Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön tekniset materiaalit

Kynnys Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön ja monipuolisten ominaisuuksien käytön aloittamiseen on huomattavasti matalampi, kun käytössä ovat asianmukaiset tekniset ohjeet. Seuraaviin luetteloihin on koottu hyödyllisiä asiakirjoja ja esityksiä käyttöönoton avuksi.
 
 
 

Pika- ja käyttöoppaat

Oheisten teknisten materiaalien avulla pääset helposti alkuun Oracle Cloud Infrastructure -ratkaisujen käytössä. Tarkista tämä sivu usein, sillä päivitämme materiaaleja säännöllisesti uudella sisällöllä.
Aloita näiden luokkalinkkien avulla:

 

Hallinta- ja käyttöoppaat

Korkean käytettävyyden arkkitehtuurin parhaat käytännöt Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tutustu arkkitehtuurin parhaisiin käytäntöihin ja Oraclen palveluihin, joita voit hyödyntää korkean saavutettavuuden ratkaisujen suunnittelussa Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
Oracle Enterprise Manager 13 -sovelluksen käyttöönotto
Ota Oracle Enterprise Manager helposti käyttöön tämän white paper -julkaisun ohjeiden avulla. Se sisältää tärkeimmät käsitteet, edellytykset sekä asennus- ja konfigurointiohjeet.
Terraform-sovelluksen ja Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön käytön aloitus
Tässä tekniikkablogikirjoituksessa käsitellään Terraform-organisointia Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.

 

Tietojenkäsittelyratkaisut

Mukautettujen käyttöjärjestelmän näköistiedostojen käyttöönotto
Tämä white paper -julkaisu sisältää mukautetun näköistiedoston luonnin ja näköistiedoston Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön tuonnin vaiheittaiset ohjeet.
Käytön aloitus: Oracle Linux -instanssi Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tämä aloitusopas sisältää tietoja Oracle Linux -instanssin käynnistyksestä Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
KVM-hypervisorin asennus ja konfigurointi käyttöjärjestelmättömiin instansseihin, joissa on useita VNIC-sovittimia
Aloita KVM:n käyttö käyttöjärjestelmättömissä instansseissa tämän white paper -julkaisun vaiheiden avulla.
Oracle-virtuaalikoneen asennus ja konfigurointi Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Aloita Oracle-virtuaalikoneen käyttö tämän white paper -julkaisun vaiheiden avulla.
Microsoft Hyper-V -alustan käyttöönotto reititystä varten
Tässä white paper -julkaisussa kerrotaan, miten Oracle Cloud Infrastructure- ja Microsoft Hyper-V -ympäristöt määritetään.
Kubernetes-palvelun käyttöönotto
Tämä yleiskatsaus ja vaiheittainen käyttöönotto-opas sisältää tietoja Kubernetes-palvelun käyttöönotosta Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.

 

Tiedonhallintaratkaisut

Cloudera Enterprise Data Hub -viitearkkitehtuuri
Tämä white paper -julkaisu sisältää parhaita käytäntöjä Cloudera Enterprise Data Hub -palvelun käyttöön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
Apache Cassandra -tietokannan käyttöönotto
Ota Apache Cassandra NoSQL -tietokanta käyttöön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
MongoDB-tietokannan käyttöönotto ja suojaus
Tässä tekniikkablogikirjoituksessa käsitellään parhaita käytäntöjä MongoDB-tietokannan suojaukseen Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
Korkean käytettävyyden hajautetun välimuistitason käyttöönotto Memcached- ja Redis-välimuistijärjestelmien avulla
Tässä white paper -julkaisussa kerrotaan kahden laajimmin käytetyn sisäisen välimuistijärjestelmän, Redisin ja Memcached'n, käyttöönoton parhaista käytännöistä Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
Microsoft SQL Server Always On -käytettävyysryhmien käyttöönotto
Learn how to deploy Microsoft SQL Server Always On availability groups on Oracle Cloud Infrastructure to meet enterprise-grade database service availability and security requirements.
Oracle-tietokantojen siirto Amazon Web Services -palvelusta Oracle Cloud Infrastructure Database -palveluun
Tässä white paper -julkaisussa käsitellään tietokantojen Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön siirtoon liittyviä vaiheita. Julkaisu sisältää myös tietoja erilaisista siirtovaihtoehdoista.
Oracle NoSQL Database -tietokannan käyttöönotto
Tämän oppaan avulla voit ottaa käyttöön Oracle NoSQL Database -tietokannan Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä. Opas sisältää tietoja alustavista asetuksista ja NoSQL-klusterin asennuskomentosarjojen ajosta.

 

Sovellusratkaisut

Oracle E-Business Suite -ohjelmiston siirto Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön
Katso, miten E-Business Suite (EBS) voidaan ottaa käyttöön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä. Näin EBS:n perinteiset edut yhdistyvät nykyaikaisen IaaS-palvelun ketteryyteen, käytettävyyteen ja kustannustehokkuuteen.
JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen version 9.2 käyttöönotto yhden napsautuksen valmistelutoiminnolla Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Tässä Help Center -ohjekeskuksen opastuksessa näytetään, miten JD Edwards EnterpriseOne -sovelluksen versio 9.2 otetaan käyttöön yhden napsautuksen valmistelutoiminnolla. Opastus sisältää pakollisten kohtien lisäksi myös valinnaisia vaiheita sovelluksen käyttöönottoon Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java -sovellusympäristön käyttöönotto Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä
Seuraa tämän white paper -julkaisun parhaita käytäntöjä, kun SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java otetaan käyttöön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä.
SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java -tietokantojen käyttöönotto Oracle Database Exadata Cloud Service -palvelussa
Seuraa tämän white paper -julkaisun parhaita käytäntöjä, kun otat käyttöön SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java -ympäristön Oracle-tietokannat Oracle Database Exadata Cloud Service -palvelussa.
Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Load Balancing -palvelu käytettävyydeltään erinomaisena WordPress-sovelluksena
Tämä white paper -julkaisu on opas, jonka avulla voit luoda monisolmuisen WordPress-sivuston, joka on konfiguroitu ja luotu Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing -palvelua hyödyntäen.

 

Verkkoratkaisut

Virtuaalisen pilviverkon (VCN) yleiskatsaus ja käyttöönotto-opas
Tutustu Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön VCN-verkon yleisiin käyttöönottotilanteisiin sekä parhaisiin käytäntöihin.
NAT-instanssin käyttöönotto Terraform-ohjelmiston avulla
Tässä blogikirjoituksessa kuvataan, miten NAT-instanssi määritetään automaattisesti Terraform-ohjelmiston avulla ja miten yksityiset instanssit konfiguroidaan Internet-pyyntöjen reitittämiseksi NAT-instanssin kautta.
NAT-instanssien konfigurointi: Internet-yhteydet yksityisille aliverkoille
Seuraa suositeltuja vaiheita, joiden avulla voit määrittää NAT-instanssin VCN-verkkoon ja konfiguroida yksityisen aliverkon Internet-pyyntöjen reitittämiseksi.
VPN IPSec -tunneleiden käyttöönotto
Lisätietoja VCN-verkon IPSec VPN -yhteyden määrityksestä ja hallinnasta on teknisessä dokumentaatiossa.
VPN IPsec -tunneleiden ja Cisco ASA/ASAv VTI:n käyttöönotto
Tämä ohjeita sisältävä white paper -julkaisu kattaa kaikki tarvittavat vaiheet Cisco ASA/ASAv -laitteen konfigurointiin, kun Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön VCN-verkkoon luodaan IPSec-yhteys.
Microsoft Hyper-V -alustan käyttöönotto reititystä varten
Tässä white paper -julkaisussa kerrotaan, miten Oracle Cloud Infrastructure- ja Microsoft Hyper-V -ympäristöt määritetään.
Reunapalvelinisännät: suojattu pääsy virtuaalisiin pilviverkkoihin
Tämä white paper -julkaisu sisältää reunapalvelinisäntiä ja Oracle Cloud Infrastructure -instanssien käytön suojausta koskevia parhaita käytäntöjä.

 

Tietoturvaratkaisut

Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön tietoturvan yleiskatsaus
Tämä white paper -julkaisu sisältää Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön suojaustoimintojen yleiskatsauksen.
Microsoft Windows: Active Directoryn laajennus Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön
Tämä white paper -julkaisu sisältää vaiheittaiset ohjeet, joiden avulla Windows Active Directory voidaan laajentaa Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön.
Okta-palvelun ja Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön yhdistäminen
Tämä white paper -julkaisu sisältää vaiheittaisen oppaan Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön ja Okta-palvelun yhdistämisen konfigurointiin.
Oracle Audit Vault and Database Firewall -palvelun käyttöönotto
Tässä white paper -julkaisussa käsitellään Oracle Audit Vault -palvelimen käyttöä Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön tietokantainstanssien tarkistuksessa.
Oracle Database -salausavainten hallinta Oracle Key Vault -palvelun avulla
Tämä white paper -julkaisu sisältää käyttöjärjestelmättömien instanssien Oracle Key Vault -palvelun asennuksen ja konfiguroinnin ohjeet Oracle Database TDE -avainten hallintaa varten.

 

Tietosuojaratkaisut

Commvault-ohjelmiston käyttö varmuuskopioinnissa Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Object Storage -palveluun
Tässä blogikirjoituksessa käsitellään Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön Commvault-integrointia ja -tukea sekä Oracle Object Storage -palvelun käyttöä varmuuskopiointikohteena.

 

Tallennusratkaisut

Ceph-klusterin jaetun tallennuksen käyttöönotto
Tässä blogissa kerrotaan, miten Ceph-klusterin jaettu tallennus otetaan käyttöön Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä Oracle Linux -käyttöjärjestelmän avulla.
GlusterFS-tiedostojärjestelmän käyttöönotto
Tämä blogi sisältää vaiheittaiset ohjeet korkean käytettävyyden GlusterFS-tiedostojärjestelmän tallennusympäristön käyttöönottoon Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä jaetun GlusterFS-tallennuslohkon avulla.
Oracle Cluster File System -tiedostojärjestelmän käyttöönotto
Tämä blogi sisältää vaiheittaiset ohjeet Oracle Cluster File System -tiedostojärjestelmän (OCFS2) käyttöönottoon Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä iSCSI:n avulla.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Get Hands-On

Try pre-configured solutions running on Oracle Cloud Infrastructure, for free, and within minutes.

×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit