Koulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuus on pilvessä

Korkea-asteen koulutusyhteisön muuttuessa Oracle tarjoaa kattavimmat ratkaisut nykypäivän yliopistoille. Lue lisää Oraclen Education and Research Cloud -ratkaisuista.


Yliopistojen trendit

Ainutlaatuinen lähestymistapa digitaaliseen murrokseen
Miksi kannattaa valita Oracle tueksi digiaikaan siirtymisessä? Syy on yksinkertainen. Oracle on toiminut pitkään korkea-asteen koulutuksen yhteistyökumppanina, joten voit luottaa siihen, että monipuoliset pilvipalvelumme auttavat parantamaan opintotuloksia ja tehostamaan toimintaa.
Kokonaisvaltainen opiskelijaratkaisu
Student Cloud auttaa oppilaitoksia ennakoimaan opiskelijoiden tarpeita sekä tukemaan akateemista opintopolkua ja menestymistä tulevalla uralla.
Yliopistojen rahoitustilanteen muutokset
Oracle muuttaa eri puolilla maailmaa toimivien yliopistojen ja korkeakoulujen toimintatapoja tarjoamalla uusia ja osallistavia pilvipalveluja, joita voi käyttää koko opiskeluajan lisäksi myös työelämässä.
Tutkimuksen merkitys
Oracle on muuttanut tietolähtöisen tutkimuksen toimintaedellytyksiä merkittävästi tärkeisiin teknologioihin, kuten massadataan, koneoppimiseen ja tekoälyyn sekä esineiden Internetiin, liittyvillä innovaatioillaan.
Eri pilvet eri tarkoituksiin
Pennsylvanian yliopisto pyrkii tarjoamaan tutkijoille helposti hallittavia tietojenkäsittelyratkaisuja, jotta heille jää enemmän aikaa tulosten, mallien ja teorioiden pohdintaan.
Oracle Academy yhdistää voimansa Bloodhound Educationin kanssa 
Oracle Academy ja Bloodhound Education Programme tarjoavat yhteistyönä kaksi hanketta, joiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita kehittämään suunnitteluun, tietojen analysointiin ja Java-ohjelmointiin liittyviä taitojaan.

Toimialakohtaiset ratkaisut

 
Oraclella on syvällinen kokemus innovatiivisten pilvikäyttöisten toimialaratkaisujen toimittamisesta. Oraclen ratkaisut auttavat yliopistoja ja korkeakouluja luomaan seuraavan sukupolven digitaalisen ympäristön, joka yhdistää ihmiset, prosessit, esineet ja palvelut.
Oraclen Institutional Excellence -toimialaratkaisu auttaa korkea-asteen oppilaitoksia nykyaikaistamaan järjestelmänsä, karsimaan kuluja sekä kokoamaan tietoja taloudellisten ja koulutusohjelmia koskevien päätösten tueksi.
Oracle Student Cloud -ratkaisun avulla oppilaitokset voivat uudistaa opintopolut nykyaikaisten opiskelijoiden odotuksia vastaaviksi koko opintojen elinkaaren ajan. Oikeilla työkaluilla oppilaitokset voivat ennakoida opiskelijoiden tarpeita ja opastaa heidät oikealle polulle, joka tukee heidän menestymistään tulevaisuudessa.
Oraclen Researcher/Faculty IT Cloud -ratkaisu tarjoaa tutkijoille ja laitoksille keskitetyn portaalin, jonka infrastruktuuri- ja alustapilvipalvelut mahdollistavat tietojen keruun, hallinnan, yhteiskäytön ja analysoinnin suuressakin mittakaavassa.
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit