Jump Start -käyttöönotto – alustavat ennakkoversiot

Jump Start -käyttöönoton avulla voit käyttää suosittujen työmääräratkaisujen esimerkkitoteutuksia suoraan Oracle Cloud Marketplace -palvelussa ja Oracle Cloud Infrastructure -konsolissa. Jump Start -käyttöönotto tuo ratkaisun suoraan omalle asiakkuustilillesi muutamassa minuutissa. Näin pääset alkuun nopeasti ja helposti.
 
Jump Start -käyttöönotto koskee alustavia ennakkoversioita. Voit ottaa kumppanien ennakkoversiot käyttöön vaikka heti.

Esimerkkitoteutukset

Jenkins-klusteri
Avoimeen lähdekoodiin perustuva Jenkins-palvelu soveltuu ohjelmistojen jatkuvaan integrointiin ja toimitukseen (CI/CD). Se mahdollistaa ohjelmistoprojektien kehittämisen, testauksen ja toimituksen automatisoinnin. Ratkaisussa käytetään useita virtuaalikoneita, joiden avulla Jenkins-pääpalvelin pystyy jakamaan työmääriä määritetylle koontiagenttien määrälle.
Kehittäjä: Bitnami
 
RabbitMQ-klusteri
RabbitMQ on viestienvälittäjä, joka tarjoaa sovelluksille yhteisen alustan viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Alustassa viestit ovat turvassa vastaanottamiseensa saakka. Ratkaisussa käytetään useita virtuaalikoneita, joiden avulla useita yhden RabbitMQ-klusterin solmuja voidaan valmistella yhdeksi loogiseksi välittäjäksi.
Kehittäjä: Bitnami
 
MySQL ja replikointi
MySQL on nopea, luotettava, skaalautuva ja helppokäyttöinen, avoimeen lähdekoodiin perustuva relaatiotietokantajärjestelmä. MySQL-palvelin on suunniteltu yritystoiminnan kannalta tärkeiden, kuormitettujen tuotantosovellusten käsittelyyn. Ratkaisussa käytetään useita virtuaalikoneita, jotka replikoivat tietokannat pääsolmusta määritettäväksi replikamääräksi.
Kehittäjä: Bitnami
 
SonarQube Multi-Tier
Avoimeen lähdekoodiin perustuva SonarQube on koodin laadun jatkuvaan hallintaan kehitetty työkalu, joka valvoo koodia automaattisesti virheiden, ongelmien ja haavoittuvuuksien varalta. Työkalu tukee yli 20:ta ohjelmointikieltä. Ratkaisussa käytetään kahta virtuaalikonetta, yhtä sovelluspuolen ja toista tietokannan kanssa.
Kehittäjä: Bitnami
 
MongoDB ja replikointi
MongoDB on skaalautuva ja tehokas, avoimeen lähdekoodiin perustuva NoSQL-tietokanta, joka on kirjoitettu C++-kielellä. Ratkaisussa käytetään useita virtuaalikoneita, joiden avulla useita solmuja voidaan valmistella replikajoukoksi. Jos pääpalvelimeen tulee vika, jokin replikasolmu voi ottaa sen paikan.
Kehittäjä: Bitnami
 
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit