Teollisuustuotannon tulevaisuutta muuttamassa

Teollisuustuotannon toimintatapojen uudistaminen edellyttää skaalautuvaa pilvialustaa. Katso, miten Oracle voi auttaa yritystäsi siirtymään optimaalisesti pilveen.
 
 

Toimialatrendit

Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Mullistavien teknologioiden, kuten pilvipalvelujen ja esineiden Internetin, avulla teollisuuden tuotantoyritykset voivat kehittää uusia liiketoimintamalleja. Katso, miten Oracle toimii suunnannäyttäjänä.
Innovointia vauhdittamassa
Tuotantoyritysten on otettava uusia teknologioita käyttöön entistä nopeammassa tahdissa voidakseen hyödyntää digitaalisen aikakauden tarjoamia mahdollisuuksia. Tutustu Oraclen lähestymistapaan, josta kerrotaan Manufacturing Leadership Journal -julkaisussa.
Globalisaatio
Neljäs globaali teollinen vallankumous (4IR) on täällä. Se tuo mukanaan uusia teknologioita ja tekniikoita, jotka muuttavat toimialalla käytössä olevia tuotteita, prosesseja ja toimitusketjuja.
Muutosta edistävät teknologiat
Lohkoketjuteknologia tuo toimintaan uudenlaista luottamusta, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta, mikä samalla muuttaa toimitusketjujen hallintaa ja niihin liittyviä toimenpiteitä eri yrityksissä ja toimialoilla.
Reitti PLM-pilvipalveluihin
Pilvipalvelut ottavat yhä suurempaa jalansijaa ja mullistavat markkinoita useilla toimialueilla – seuraavana vuorossa on PLM eli tuotteen elinkaaren hallinta.
Muutoksiin sopeutuminen
Tehosta koko tuotantojaksoa, mukaudu muutoksiin ja toimita laadukkaita tuotteita oikea-aikaisesti hyödyntämällä digitaalisen valmistuksen joustavia tuotantomahdollisuuksia.

Toimialakohtaiset ratkaisut

 
Lisättyä todellisuutta, konenäköä, digitaalisia kaksosia ja datatiedeominaisuuksia hyödyntävät Oraclen Industry 4.0 -ratkaisut auttavat organisaatioita saamaan monitahoisen kuvan käyttöomaisuuden, koneiden, työntekijöiden ja ajoneuvojen suorituskyvystä. Näin ne voivat optimoida toimitusketjunsa sekä valmistus- ja logistiikkatoimintonsa, lyhentää uusien tuotteiden markkinoilletuontiaikaa sekä ottaa käyttöön uusia liiketoimintamalleja.
Oraclen Connected Digital Innovation on nykyaikainen pilvialusta, jossa tuotteen elinkaarta voidaan seurata digitaalisesti idean syntymisestä lanseeraukseen, käyttöön ja huoltoon.
Oraclen Lead-to-Cash for the Digital Age -ratkaisu tarjoaa perustan monikanavaiselle asiakaskokemukselle. Sen avulla yrityksesi voi joustavasti tukea uusia tuottomalleja, kuten tuotteiden tarjoamista palveluna.
Oraclen Integrated Business Planning -ratkaisu tarjoaa toimitusketjun reaaliaikaisen seurannan, mukautuvan kysynnän hallinnan sekä myynnin ja toimintojen suunnittelun. Lisäksi se auttaa yritystä sopeutumaan nopeasti kysynnän muutoksiin tuotannon, jakelun ja hankinnan mukauttamisen kautta.
Oraclen Digital Supply Chain with Blockchain -toimialaratkaisu tarjoaa hajautetun digitaalisen kirjanpidon ja älykkäät sopimukset useiden osapuolten välisten sopimusten toimeenpanoon. Tämä auttaa lisäämään liiketapahtumien avoimuutta, hallinnoimaan tuotteiden alkuperää kaikilla tasoilla, parantamaan toimitusketjun toimivuutta sekä vähentämään kustannuksia.
Oraclen Adaptive Digital Manufacturing -ratkaisu tarjoaa tehokkaan työkaluvalikoiman käyttöomaisuuden ja prosessien reaaliaikaiseen seurantaan. Ratkaisu tarjoaa IoT-tietoihin perustuvaa ennakoivaa näkemystä ja sääntöpohjaisia ilmoituksia, yhdistetyt ja kontekstuaaliset yritys- ja toimintatiedot, massadatassa piilevien tietojen haun mukautuvan älykkyyden avulla sekä closed loop -tyyppisen toteutuksen, jotta korjaavat toimet voidaan tehdä nopeasti tietojen pohjalta. Käytettävissäsi on siis digitaalinen tuottavuusratkaisu, joka mukautuu dynaamisesti tuotannon tarpeisiin ja olosuhteisiin.
Oraclen Smart Connected Factory -ratkaisu auttaa tuotantoyrityksiä ennakoimaan ja selvittämään kunnossapitovaatimukset, löytämään laitteisto- ja ympäristötekijöihin liittyvät laatuongelmat, vähentämään seisonta-aikaa sekä parantamaan laatua.
Asiakaskysynnän vaihtelut, inhimilliset virheet ja markkinoiden kilpailutilanne lisäävät painetta parantaa tehokkuutta, laatua ja turvallisuutta. Oracle antaa käyttöösi nykyaikaisen alustan, jossa voit hallita ja parantaa varastojen toimintoja yhteistyöpohjaisesti yhdistämällä laitteet, laatumittarit ja työntekijät varastoprosesseihin. Oraclen Smart Connected Warehouse -ratkaisu auttaa ennakoimaan ja selvittämään laatuongelmat, vähentämään seisonta-aikaa, parantamaan varastonhallintaa, optimoimaan tilan käyttöä ja jäljittämään tuotteita. Lisäksi ratkaisu tarjoaa täyden kuvan kaikista toiminnoista.
Yritykset voivat luottaa Oraclen Digital Logistics -ratkaisuun hallitessaan toimitusketjujaan, nopeuttaessaan tilausten käsittelyä ja yksinkertaistaessaan monenlaisia liiketoimintaprosesseja kuljetusverkostojen sujuvoittamisesta varastotoimintojen hienosäätöön.
Oraclen innovatiivinen Digital Field Service (DFS) -ratkaisu käyttöomaisuusvaltaisille, huoltotoimia tarjoaville toimialoille on integroitu alusta, joka auttaa huoltotoiminnan tarjoamisessa ja optimoi liikkuvien huoltoasentajien aikataulutuksen ja reitityksen.
Suurimmat valmistusyhtiöt ovat siirtymässä kohti tilauspohjaisia kulutusmalleja. Oraclen Digital Service and Monetization -ratkaisun avulla yritykset voivat tarjota monenlaisia uusia liiketoimintamalleja kulutustavaroiden ja palveluiden tilauksista palveluna tarjottaviin tuotteisiin.
Oracle Quote to Cash for Logistics Service Providers -ratkaisu tarjoaa perustan, joka tukee rahtisopimusneuvotteluja sekä auttaa asiakaspalvelijoita tarjoamaan "spot-hintoja" kertaluonteisille tai satunnaisille asiakkaille.
 
 
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit