Oracle Management Cloud

Älykkäämpiä näkökulmia. Nopeampaa toimintaa

Oracle Management Cloud on hallintapalvelupaketti, joka vähentää sovellusten ja infrastruktuurien valvontaan, hallintaan sekä suojaukseen käytettäviin perinteisiin sovelluksiin liittyvää työmäärää. Oracle Management Cloud -ratkaisussa hyödynnetään koneoppimista ja massadatateknologiaa koko operatiivisen tietojoukon laajuudelta, mikä auttaa asiakkaita innovoimaan samalla toimintaprosessien kustannuksia ja riskejä karsien.
Lisätietoja saat sähköisestä kirjasta ja dokumentaatiosta.
 

Oracle Management Cloud Services

Application Performance Monitoring

Nopea sovellusten ongelmien eristys
 
Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service tarjoaa kehitystiimeille ja operatiivisille tiimeille tietoja, joiden avulla he voivat etsiä ja korjata sovellusongelmat nopeasti. Kaikki loppukäyttäjien ja sovellusten suorituskykytiedot (ja niihin liittyvät sovelluslokit) ovat nähtävissä Oracle Management Cloud -sovelluksen suojatussa ja yhtenäisessä massadata-alustassa.

Infrastructure Monitoring

Koko IT-infrastruktuurin yhtenäistä ja ennakoivaa valvontaa
 
Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service seuraa koko IT-infrastruktuurisi tilaa ja kuntoa yhdessä alustassa – paikallisesti tai pilvessä. Tasojen välisen ennakoivan seurannan ansiosta pääkäyttäjät saavat ilmoitukset ongelmista, joten he voivat määrittää viat sekä ratkaista ongelmat ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa loppukäyttäjiin.

Log Analytics

Reaaliaikaiset konetiedot
 
Oracle Log Analytics Cloud Service seuraa ja yhdistää sovellusten ja infrastruktuurin lokitietoja sekä indeksoi ja analysoi niitä. Käyttäjät voivat hakea, tutkia ja korreloida lokitietoja, jolloin he voivat määrittää vikoja nopeammin, johtaa toimintaan liittyviä tietoja sekä tehdä parempia päätöksiä. Palvelu perustuu Oracle Management Cloud -sovelluksen suojattuun ja yhtenäiseen massadata-alustaan.

Hallinnointi

Ajoita ja suorita tehtäviä sekä laadi niistä raportteja pilvitasolla
 
Oracle Orchestration Cloud Service suorittaa tehtäviä pilven hyper-scale-ominaisuuksien avulla. Tehtävät automatisoidaan REST-palvelujen, komentosarjojen tai kolmannen osapuolen automatisointikehysten kutsuilla. Oracle Orchestration Cloud Service voi käyttää automatisointia sekä paikallisesti että pilvi-infrastruktuurissa.

IT Analytics

Nykyaikaisen IT-järjestelmän operatiivinen tiedon analysointi
 
Oracle IT Analytics Cloud Service tarjoaa 360 asteen näkymän sovellusten ja infrastruktuurin suorituskykyyn, käytettävyyteen ja kapasiteettiin – sen avulla yritysten johtajat, IT-johtajat, analyytikot ja pääkäyttäjät voivat tehdä tärkeitä IT-ratkaisuihin liittyviä päätöksiä. Palvelu perustuu Oracle Management Cloud -sovelluksen suojattuun ja yhtenäiseen massadata-alustaan.

Configuration and Compliance

Automatisoi sovellusten ja infrastruktuurin konfiguroinnin arvioinnit
 
Oracle Configuration and Compliance Service sisältää IT-alaa ja liiketoimintaa koskevan yhdenmukaisuustoiminnon, joka arvioi, pisteyttää ja korjaa virheitä yleisesti käytettyjen vertailuarvojen sekä omien räätälöityjen sääntöjen avulla. Oracle Configuration and Compliance Service voi suorittaa arvioita sekä paikallisessa että pilvi-infrastruktuurissa.

Security Monitoring and Analytics

Toimivaa tietoturvaa nykypäivän IT-ympäristöön
 
Oracle Security Monitoring and Analytics (SMA) Cloud Service -sovelluksen avulla erilaiset IT-resurssien paikalliset ja pilvipohjaiset tietoturvauhat voidaan tunnistaa, tutkia ja korjata nopeasti. Security Monitoring and Analytics tarjoaa integroidut SIEM- ja UEBA-ominaisuudet, jotka perustuvat koneoppimiseen, käyttäjäistunnon seurantaan ja ajantasaisiin uhkatietoihin.
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit