Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön tekniset materiaalit

Kynnys Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön ja monipuolisten ominaisuuksien käytön aloittamiseen on huomattavasti matalampi, kun käytössä ovat asianmukaiset tekniset ohjeet. Seuraaviin luetteloihin on koottu hyödyllisiä asiakirjoja ja esityksiä käyttöönoton avuksi.
 
 
 

Pika- ja käyttöoppaat

Oheisten teknisten materiaalien avulla pääset helposti alkuun Oracle Cloud Infrastructure -ratkaisujen käytössä. Tarkista tämä sivu usein, sillä päivitämme materiaaleja säännöllisesti uudella sisällöllä.
Aloita näiden luokkalinkkien avulla:

 

Hallinta- ja käyttöoppaat

Järjestelmäpalautuksen parhaat käytännöt Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tässä white paper -julkaisussa esitellään parhaat käytännöt, joiden avulla voit suunnitella ja toteuttaa sovellusten palautuksen Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
Korkean käytettävyyden arkkitehtuurin parhaat käytännöt Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tutustu arkkitehtuurin parhaisiin käytäntöihin ja Oraclen palveluihin, joita voit hyödyntää korkean saavutettavuuden ratkaisujen suunnittelussa Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
Oracle Enterprise Manager 13 -sovelluksen käyttöönotto
Ota Oracle Enterprise Manager helposti käyttöön tämän white paper -julkaisun ohjeiden avulla. Se sisältää tärkeimmät käsitteet, edellytykset sekä asennus- ja konfigurointiohjeet.
Terraform-sovelluksen ja Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön käytön aloitus
Tässä tekniikkablogikirjoituksessa käsitellään Terraform-hallinnointia Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.

 

Tietojenkäsittelyratkaisut

Active Directoryn toimialuepalvelut Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tässä white paper -julkaisussa on selkeät ohjeet siihen, miten voit luoda Active Directory -ympäristön Oracle Cloud Infrastructure -asiakastilille.
Käsittelyinstanssien koon muutos Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tässä julkaisussa käsitellään vakiokokoisten tietojenkäsittelyresurssien koon muutosta Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä sekä muutokseen liittyviä parhaita käytäntöjä. Prosessia havainnollistetaan muuttamalla jo käyttöön otetun, Active Directorya ja toimialueen ohjausohjelmaa käyttävän Windows 2012 R2 Server -instanssin kokoa.
Graafisten sovellusten turvallinen käyttö Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tässä julkaisussa kuvataan, miten voit määrittää Linux-tietojenkäsittelyinstanssit (jotka on oletusarvoisesti määritetty käyttämään vain komentorivitason SSH-protokollaa) suorittamaan graafisia sovelluksia, jotka edellyttävät joko täyttä työpöytäympäristöä tai graafisten ominaisuuksien alijoukkoa.
Mukautettujen käyttöjärjestelmän näköistiedostojen käyttöönotto
Tämä white paper -julkaisu sisältää mukautetun näköistiedoston luonnin ja näköistiedoston Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön tuonnin vaiheittaiset ohjeet.
Käytön aloitus: Oracle Linux -instanssi Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tämä aloitusopas sisältää tietoja Oracle Linux -instanssin käynnistyksestä Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
KVM-hypervisorin asennus ja konfigurointi käyttöjärjestelmättömiin instansseihin, joissa on useita VNIC-sovittimia
Aloita KVM:n käyttö käyttöjärjestelmättömissä instansseissa tämän white paper -julkaisun vaiheiden avulla.
Oracle-virtuaalikoneen asennus ja konfigurointi Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Aloita Oracle-virtuaalikoneen käyttö tämän white paper -julkaisun vaiheiden avulla.
Hyper-V:n käyttöönotto Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tässä white paper -julkaisussa kerrotaan, miten Oracle Cloud Infrastructure- ja Microsoft Hyper-V -ympäristöt määritetään.
Kubernetes-palvelun käyttöönotto
Tämä yleiskatsaus ja vaiheittainen käyttöönotto-opas sisältää tietoja Kubernetes-palvelun käyttöönotosta Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.

 

Tiedonhallintaratkaisut

Tietokantojen siirto Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön Object Storage- ja Data Transfer Service -palvelujen avulla
Tässä white paper -julkaisussa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten Oracle Database -työmääriä voidaan siirtää Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön tietojenkäsittelyinstanssiin. Lisäksi julkaisussa esitetään vaihtoehtoja ja esimerkkejä, joista voi olla hyötyä siirron suunnittelussa.
Tietokantojen siirto Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön DBaaS-palveluun Object Storage -palvelun avulla
Tässä white paper -julkaisussa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten Oracle Database -työmääriä voidaan siirtää Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön DBaaS-pohjaisina, käyttäjän hallitsemina Oracle Database -instansseina.
Exadata-ratkaisun käyttöönotto Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tässä white paper -julkaisussa on yksityiskohtaiset ohjeet Exadata-tietokantajärjestelmän käyttöönottoon, kaikki tarvittavat verkkoyhteydet mukaan lukien.
Cloudera Enterprise Data Hub -viitearkkitehtuuri
Tämä white paper -julkaisu sisältää parhaita käytäntöjä Cloudera Enterprise Data Hub -palvelun käyttöön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
Apache Cassandra -tietokannan käyttöönotto
Ota Apache Cassandra NoSQL -tietokanta käyttöön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
MongoDB-tietokannan käyttöönotto ja suojaus
Tässä tekniikkablogikirjoituksessa käsitellään parhaita käytäntöjä MongoDB-tietokannan suojaukseen Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
Korkean käytettävyyden hajautetun välimuistitason käyttöönotto Memcached- ja Redis-välimuistijärjestelmien avulla
Tässä white paper -julkaisussa kerrotaan kahden laajimmin käytetyn sisäisen välimuistijärjestelmän, Redisin ja Memcached'n, käyttöönoton parhaista käytännöistä Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
Microsoft SQL Server Always On -käytettävyysryhmien käyttöönotto
Tutustu Microsoft SQL Server Always On -käytettävyysryhmien käyttöönottoon Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä, jotta voit vastata yritystason tietokantapalvelun käytettävyyttä ja suojausta koskeviin vaatimuksiin.
Oracle-tietokantojen siirto Amazon Web Services -palvelusta Oracle Cloud Infrastructure Database -palveluun
Tässä white paper -julkaisussa käsitellään tietokantojen Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön siirtoon liittyviä vaiheita. Julkaisu sisältää myös tietoja erilaisista siirtovaihtoehdoista.
Oracle NoSQL Database -tietokannan käyttöönotto
Tämän oppaan avulla voit ottaa käyttöön Oracle NoSQL Database -tietokannan Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä. Opas sisältää tietoja alustavista asetuksista ja NoSQL-klusterin asennuskomentosarjojen ajosta.

 

Sovellusratkaisut

Oracle Application Express (APEX) on Oracle Cloud Infrastructure Database
This paper provides step-by-step guidance for deploying Oracle APEX on Oracle Cloud Infrastructure Database by using the Terraform template.
Oracle E-Business Suite -ohjelmiston siirto Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön
Katso, miten E-Business Suite (EBS) voidaan ottaa käyttöön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä. Näin EBS:n perinteiset edut yhdistyvät nykyaikaisen IaaS-palvelun ketteryyteen, käytettävyyteen ja kustannustehokkuuteen.
SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java -sovellusympäristön käyttöönotto Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Seuraa tämän white paper -julkaisun parhaita käytäntöjä, kun SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java otetaan käyttöön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java -tietokantojen käyttöönotto Oracle Database Exadata Cloud Service -palvelussa
Seuraa tämän white paper -julkaisun parhaita käytäntöjä, kun otat käyttöön SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java -ympäristön Oracle-tietokannat Oracle Database Exadata Cloud Service -palvelussa.
Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Load Balancing -palvelu käytettävyydeltään erinomaisena WordPress-sovelluksena
Tämä white paper -julkaisu on opas, jonka avulla voit luoda monisolmuisen WordPress-sivuston, joka on konfiguroitu ja luotu Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing -palvelua hyödyntäen.

 

Verkkoratkaisut

Virtuaalisen pilviverkon (VCN) yleiskatsaus ja käyttöönotto-opas
Tutustu Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön virtuaalisten pilviverkkojen Networking-palveluun ja yleisiin käyttöönottoskenaarioihin.
NAT-instanssin käyttöönotto Terraform-ohjelmiston avulla
Tässä blogikirjoituksessa kuvataan, miten NAT-instanssi määritetään automaattisesti Terraform-ohjelmiston avulla ja miten yksityiset instanssit konfiguroidaan Internet-pyyntöjen reitittämiseksi NAT-instanssin kautta.
NAT-instanssien konfigurointi: Internet-yhteydet yksityisille aliverkoille
Seuraa suositeltuja vaiheita, joiden avulla voit määrittää NAT-instanssin VCN-verkkoon ja konfiguroida yksityisen aliverkon Internet-pyyntöjen reitittämiseksi.
VPN IPSec -tunneleiden käyttöönotto
Lisätietoja VCN-verkon IPSec VPN -yhteyden määrityksestä ja hallinnasta on teknisessä dokumentaatiossa.
VPN IPsec -tunneleiden ja Cisco ASA/ASAv VTI:n käyttöönotto
Tämä ohjeita sisältävä white paper -julkaisu kattaa kaikki tarvittavat vaiheet Cisco ASA/ASAv -laitteen konfigurointiin, kun Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön VCN-verkkoon luodaan IPSec-yhteys.
Hyper-V:n käyttöönotto Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tässä white paper -julkaisussa kerrotaan, miten Oracle Cloud Infrastructure- ja Microsoft Hyper-V -ympäristöt määritetään.
Reunapalvelinisännät: suojattu pääsy virtuaalisiin pilviverkkoihin
Tämä white paper -julkaisu sisältää reunapalvelinisäntiä ja Oracle Cloud Infrastructure -instanssien käytön suojausta koskevia parhaita käytäntöjä.

 

Tietoturvaratkaisut

Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön tietoturvan yleiskatsaus
Tämä white paper -julkaisu sisältää Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön suojaustoimintojen yleiskatsauksen.
Oracle Cloud Infrastructure ja yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)
Tässä julkaisussa kuvataan, miten Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön ominaisuudet ja toiminnot voivat auttaa asiakkaita yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisessä.
Reunapalvelinisännät: suojattu pääsy virtuaalisiin pilviverkkoihin
Tässä julkaisussa on reunapalvelinisäntiä ja Oracle Cloud Infrastructure -instanssien käytön suojausta koskevia parhaita käytäntöjä.
Oracle CASB Cloud Service – white paper -julkaisut ja esitteet
Lue, miten Oracle CASB Cloud Service suojaa pilvipalvelujasi automaattisen tietoturvan valvonnan avulla.
Oracle Access Manager -palvelun hajautus Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön
Tässä julkaisussa kuvataan Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön ja Oracle Access Manager -palvelun yhdistämisen konfigurointivaiheet.
Identity and Access Management (IAM) -palvelun parhaat käytännöt Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tässä white paper -julkaisussa selostetaan, miten Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Identity and Access Management (IAM) -palvelua kannattaa käyttää, kun suunnitellaan ja otetaan käyttöön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön tarkoitettuja ratkaisuja.
Microsoft Windows: Active Directoryn laajennus Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön
Tämä white paper -julkaisu sisältää vaiheittaiset ohjeet, joiden avulla Windows Active Directory voidaan laajentaa Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön.
Okta-palvelun ja Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön yhdistäminen
Tämä white paper -julkaisu sisältää vaiheittaisen oppaan Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön ja Okta-palvelun yhdistämisen konfigurointiin.
Oracle Audit Vault and Database Firewall -palvelun käyttöönotto
Tässä white paper -julkaisussa käsitellään Oracle Audit Vault -palvelimen käyttöä Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön tietokantainstanssien tarkistuksessa.
Oracle Database -salausavainten hallinta Oracle Key Vault -palvelun avulla
Tämä white paper -julkaisu sisältää käyttöjärjestelmättömien instanssien Oracle Key Vault -palvelun asennuksen ja konfiguroinnin ohjeet Oracle Database TDE -avainten hallintaa varten.

 

Tietosuojaratkaisut

Järjestelmäpalautuksen parhaat käytännöt Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tässä white paper -julkaisussa esitellään parhaat käytännöt, joiden avulla voit suunnitella ja toteuttaa sovellusten palautuksen Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
Commvault-ohjelmiston käyttö varmuuskopioinnissa Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Object Storage -palveluun
Tässä blogikirjoituksessa käsitellään Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Commvault-integrointia ja -tukea sekä Oracle Object Storage -palvelun käyttöä varmuuskopiointikohteena.

 

Tallennusratkaisut

Tietokantojen siirto Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön Object Storage -palvelun avulla
Tässä white paper -julkaisussa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten Oracle Database -työmääriä voidaan siirtää Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön tietojenkäsittelyinstanssiin Object Storage -palvelun avulla.
Tietokantojen siirto Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Database as a Service (DBaaS) -palveluun Object Storage -palvelun avulla
Tässä white paper -julkaisussa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten Oracle Database -työmääriä voidaan siirtää Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön DBaaS-pohjaisina, käyttäjän hallitsemina Oracle Database -instansseina käyttämällä Object Storage -palvelua.
File Storage Service -palvelun suorituskykyopas
Tässä julkaisussa käsitellään Oracle Cloud Infrastructure ‑ympäristön File Storage -palvelun suorituskykyä.
Tietojen siirto Object Storage -palveluun muilta pilvipalveluntarjoajilta tai paikallisista tiedostojärjestelmistä
Tässä julkaisussa kuvataan ensisijaista käyttöesimerkkiä eli tietojen siirtoa Object Storage -palveluun muilta pilvipalveluntarjoajilta.
Ceph-klusterin jaetun tallennuksen käyttöönotto
Tässä blogissa kerrotaan, miten Ceph-klusterin jaettu tallennus otetaan käyttöön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä Oracle Linux -käyttöjärjestelmän avulla.
GlusterFS-tiedostojärjestelmän käyttöönotto
Tämä blogi sisältää vaiheittaiset ohjeet korkean käytettävyyden GlusterFS-tiedostojärjestelmän tallennusympäristön käyttöönottoon Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä jaetun GlusterFS-tallennuslohkon avulla.
Oracle Cluster File System -tiedostojärjestelmän käyttöönotto
Tämä blogi sisältää vaiheittaiset ohjeet Oracle Cluster File System -tiedostojärjestelmän (OCFS2) käyttöönottoon Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä iSCSI:n avulla.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Get Hands-On

Try pre-configured solutions running on Oracle Cloud Infrastructure, for free, and within minutes.

×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit