Oracle Cloud Infrastructure -palvelutasosopimus

Pelkkä käytettävyys ei riitä – yritykset vaativat pilvi-infrastruktuuriltaan enemmän. Liiketoiminnan kannalta kriittiset työmäärät edellyttävät jatkuvaa tehokasta suorituskykyä. Pilvessä toimivia resursseja on voitava hallita, valvoa ja muokata ajankohdasta riippumatta. Oracle tarjoaa ainoana pilvipalvelutarjoajana kattavat palvelujen suorituskyvyn, käytettävyyden ja hallittavuuden palvelutasosopimukset.
Saatavuus

Oracle on sitoutunut huolehtimaan palvelujensa toiminta-ajasta ja yhteyksien toimivuudesta. Voit luottaa siihen, että pilvipalvelu suorittaa työmäärät keskeytymättä.

Hallittavuus

Infrastruktuurin joustavuus ja asetusten muokattavuus ovat syitä, joiden vuoksi sovelluksia siirretään pilveen. Jotta saavutat kyseiset edut, sinun on voitava hallita palvelujasi jatkuvasti. Oraclen tarjoamat hallittavuuden palvelutasosopimukset varmistavat, että voit hallita, valvoa ja muokata resurssejasi.

Suorituskyky

Yrityksesi vaatii IaaS-resursseilta enemmän kuin pelkkää käytettävyyttä. Palvelujen on toimittava jatkuvasti odotustesi mukaisesti. Oracle on ensimmäinen pilvipalvelujen tarjoaja, joka takaa infrastruktuurinsa suorituskyvyn. Voit luottaa siihen, että yrityssovelluksesi toimivat pilvessä.

Saatavuus

Palvelu/resurssi
Mittari
Palvelutasosopimuksen käytettävyysprosentti kuukaudessa
Oraclen palveluhyvitys palvelutasosopimuksen rikkomisesta
Compute
Alue ei käytettävissä Toiminta-aika vähintään 99,99 % 10 %
Compute
Alue ei käytettävissä Toiminta-aika vähintään 99 % 25 %
Compute
Saatavuusalue ei käytettävissä Toiminta-aika vähintään 99.95 % 10 %
Compute
Saatavuusalue ei käytettävissä Toiminta-aika vähintään 99 % 25 %
Block Volumes
Alue ei käytettävissä Toiminta-aika vähintään 99,99 % 10 %
Block Volumes
Alue ei käytettävissä Toiminta-aika vähintään 99 % 25 %
Object Storage
API-rajapinnan virhemäärä Toiminta-aika vähintään 99,9 % 10 %
Object Storage
API-rajapinnan virhemäärä Toiminta-aika vähintään 99 % 25 %
FastConnect
Suojatut yhteydet Toiminta-aika vähintään 99,9 % 10 %
FastConnect
Suojatut yhteydet Toiminta-aika vähintään 99 % 25 %

Hallittavuus

Palvelu/resurssi
Mittari
Palvelutasosopimuksen käytettävyysprosentti kuukaudessa
Oraclen palveluhyvitys palvelutasosopimuksen rikkomisesta
Compute
API-rajapinnan virhemäärä Toiminta-aika vähintään 99,9 % 10 %
Compute
API-rajapinnan virhemäärä Toiminta-aika vähintään 99 % 25 %
Block Volumes
API-rajapinnan virhemäärä Toiminta-aika vähintään 99,9 % 10 %
Block Volumes
API-rajapinnan virhemäärä Toiminta-aika vähintään 99 % 25 %
Database
API-rajapinnan virhemäärä Toiminta-aika vähintään 99,9 % 10 %
Database
API-rajapinnan virhemäärä Toiminta-aika vähintään 99 % 25 %

Suorituskyky

Palvelu/resurssi
Mittari
Palvelutasosopimuksen käytettävyysprosentti kuukaudessa
Oraclen palveluhyvitys palvelutasosopimuksen rikkomisesta
Compute-palvelun paikallinen NVMe-asema
Levyn IOPS Resurssien suorituskyky yli 90 % julkaistusta suorituskyvystä 99,9 % ajasta 10 %
Compute-palvelun paikallinen NVMe-asema
Levyn IOPS Resurssien suorituskyky yli 90 % julkaistusta suorituskyvystä 99 % ajasta 25 %
Block Volumes
Levyn IOPS Resurssien suorituskyky yli 90 % julkaistusta suorituskyvystä 99,9 % ajasta 10 %
Block Volumes
Levyn IOPS Resurssien suorituskyky yli 90 % julkaistusta suorituskyvystä 99 % ajasta 25 %
Verkko
Verkon suorituskyky Resurssien suorituskyky yli 90 % julkaistusta suorituskyvystä 99,9 % ajasta 10 %
Verkko
Verkon suorituskyky Resurssien suorituskyky yli 90 % julkaistusta suorituskyvystä 99 % ajasta 25 %

Palvelutasosopimuksen käytettävyys minuutteina/tunteina kuukaudessa.

  • Toiminta-aika vähintään 99,99 %: käyttökatkosaika korkeintaan 4,38 minuuttia kuukaudessa
  • Toiminta-aika vähintään 99,95 %: käyttökatkosaika korkeintaan 21,56 minuuttia kuukaudessa
  • Toiminta-aika vähintään 99,9 %: käyttökatkosaika korkeintaan 43,8 minuuttia kuukaudessa
  • Toiminta-aika vähintään 99 %: käyttökatkosaika korkeintaan 7,2 tuntia kuukaudessa
 

Lisätietoja

Oracle PaaS- ja IaaS Public Cloud Services – Käytännöt

 
 

Usein kysytyt kysymykset

 

Saatavuutta koskevat palvelutasosopimukset

Edellyttääkö saatavuutta koskeva palvelutasosopimus useamman kuin yhden saatavuusalueen (AD) käyttöönottoa?

Oracle Cloud Infrastructure Compute -palvelun saatavuuden palvelutasosopimukselle on kaksi vaihtoehtoa. 99,99 prosentin saatavuuden takaavaa palvelutasosopimusta (mittari: alue ei käytettävissä) sovelletaan, jos otat käyttöön useamman kuin yhden saatavuusalueen. 99,95 prosentin saatavuuden takaavaa palvelutasosopimusta (mittari: saatavuusalue ei käytettävissä) sovelletaan, jos otat käyttöön useita vika-alueita yksittäisen saatavuusalueen sisällä.

Miten toiminta-aika lasketaan?

Kuukausittainen toiminta-aikaprosentti lasketaan kerran kuukaudessa.

  • Oracle Cloud Infrastructure – Compute- ja Oracle Cloud Infrastructure – Block Volume -palveluiden kuukausittainen toiminta-aika lasketaan vähentämällä 100 prosentista se minuuttien prosenttimäärä, jonka Oracle Cloud Infrastructure – Compute- tai Oracle Cloud Infrastructure – Block Volume -palvelu oli Alue ei käytettävissä -tilassa kyseisen kalenterikuukauden aikana.
  • Oracle Cloud Infrastructure – Object Storage -palvelun kuukausittainen toiminta-aika lasketaan vähentämällä 100 prosentista keskimääräinen API-virhemäärä jokaisessa viiden minuutin jaksossa kyseisen kalenterikuukauden aikana.
  • Oracle Cloud Infrastructure – FastConnect -palvelun kuukausittainen toiminta-aika lasketaan vähentämällä 100 prosentista se minuuttien prosenttimäärä, jonka erillinen piiri oli Ei käytettävissä -tilassa kyseisen kalenterikuukauden aikana.

Mitä tapahtuu, kun useat saatavuusalueet ovat poissa käytöstä?

Saatavuutta koskevien palvelutasosopimusten ongelmat johtuvat yleensä koko maantieteellisen alueen kattavasta tapahtumasta. Jos useat saatavuusalueet kaatuvat samalla maantieteellisellä alueella, tämä vaikuttaa kaikkiin saatavuusalueilla käyttöönotettuihin palveluihin.

Hallittavuutta koskevat palvelutasosopimukset

Kattavatko hallittavuutta koskevat palvelutasosopimukset saatavuusalueen vai maantieteellisen alueen?

Hallittavuutta koskevat palvelutasosopimukset kattavat tietyn palvelun ja ne määritetään saatavuusalueen tasolla.

Miten Oracle Cloud Infrastructure – Compute-, Oracle Cloud Infrastructure – Block Volume- ja Oracle Cloud Infrastructure – Database -palvelujen toiminta-aika lasketaan?

Kuukausittainen toiminta-aika lasketaan vähentämällä 100 prosentista keskimääräinen API-virhemäärä jokaisessa viiden minuutin jaksossa kyseisen kalenterikuukauden aikana.

Suorituskykyä koskevat palvelutasosopimukset

Mitä palveluhyvityksiä Oracle tarjoaa asiakkaille, jotka vaativat korvauksia verkon suorituskykyä koskevan palvelutasosopimuksen puitteissa?

Oracle antaa perusteena olevista tietojenkäsittelyresursseista palveluhyvityksiä asiakkaille, jotka vaativat korvauksia.

Yleinen palvelutasosopimusten palveluhyvitysprosessi

Mikä on palveluhyvitys? Miten palveluhyvitykset lasketaan?

Palveluhyvitykset (Service Credits) lasketaan prosenttiosuutena verkkomaksuista, joita asiakas on maksanut Oraclelle Oracle Cloud Infrastructure -palvelusta sen kuukauden aikana, jolloin palvelusitoumus ei täyttynyt. Hyvitykset maksetaan seuraavan kalenterikuukauden aikana sen jälkeen, kun Oracle on hyväksynyt korvausvaatimuksen. Oracle myöntää korvaukset ainoastaan palveluhyvityksinä, mikäli Oracle ei täytä tiettyyn Oracle Cloud Infrastructure -palveluun liittyvää palvelusitoumusta, joka on kuvattu Oracle PaaS- ja IaaS Public Cloud Services -käytäntöjen Palvelutasosopimukset-osiossa. Palveluhyvityksiä myönnetään vain niistä Oracle Cloud Infrastructure -palveluista, joiden osalta asiaankuuluvaa palvelusitoumusta ei ole noudatettu.

Pitääkö asiakkaan oma-aloitteisesti tunnistaa palvelutasosopimusrikkomus ja hakea palveluhyvitystä?

Kyllä. Asiakkaan on tehtävä palvelutasosopimusta koskeva korvausvaatimus ja toimitettava todisteet palvelutasorikkomuksesta.

Kuka voi pyytää palveluhyvitystä?

Jokainen asiakas, joka maksaa Oracle Cloud Infrastructure -palveluista Oracle PaaS- ja IaaS Public Cloud Services -käytännöissä määritetyn varastokirjanpitoyksikön (SKU) mukaisesti, voi vaatia palveluhyvitystä. Edellä mainittuja palveluja Oracle Store -verkkokaupasta hankkineilla asiakkailla on oltava takanaan vähintään yksi Oraclen laskutuskausi, ennen kuin he voivat saada palveluhyvityksiä. Jos haluat lisätietoja, tutustu Oracle PaaS- ja IaaS Public Cloud -käytäntöihin.

Mikä on keskimääräinen palveluhyvitysvaatimuksen käsittelyaika?

Asiakkaan tulee esittää palveluhyvitysvaatimukset 30 vuorokauden kuluessa asiaankuuluvaa palvelusitoumusta rikkoneen Oracle Cloud Infrastructure -palvelun ongelman ilmenemisestä. Oracle pyrkii kaupallisesti järkevin keinoin käsittelemään korvausvaatimukset 60 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Mitä tapahtuu, kun palvelukorvausvaatimus on hyväksytty?

Kun palvelukorvausvaatimus on hyväksytty, Oracle nostaa asiakkaan saldoa korvausvaatimuksen hyväksymistä seuraavana kalenterikuukautena. Jos asiakas esimerkiksi maksaa $100K kuukaudessa osana yleisiä hyvityksiä ja saa Oraclen hyväksyttyä korvausvaatimuksen hyvitystä $5K, Oracle nostaa seuraavan kalenterikuukauden saldoa siten, että resursseja on käytettävissä $105K:n arvosta, ennen kuin ylitysmaksuja aletaan veloittaa.

Voivatko asiakkaat käyttää palveluhyvityksiä mihin tahansa Oracle Cloud -palveluihin?

Kun Oracle on hyväksynyt palveluhyvitystä koskevan korvausvaatimuksen ja nostanut asiakkaan saldoa, asiakas voi käyttää palveluhyvityksen mihin tahansa Oracle Cloud -palveluihin, jotka on linkitetty asiakkaan yleisiin hyvityksiin tai käytön mukaan maksettavaan tiliin.

 

Huomautus: Näissä usein kysytyissä kysymyksissä käsitellään yleisluontoisesti yleisimpiä Oracle PaaS- ja IaaS Public Cloud Services -palveluihin liittyviä kysymyksiä. Jos haluat tarkempia tietoja kysymyksissä käsitellyistä aiheista ja Oracle PaaS- ja IaaS Public Cloud Services -palvelujen käyttöehdoista, tutustu helmikuussa 2018 päivättyyn Oracle PaaS- ja IaaS Public Cloud Services -käytäntöasiakirjaan.

 
 
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit