tutustu Oracle Cloud Platform -palveluihin

Kattava, avoin ja integroitu PaaS-valikoima, joka täyttää kaikki liiketoimintatarpeesi.
 
 
 
 
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit