Tietojen hallinta

Ketterää, joustavaa ja turvallista tiedonhallintaa

Oracle Cloud tarjoaa perinteisille ja moderneille sovelluksille kattavan tiedonhallinta-alustan, joka sisältää muun muassa markkinoiden ensimmäisen autonomisen tietokannan.
 
 
 
 

Miksi tiedonhallintaan kannattaa valita Oracle Cloud?

Oracle Cloud on erityisesti suunniteltu ja optimoitu tehokkaita tietokantoja sekä erittäin suuria massadata- ja virtautustyömääriä varten.
  • Autonomiset tai asiakkaan hallinnoimat toiminnot
  • Jatkuva työmäärien optimointi
  • Suojaus inhimillisiltä virheiltä ja laitevioilta
  • Paras suorituskyky (I/O-toimintoja sekunnissa)
  • Tehokas tietoturva sekä varastoinnin että siirron aikana
  • Edullisuus: oma lisenssit tai käyttöön perustuva laskutus
  • Täysin yhteensopiva paikallisten järjestelmien kanssa
 
 

Pilvipalvelussa saatavilla olevat tiedonhallintapalvelut

Oraclen ratkaisut soveltuvat erinomaisesti suurten tietomäärien (relaatio-, graafi- ja paikkatiedot, puolirakenteelliset ja rakenteettomat ei-relaatiomuotoiset tiedot sekä virtautustiedot) hallintaan. Tuemme erilaisia käyttökohteita, kuten OLTP-, varastointi-, koneoppimis-, tekstihaku-, kuva-analytiikka- ja syväoppimissovelluksia.
 
Itsenäinen
Database Cloud -palvelut
NoSQL
Big Data
Tarjonta
Autonomous Transaction Processing
Autonomous Data Warehouse
Exadata Cloud Service
Database Cloud Service
Exadata Cloud at Customer
NoSQL Big Data Cloud Service
Big Data SQL Cloud Service
Big Data Cloud at Customer
Käyttötarkoitus
Tapahtumat, erätoiminnot, raportointi, IoT
Tietovarasto, paikallisvarasto
Käytettävyyteen perustuva palvelutasosopimus > 99,95 %
Kaikki työmäärät
Paljon hinta-/suorituskykyvaihtoehtoja
Web-pohjaiset sovellukset
Mobiili, luettelo, IoT
Analytiikka
Hadoop-työmäärät
Tietojen virtualisointi
Suorituskyky
Suurin, automaattisesti säädetty Yleisestä suurimpaan, asiakkaan säätämä Yleisestä suureen Yleisestä suureen
Hallinta
Oracle Asiakas Asiakas Asiakas
Tietokantaversiot
18c, 19c 11g, 12.1, 12.2, 18c Ei ole CDH 5.x, CDH 6.x ja Oracle Database 12c, 18c
Infrastruktuuri
Exadata Exadata, käyttöjärjestelmätön, virtuaalikone Käyttöjärjestelmätön, virtuaalikone Exadata
 

Asiakasesimerkkejä

Kanta-asiakkuusohjelmiin keskittynyt yhtiö tehostaa kasvua Oracle Autonomous Data Warehouse -ratkaisun avulla
Drop Tank voi nyt skaalata automaattisesti tukeaan miljoonille kanta-asiakkaille ja nopeuttaa kasvuaan.
Vakuutusyhtiö tarjoaa parempaa palvelua asiakkailleen ja kumppaneilleen
ICAT käyttää Oracle Database Cloud Service -palvelua ydinliiketoiminnoissaan.
Terveydenhuollon holding-yhtiö tarjoaa elintärkeät laboratoriotulokset muutamassa minuutissa
QMP tarjoaa akuuteissa tapauksissa laboratoriotutkimusten tulokset nopeammin Oracle Autonomous Data Warehouse -ratkaisun avulla.
 
 

Tiedonhallintatuotteet

Autonomous Transaction Processing

Oracle Autonomous Transaction Processing on täysin automatisoitu tietokantapalvelu, jota säädetään ja optimoidaan tapahtumankäsittelyn työmäärien ja muiden työmäärien muuttuessa. Ratkaisu on itseohjautuva, itsesuojautuva ja itsekorjautuva tietokantapalvelu, joka skaalautuu nopeasti vastaamaan liiketoiminnan kannalta tärkeiden sovellusten vaatimuksia.

Autonomous Data Warehouse

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Service on täysin automatisoitu, tehokas ja joustava palvelu. Saat markkinoiden johtavan Oracle-tietokannan koko suorituskyvyn täysin automatisoidussa ympäristössä, joka on sovitettu ja optimoitu tietovarastojen työmäärille.

Exadata Cloud Service

Exadata Cloud Service -ratkaisun avulla voit käyttää Oracle-tietokantoja pilvipalvelussa yhtä tehokkaasti ja luotettavasti kuin muutkin tuhannet organisaatiot, jotka ovat ottaneet Exadatan käyttöön paikallisesti. Exadata Cloud Service tarjoaa käytön mukaan laskutettavia Exadata-kokoonpanoja, ja koko infrastruktuuria hallinnoivat Oraclen asiantuntijat.

Database Cloud Service

Voit valita käyttöjärjestelmättömän tai virtuaalikonepohjaisen Exadata-tietokantamallin – Database Cloud Service tarjoaa kummassakin tapauksessa käytön mukaan laskutettavia tietokantapalveluja sekä vankkaa suorituskykyä.

Exadata Cloud at Customer

Exadata Cloud at Customer on ainutlaatuinen pilviratkaisu, jonka avulla voit ottaa käyttöön Exadata Cloud Service -palvelun yrityksesi omassa palvelinkeskuksessa ja oman palomuurin takana. Exadata-infrastruktuurin hallinnasta vastaavat puolestaan Oraclen asiantuntijat. Exadata Cloud at Customer sopii erinomaisesti asiakkaille, jotka haluavat käyttöönsä pilvipalvelun hyödyt mutta eivät voi vielä siirtää tietokantojaan julkiseen pilveen esimerkiksi tietojen sijainnin vuoksi.

NoSQL Database

Oracle NoSQL Database käsittelee NoSQL-sovelluksia, jotka edellyttävät vähäistä viivettä, tietomallin joustavuutta ja joustavaa skaalausta. Yksinkertaisten API-rajapintojen ansiosta sovelluskehittäjät voivat keskittyä työhönsä, eikä heidän tarvitse huolehtia palvelimien hallinnasta, tallennustilan laajennuksesta, klusterien käyttöönotosta, ohjelmistojen asennuksesta tai varmuuskopioinnista.

Big Data

Hadoop, Spark ja datatiede Oraclen turvallisessa ja helppokäyttöisessä pilvessä.

Big Data SQL Cloud Service

Oracle Big Data SQL Cloud Service -sovelluksella organisaatiot voivat välittömästi analysoida tietoja Apache Hadoop-, NoSQL- ja Oracle Database -palveluissa ja hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia SQL-taitoja, suojauskäytäntöjä ja sovelluksia.

Big Data Cloud at Customer

Oracle Big Data Cloud at Customer tarjoaa Oracle Big Data Cloud Service -palvelun kaikki edut asiakkaille, jotka tarvitsevat paikallisesti käytettävissä olevan Big Data -alustan.
 
 
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit