Oracle Cloud Infrastructure -palvelujen vastaavuudet

 
 

Pilvipalvelujen vastaavuudet

Oracle Cloud Infrastructure, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform tarjoavat vertailtavissa olevia pilvipalveluja. Seuraavassa taulukossa vertaillaan näiden neljän pilvipalvelujen tarjoajan palveluja korkealla tasolla.
Päivitetty helmikuussa 2019.
Luokka
Oracle Cloud Infrastructure
AWS
Azure
Google
Alueet
Saatavuusalue Saatavuusvyöhyke Saatavuusvyöhyke Vyöhykkeet
Verkkoyhteydet ja sisällön toimitus
Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön virtuaalinen pilviverkko (VCN) Amazonin virtuaalinen yksityispilvi (VPC) Virtuaaliverkko Virtuaalinen yksityispilvi
Verkkoyhteydet ja sisällön toimitus
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing Joustava kuormantasaus Kuormantasaaja; sovellusyhdyskäytävä Pilvipalvelun kuormantasaus
Verkkoyhteydet ja sisällön toimitus
Oracle Cloud Infrastructure - FastConnect AWS Direct Connect Azure ExpressRoute Cloud Interconnect
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute – virtuaalikoneet Amazon EC2 Azure Virtual Machines Compute Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute – käyttöjärjestelmätön Amazon EC2 – I3.metal    
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute – GPU Amazon EC2 – P2-, P3-, G3-instanssit Azure N-Series Google GPU
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes Amazon Elastic Compute Cloud Container Service Azure Kubernetes Service Kubernetes Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Registry EC2 Container Registry Azure Container Registry Container Registry
Compute
Oracle Functions (tulossa pian) AWS Lambda Azure Functions; Azure Event Grid Cloud Functions
Tallennus
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes Amazon Elastic Block Store (EBS) Azure Storage Disk Compute Engine Persistent Disks
Tallennus
Oracle Cloud Infrastructure File Storage Amazon Elastic File System Azure Files ZFS/Avere; Cloud Filestore (beeta)
Tallennus
Oracle Cloud Infrastructure – Object Storage Amazon Simple Storage Service (S3) Azure Storage Cloud Storage; Cloud Storage Nearline
Tallennus
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage Amazon Glacier Azure Storage – Standard Cloud Storage Coldline
Tallennus
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service Import/Export Disk; Import/Export Snowball; Import/Export Snowmobile Tuonti/vienti; Azure Data Box Transfer Appliance; Transfer Service
Tallennus
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway Storage Gateway StorSimple ZFS/Avere
Tietoturva, käyttäjätiedot ja vaatimustenmukaisuus
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management AWS Identity and Access Management (IAM); AWS Organizations Azure Active Directory; Azure Subscription and Service Management + Azure RBAC Cloud Identity & Access Management
Tietoturva, käyttäjätiedot ja vaatimustenmukaisuus
Oracle Cloud Infrastructure Key Management Service Key Management Service Key Vault Cloud Key Management Service
Tietoturva, käyttäjätiedot ja vaatimustenmukaisuus
Oracle Cloud Infrastructure Audit AWS CloudTrail Activity Logging Cloud Audit Logging
Database
Oracle Database Cloud Service Amazon Relational Database Service (RDS) Azure SQL Database Cloud SQL (MySQL, Postgres); Cloud Spanner
Database
Oracle Autonomous Transaction Processing Amazon Aurora Azure SQL Database; Azure Cosmos DB Cloud SQL; Cloud Spanner
Database
Oracle Autonomous Data Warehouse Amazon Redshift Azure SQL Data Warehouse BigQuery
Database
Oracle NoSQL Amazon DynamoDB Azure Cosmos DB Cloud Datastore, Cloud Bigtable
Reunapalvelut
Oracle Cloud Infrastructure DNS Amazon Route53 Azure DNS; Azure Traffic Manager Cloud DNS
Reunapalvelut
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery Amazon SES Marketplace – sähköposti Kumppanit
Reunapalvelut
Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall Web Application Firewall Application Gateway Web Application Firewall Kumppanit
Reunapalvelut
Oracle Cloud Infrastructure DDoS Protection AWS Shield Azure DDoS Protection Service Cloud Armor
 
 
 
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit