Palvelun esittelyvideot

Identity and Access Management (IAM) -palvelun avulla voit määrittää, kenellä on pilviresurssiesi käyttöoikeus, minkä tyyppinen käyttöoikeus kullakin käyttäjällä on ja mitä resursseja käyttöoikeudet koskevat. Katso videolta, kuinka voit hyödyntää yhtä mallia todennuksessa ja valtuutuksessa. Näin voit valvoa käyttöoikeuksia suojatusti sekä hallinnoida IT-resurssejasi helposti kaikkialla Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön palveluissa.
 
Instance Principals on Identity and Access Management (IAM) -palvelun uusi ominaisuus. Kun tarvittavat resurssit ja käytännöt on määritetty, instanssissa toimiva sovellus voi kutsua julkisia Oracle Cloud Infrastructure -palveluja, jolloin käyttäjätunnuksia tai määritystiedostoa ei tarvitse määrittää. Tämän ominaisuuden avulla voit valtuuttaa instanssin tekemään API-kutsuja Oracle Cloud Infrastructure -palveluissa. Tässä videossa esitellään Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Instance Principals -ominaisuuden toimintoja IAM-palvelussa. Videolla on myös esimerkki siitä, miten instanssi lukee tietoja Object Storage ‑palvelusta suorittamalla Python-komentosarjan.
 
Virtuaalinen pilviverkko (VCN) on Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä käytettävä mukautettava yksityinen verkko. VCN-verkkoympäristön hallinta on vaivatonta. Videossa käsitellään VCN-verkon asetusten määrittämistä, aliverkkojen ja reititysluetteloiden luontia sekä tilallisten palomuurien konfigurointia. Lopussa olevassa pikaesittelyssä kuvataan, kuinka voit luoda tiliisi tarvittavan osaston ja VCN-verkon sen sisään.
 
Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä voit ottaa käyttöön korkean käytettävyyden käsittelyinstansseja käyttöjärjestelmättömissä palvelimissa ilman hypervisoria ja varmistaa siten verkon täydellisen eristyksen. Voit käyttää virtuaalikoneinstansseissa samaa pilvioptimoitua laitteisto-, ohjelmisto-, ohjelmistopino- ja verkkoinfrastruktuuria. Lue lisätietoja käyttöjärjestelmättömistä ja virtuaalikonepohjaisista instansseista ja katso pikaesittely siitä, kuinka voit ottaa instanssin käyttöön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön web-konsolissa.
 
Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Block Volumes -palvelu nopeuttaa monenlaisia suuren suorituskyvyn sovelluksia valitsemiesi suuren I/O-kapasiteetin lohkotallennustilojen sekä saumattoman tietojen suojauksen sekä palautuksen avulla. Verkkoon liitettyjen lohkotallennustilojen viive on hyvin vähäinen, ja ne pystyvät käsittelemään kymmeniä tuhansia I/O-tapahtumia sekunnissa kussakin tiedonkäsittelyinstanssissa. Pikaesittely osoittaa, miten helppoa lohkotallennustilojen käyttöönotto on.
 
Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Object Storage -palvelu on erittäin kestävä ja käytettävyydeltään erinomainen Internet-luokan tallennuspalvelu, joka sopii etenkin rakenteettomien tietojen tallennukseen objekteina. Tässä videossa on lisätietoja Oracle Object Storage -palvelun toiminnoista ja suorituskyvystä sekä siitä, kuinka erinomainen kestävyys ja tietojen eheys varmistetaan replikoimalla ja korjaamalla tietoja useissa vikatoimialueissa. Toiminnallisen yleiskatsauksen jälkeen vuorossa on pikaesittely.
 
Pilviresurssien käyttöönotto useilla saatavuusalueilla varmistaa korkean käytettävyyden ja hyvän häiriösuojauksen. Siksi alueiden ja saatavuusalueiden hallinta on tärkeää. Tämä video antaa lisätietoja alueista ja saatavuusalueista sekä siitä, miten niitä voidaan hallita konsolin kautta.
 
Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Load Balancing -palvelun avulla voit jakaa liikenteen useille käsittelyinstansseille ja parantaa siten sovelluksesi käytettävyyttä ja reagointikykyä. Videolla kerrotaan, kuinka voit hallita kuormantasaajaa API-rajapinnan tai web-konsolin avulla sekä lisätä sovellussolmuja dynaamisesti verkkoliikenteeseen tai poistaa niitä.
 
Oracle tarjoaa yritysasiakkaille kattavia IaaS- ja PaaS-ratkaisuja lisäämällä Oraclecloud.net -nimipalvelimen ensiluokkaisen DNS-ratkaisun Oraclen pilvialustaan. Tässä videossa esitellään Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön DNS-palvelimen ominaisuuksia ja toimintoja. Saat lisätietoja tuetuista tietuetyypeistä sekä monipuolisesta vyöhykkeenhallintatoimintojen valikoimasta, jonka palvelu tarjoaa suoraan käyttöliittymän kautta. Katso lisää videolta.
 
Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Audit-verkkopalvelu tallentaa Oracle Cloud Infrastructure -ympäristösi tilin julkisiin API-rajapinnan päätepisteisiin tehdyt kutsut automaattisesti. Palvelu luo jokaisesta kutsusta seurantalokitapahtuman, joka on käytettävissä tarkastelua, hakua, tallennusta ja analysointia varten.
 
Tagging on Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön tehokas peruspalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat etsiä resursseja, hallita niiden käyttöoikeuksia ja tehdä niille joukkotoimia tunnisteiden perusteella. Tämä video antaa yleiskuvan Tagging-palvelusta ja sen ominaisuuksista, tunnistemäärityksistä sekä resursseista, joihin voidaan lisätä tunniste.
 
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery on erittäin skaalautuva, kustannustehokas ja luotettava infrastruktuuripalvelu, joka varmistaa sähköpostien tehokkaan toimituksen vastaanottajille. Palvelun taustalla on joukko johtavia sähköpostien toimitettavuuden, todennuksen, tietoturvan ja maineenhallinnan asiantuntijoita.
 
Oracle FastConnect on verkkoyhteysratkaisu, jossa yrityksen verkko yhdistetään Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön ja muihin Oracle Cloud -palveluihin julkisen Internetin kautta. FastConnect on helppo, joustava ja taloudellinen tapa erillisen ja yksityisen yhteyden luontia varten. Yhteyden kaistanleveyttä on mahdollisuus kasvattaa, ja se tarjoaa luotettavan ja yhtenäisen verkkokokemuksen Internet-pohjaisiin yhteyksiin verrattuna.
 
Säilöteknologia ratkaisee ongelmat, jotka liittyvät ohjelmistojen luotettavaan suoritukseen eri tietojenkäsittely-ympäristöissä. Videolla kerrotaan Terraform Kubernetes -asennusohjelman Terraform-moduulivalikoimasta ja perusmäärityksen mallista, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön ja määrittää virtuaalinen pilviverkko (VCN) ja sen aliverkot, Kubernetes-ohjaustasolla suoritettavat instanssit sekä kuormantasaajat etcd- ja Kubernetes-pääklustereiden edustaan Oracle Cloud Infrastructure -asiakastililläsi.
 
Ravello on pilvipalvelu, jonka avulla yritykset voivat suorittaa VMWare- ja KVM-työmääriä sellaisinaan Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä. Yritysten verkkoihin tai tallennustiloihin ei tarvitse tehdä muutoksia. Videolla kerrotaan Ravello-palvelun ominaisuuksista, jotka tehostavat sovelluksen elinkaaren kaikkia osa-alueita aina soveltuvuusselvityksestä testaukseen, tuotantoon ja koulutukseen.
 
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit