Oracle Cloud Jump Start

Jump Start -esittely-ympäristöt – kokeile nyt maksutta

Oraclen OPN-kumppaniekosysteemin suosittuja työmääräratkaisuja voidaan käyttää Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä. Käynnistä haluamasi ratkaisu ja kirjaudu sisään napsauttamalla.
 
Esittely-ympäristöt ovat maksuttomia, esimääritettyjä ympäristöjä, joissa voit tutustua Oraclen konsultti- ja teknologiakumppaneiden tarjoamiin innovatiivisiin ratkaisuihin. Ne ovat nopein tapa tutustua kunkin ratkaisun liiketoiminnallisiin ja teknisiin hyötyihin.
Saat lisätietoja kustakin esittely-ympäristöstä valitsemalla Kokeile ilmaiseksi -painikkeen. Rekisteröidy sitten kumppanin järjestelmään, ja muutaman minuutin kuluttua voit aloittaa näiden ratkaisujen kokeilun Oracle Cloud Infrastructure -alustassa. Kokeile haluamiasi ratkaisuja ja käy aika ajoin tarkistamassa tilanne, sillä uusia ratkaisuja lisätään jatkuvasti.

Hallinta ja työkalut

Symantec Control Compliance Suite
Tässä esittely-ympäristössä näytetään, miten voit helposti automatisoida tietoturva-arvioinnit kaikissa kriittisissä tietokannoissa, käyttöjärjestelmissä, sovelluksissa ja virtuaalikoneissa. Lisäksi saat käyttöösi rooliin perustuvat, mukautettavat verkkopohjaiset koontinäytöt ja raportit, joiden avulla voit mitata riskiä ja seurata tietoturva- ja vaatimustenmukaisuusohjelmiesi suorituskykyä.
Kehittäjä: Symantec
 
FireEye Email Security
Perinteiset tietoturvaratkaisut eivät yksinkertaisesti pysty pysäyttämään nykypäivän edistyneitä sähköpostihyökkäyksiä, kuten nollapäivähaavoittuvuuksia, liitteisiin piilotettuja haittaohjelmia, haitallisia URL-osoitteita ja kiristysohjelmia. FireEye Email Security kuitenkin pystyy. Se tarkastaa sähköpostiviestin reaaliajassa toimintapoikkeamien varalta käyttämällä uusimpia älyteknologioita ja pystyy näin havaitsemaan ja estämään hyökkäykset, jotka jäävät muilta ohjelmistoilta huomaamatta.
Kehittäjä: FireEye
 
Commvault Orchestrate ja CDM
Tässä esitellään CommVault Orchestrate -teknologiaa, Oraclen datatiedostojen palautusta ja Oracle DR -palautusominaisuuksia Commvault-hallintakonsolin avulla. Katso, miten helposti voit kloonata yrityksen Oracle-tietokannan tai palauttaa järjestelmän käyttämällä yksinkertaistettua hallintakonsolia.
Kehittäjä: Commvault
 
Dbvisit Standby ja Oracle Cloud Infrastructure
Tässä esittely-ympäristössä opit hyödyntämään Dbvisit Standby -ratkaisua täysin replikoidun Oracle Database SE -ympäristön määrittämisessä. Esittely-ympäristössä pääset kokeilemaan helppokäyttöistä verkkokäyttöliittymää ja monipuolisia komentorivityökaluja.
Kehittäjä: Dbvisit
 
Pilvitietokannan helppo siirtäminen
Tässä esittely-ympäristössä tutustutaan DART-tuotteeseen ja selostetaan, miten tietokannan voi valmistella ja suuria tietomääriä siirtää helposti käyttämällä DART-tuotetta Oracle Cloud Infrastructure ‑pilviympäristössä. Esittely-ympäristössä käydään käytännön esimerkein läpi muun muassa tietokantojen siirtoa (pilvessä sijaitsevien tietokantojen välillä ja paikallisesta ympäristöstä pilveen) sekä tietojen nopeaa siirtoa pilvessä sijaitseviin tietokantoihin.
Kehittäjä: Symantec
 
Tidal Workload Automation
Työmäärien automatisoinnissa ja töiden aikatauluttamisessa ainoa pysyvä asia on muutos. Pysy tilanteen tasalla käyttämällä Tidalin automatisointiohjelmistoa. Kokeile Tidal Workload Automation -esittelyversiota.
Kehittäjä: STA Group
 
Fortinetin FortiGate
Tässä esittely-ympäristössä opit määrittämään FortiGate-käytännönhallintatoiminnon, jolla voit valvoa verkkopalvelimen käyttöä FortiGaten suojaamassa yksityisessä aliverkossa. Apuna käytetään graafista käyttöliittymää ja komentoliittymää.
Kehittäjä: Fortinet
 
Onesait People mBanking
Tässä esittely-ympäristössä tutustutaan helppoon mobiilipankkikokemukseen.
Kehittäjä: Indra Sistemas S.A.
 
Autonomous DW Machine Learning
Tutustu Oraclen Autonomous Data Warehouse Machine Learning -palveluun käytännössä. Pääset kokeilemaan OML-ominaisuuksien valinta-algoritmeja 100 000 asiakkaan käytösmallien havainnoinnissa ja maksukäyttäytymisten ennakoinnissa. Jokaisella asiakkaalla voi olla yli 100 muuttujaa.
Kehittäjä: Oracle
 
Oracle Visual Builder
Kokeile Oraclen JavaScript-pohjaisille sovelluksille tarkoitettua visuaalista vähäisen koodin kehitysalustaa, jossa on sisäänrakennettuja autonomisia ominaisuuksia.
Kehittäjä: Oracle
 
Turvallinen usean pilven sovellusarkkitehtuuri
Tässä esittely-ympäristössä opit optimoimaan julkisten pilvien välisen reitityksen käyttämällä ohjelmiston määrittelemää yhteyttä. Näin sovellukset, työmäärät ja tiedot voivat siirtyä pilvestä toiseen nopeasti ja saumattomasti tehokkailla, yksityisillä ja skaalautuvilla yhteyksillä.
Kehittäjä: FireEye
 
Ylläpito käynnissä
Check Point CloudGuard
Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä käytettävä Check Point CloudGuard tarjoaa asiakkaiden paikallisia verkkoja suojaavat kattavat ominaisuudet samassa paketissa. Ratkaisu on optimoitu dynaamista ja joustavaa pilvi-infrastruktuuria varten. Suojaa yrityksesi resurssit ja tiedot pilvessä kehittyneimmiltäkin tietoturvauhilta monitasoisilla suojaustoimilla. Tässä esittely-ympäristössä pääset kokeilemaan Check Pointin Gen V -suojausta Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
Kehittäjä: Teradici
Tulossa pian

DevOps

Microservices-arkkitehtuuri Kubernetes-alustassa
Tutustu Kubernetes-alustaan ja sen käyttöönottoon, palveluihin, skaalaukseen ja muihin ominaisuuksiin.
Kehittäjä: Oracle
 
FlexDeploy ja Oracle SOA Suite
Tässä esittely-ympäristössä pääset kokeilemaan ohjelmistotoimitusten ja -julkaisujen automatisointiin tarkoitettua FlexDeploy-alustaa, joka perustuu DevOps-toimintamalliin. FlexDeploy sisältää Oraclen Middleware-, E-Business Suite-, Database- ja Cloud-ratkaisujen sekä monien avoimeen lähdekoodiin perustuvien ja kaupallisten teknologioiden tuen. Opettele automatisoimaan SOA Suite -sovelluksen käyttöönotto sekä WebLogic-koodi ja -määritykset ja katso, miten FlexDeploy auttaa nopeuttamaan laadukkaiden ohjelmistojen toimitusta ja pienentämään kustannuksia sekä riskejä.
Kehittäjä: Flexagon
 
FlexDeploy ja säilöt
Tässä esittely-ympäristössä opit, miten voit luoda mikropalveluja Docker-näköistiedostoina ja ottaa ne käyttöön Oracle Kubernetes Engine -sovelluksessa sekä miten FlexDeploy auttaa nopeuttamaan laadukkaiden ohjelmistojen toimitusta ja pienentämään kustannuksia ja riskejä. FlexDeploy on ohjelmistotoimitusten ja -julkaisujen automatisointiin tarkoitettu DevOps-alusta. FlexDeploy sisältää Oraclen Middleware-, E-Business Suite-, Database- ja Cloud-ratkaisujen sekä monien avoimeen lähdekoodiin perustuvien ja kaupallisten teknologioiden tuen.
Kehittäjä: Flexagon
 
FlexDeploy ja Oracle E-Business Suite
Tässä esittely-ympäristössä automatisoit Oracle EBS -mukautukset ja näet, miten FlexDeploy auttaa nopeuttamaan laadukkaiden ohjelmistojen toimitusta sekä pienentämään kustannuksia ja riskejä. FlexDeploy on ohjelmistotoimitusten ja -julkaisujen automatisointiin tarkoitettu DevOps-alusta. FlexDeploy sisältää Oraclen Middleware-, E-Business Suite-, Database- ja Cloud-ratkaisujen sekä monien avoimeen lähdekoodiin perustuvien ja kaupallisten teknologioiden tuen.
Kehittäjä: Flexagon
 
Jenkins Certified by Bitnami
Tässä esittely-ympäristössä voit kokeilla yhtä eniten käytetyistä jatkuvaa integrointia hyödyntävistä järjestelmistä. Jenkins on Java-pohjainen avoimeen lähdekoodiin perustuva automaatiopalvelin, joka mahdollistaa tehokkaan integroinnin ja toteutuksen. Se lisää ohjelmistokehitystiimien tehokkuutta mahdollistamalla päivitysten kehityksen, testauksen ja automaattisen käyttöönoton sekä muutosten nopean integroinnin.
Kehittäjä: Bitnami
 
SonarQube Certified by Bitnami
Tässä esittely-ympäristössä voit tutustua yhteen yleisimmin käytetyistä koodin laadun hallinta-alustoista. Avoimeen lähdekoodiin perustuva SonarQube on koodin laadun jatkuvaan hallintaan tarkoitettu työkalu, joka valvoo koodia virheiden, ongelmien ja haavoittuvuuksien varalta. Työkalu tukee yli 20:ta ohjelmointikieltä. Se seuraa tilastoja ja luo kaavioita, joiden avulla kehittäjät voivat nopeasti tunnistaa koodissa piilevät ongelmat.
Kehittäjä: Bitnami
 
Redmine Certified by Bitnami
Tässä esittely-ympäristössä pääset kokeilemaan yhtä yleisimmin käytetyistä projektinhallinta-alustoista. Redmine on tehokas projektinhallintaan ja vianetsintään tarkoitettu alusta, jonka avulla tiimit voivat hallita useita projekteja keskitetysti. Avoimeen lähdekoodiin perustuva alusta on täysin maksuton, mutta siinä on silti monia samoja ominaisuuksia kuin yritystason projektinhallinta- ja virheenetsintätyökaluissa.
Kehittäjä: Bitnami
 
Chef ja NodeJs-palvelin
Tässä Sofbang-esittelyssä opit, miten voit sujuvoittaa CHEF-alustan määrityksen ja käytön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä. Lisäksi näet, miten voit suorittaa ennalta määritetyn CHEF-reseptin, joka asentaa Node.js-palvelimen ja HelloWorld-mallisovelluksen nopeasti ja tarkasti. Tässä esittelyssä muunnetaan monimutkainen asennus helposti hallittavaksi ja kulutettavaksi prosessiksi vain kymmenessä minuutissa.
Kehittäjä: Meta7
Oracle EBS + Terraform & Jenkins
Tässä esittely-ympäristössä opit, miten Oracle E-Business -ohjelmiston voi ottaa käyttöön muutamassa minuutissa Terraformin avulla. Lisäksi opit automatisoimaan korjauspakettien käytön Terraformin ja Jenkinsiä käyttävän automaattisen käyttöönottotoiminnon avulla. Ratkaisun avulla organisaatiot voivat alentaa kustannuksia, parantaa suorituskykyään ja luoda ympäristön, joka tuottaa tuloksia.
Kehittäjä: Meta7
Docker Oracle Cloud -ympäristössä
Kokeile Docker-komentoja useita säilöjä sisältävässä toteutuksessa Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä. Täydellinen Docker-sovellus valmistellaan käyttämällä Oraclen Compute-, Networking- ja Storage-ratkaisuja. Videosta saat kattavat yleistiedot sillä aikaa, kun esittely-ympäristöä valmistellaan.
Kehittäjä: Oracle
 
Tuotantotiedot suojattuina kehitys- ja testausympäristöissä
Oikeiden tietojen käyttö on ollut kehitys- ja testausympäristöjen kultastandardi, mutta tietoturvavaatimukset rajoittavat tällaisten tietojen käyttöä. Nyt niitä voi kuitenkin käyttää. ShieldIO antaa käyttöön reaaliaikaisen homomorfisen salauksen, jonka tietoturva- ja suorituskykytasot ovat vertaansa vailla. Tee kyselyjä salattuihin arkaluontoisiin tietoihin, joita ei koskaan paljasteta.
Kehittäjä: Oracle
 

HPC ja Big Compute

Univa Grid Engine -teholaskentaklusteri
Tässä esittely-ympäristössä voit suorittaa ja hallita HPC-työmääriä helposti Grid Engine -klusterien avulla. Grid Engine -ohjelmisto hallitsee työmääriä automaattisesti maksimoiden jaetut resurssit ja nopeuttamalla minkä tahansa säilön, sovelluksen tai palvelun käyttöönottoa ympäristöstä riippumatta, niin paikallisesti kuin pilvialustassakin.
Kehittäjä: UNIVA
 
Clouderan Jump Start -opastus
Tässä Jump Start -opastuksessa esitellään massadatan käyttöä Cloudera Hadoopin avulla Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä. Opastuksessa voit harjoitella tietojen sisällytystä, lokitiedostojen jäsennystä, Spark-pohjaista käsittelyä, analyysien tekoa sekä Cloudera Managerin käyttöä käytännössä.
Kehittäjä: Cloudera
DataStax Enterprise
Tässä esittely-ympäristössä voit kokeilla täydellistä DataStax Enterprise Graph- ja CQL-ympäristöä Oracle Cloud Infrastructure -alustassa.
Kehittäjä: DataStax Enterprise
Qubole Data Service
Tässä esittely-ympäristössä opit, miten voit Qubolen itsenäisessä massadata-alustassa analysoida rakenteista dataa puolirakenteisen datan avulla ja saada tulokseksi tärkeitä liiketoimintatietoja.
Kehittäjä: Qubole
Teradici Cloud Access Software Jump Start -ympäristö ja Oracle Cloud Infrastructure
Cloud Access Software perustuu alan johtavaan PCoIP®-teknologiaan, joka tarjoaa monipuolisen käyttökokemuksen ja jonka avulla työpöytiä voidaan toimittaa joustavasti Oracle Cloud Infrastructure- tai hybridiympäristöstä erilaisiin päätepistelaitteisiin. Toimita tehokkaita Windows- ja Linux-työpöytiä turvallisesti tietotyöntekijöille ja tehokäyttäjille, joiden käyttämät sovellukset sisältävät paljon grafiikkaa. Siirrä nykyiset sovellukset ja työmäärät keskitettyyn ympäristöön ja muunna sovellukset pilvikäyttöön soveltuviksi – näin vältät sovellusten uudelleenluonnista aiheutuvat kustannukset. Keskitä tiedot, tietojenkäsittely ja grafiikka Oracle Cloud -palveluun, jossa ne ovat käytettävässä joustavasti paikasta riippumatta, ja paranna siten käyttäjien tuottavuutta. Tiedot eivät poistu isäntäympäristöstä, sillä PCoIP-protokolla pakkaa ja salaa työpöydän ja siirtää päätelaitteisiin ainoastaan pikseleitä.
Kehittäjä: Teradici
SAS Viya 3.3
SAS Visual Analytics tarjoaa nykyaikaisen, integroidun ympäristön hallittuun etsintään ja tutkimiseen. Näin sellaisetkin käyttäjät, joilla ei ole syvällistä analytiikkaosaamista, voivat tutkia ja ymmärtää tietoihin sisältyviä malleja, trendejä ja suhteita. Ympäristössä on helppo luoda ja jakaa raportteja sekä koontinäyttöjä liiketoiminnan tulosten seurantaa varten. Helppokäyttöisten analytiikka- ja visualisointitoimintojen avulla kaikki käyttäjät voivat perehtyä tietoihin ja ratkaista monitasoisia liiketoimintaongelmia entistä tehokkaammin.
Kehittäjä: Oracle
 

Oracle-sovellukset

PeopleSoft-ratkaisun modernisointi ja vertailu
Tässä esittely-ympäristössä näet, miten nykyaikainen, skaalattava infrastruktuuri parantaa PeopleSoft-ratkaisun suorituskykyä haastavilla ja muuttuvilla kuormituksilla.
Kehittäjä: Mythics
Oracle E Business Suite
Tässä esittely-ympäristössä voit kokeilla Oracle Cloud Infrastructure -alustassa käytettävää Oracle E-Business Suite -instanssia. Näet, miten ratkaisu tarjoaa yhtenäisen käyttökokemuksen ja suorituskyvyn perinteiseen paikalliseen toteutukseen verrattuna.
Kehittäjä: Denovo
Oracle Secure Global Desktop
Tässä esittely-ympäristössä tutustutaan esimääritettyyn Secure Global Desktop (SGD) -ympäristöön. 20 minuutin kurssi sisältää vaiheittaisen opastuksen nykyisten työpöytäympäristöjen ja SGD-ympäristöön esimääritettyjen sovellusten käyttöön.
Kehittäjä: Oracle
 

Liiketoimintasovellukset

Kuormatasattu Linux SQL Server -klusteri
Tässä esittely-ympäristössä voit kokeilla edustaverkkopalvelinta sekä SQL Server 2012 ja Linux-järjestelmää käyttävien taustatietokantojen klusteria. Kuormantasaaja jakaa liikenteen tietokantapalvelimiin kiertovuorottelun kautta.
Kehittäjä: Meta7
Oracle Cloud ERP -järjestelmän laajentaminen Denovon Quick Calculator -ominaisuudella
Tässä esittely-ympäristössä esitellään Oracle PaaS -palvelussa toimivaa Denovon Quick Calculator -ominaisuutta. Ympäristössä näet, miten voit helposti laajentaa Oracle Cloud ERP -järjestelmää Quick Calculator -ominaisuuden mukautetuilla laskutoimituksilla.
Kehittäjä: Denovo
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit