Tukea toimialojen murrokseen

Hyödynnä innovatiivisten digitaalisten tekniikoiden teho ja hanki pitkäaikaisia asiakkaita Oraclen ainutlaatuisten, toimialakohtaisesti räätälöityjen ratkaisujen avulla.
 

CX Industry -ratkaisut

Pysy asiakaskokemusten kehityksen edellä ja ylitä asiakkaiden odotukset Oraclen toimialakohtaisesti räätälöidyillä CX-ratkaisuilla.
 
Autoalalle suunniteltu Oracle CX for Automotive -ratkaisu auttaa autovalmistajia tarjoamaan erinomaisia käyttäjäkokemuksia esineiden Internetin, toiminta- ja tapahtumatietojen sekä tekoälyn avulla.
Tietoliikennealan Oracle CX for Communications -ratkaisu parantaa operaattoreiden kilpailukykyä yhdistettyjen tietojen ja tekoälyn avulla. Näin yritykset voivat luoda eri kanaviin mukautettuja asiakaskokemuksia ja parantaa asiakasuskollisuutta.
Kulutustavara-alalle suunnitellun Oracle CX for Consumer Goods -ratkaisun avulla sitoutat asiakkaat käyttämällä älykkäitä asiakastietoja, suoria toimituksia asiakkaalle sekä monikanavaista tilausten käsittelyä.
Vähittäismyynnin Oracle CX for Retail -ratkaisu auttaa kasvattamaan tuottoa, asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta tekoälyn tehostaman monikanavaisen sitouttamisen, onnistuneen tilausten käsittelyn, asiakaslähettiläiden luonnin ja uskollisuuden maksimoinnin avulla.
Oracle CX for Higher Education -ratkaisun avulla tavoitat opiskelijat, tarjoat huippuluokan koulutusta ja edistät uraauurtavaa tutkimusta.
Yritysasiakkaille suunnatun Oracle CX for Corporate Banking -ratkaisun avulla liikepankit voivat hyödyntää asiakastietoja, tuottaa hyödyllisiä tietoja yhteyspäälliköille sekä automatisoida rutiinityöt ja vapauttaa näin aikaa myynnille. Ratkaisu tukee yhteistyötä ja tarjoaa käyttöön nykyaikaisen tilipohjaisen markkinoinnin, tekoälyyn perustuvat front office -toiminnot sekä robotiikkaa käyttävän prosessiautomaation.
Vähittäispankkialan Oracle CX for Retail Banking -ratkaisu mahdollistaa asiakaskeskeiset pankkipalvelut, tekoälyyn perustuvan monikanavaisen sitouttamisen sekä kolmannen osapuolen liiketoimintamallien edellyttämät avoimet pankkitoiminnot.
Vakuutusalalle suunniteltu Oracle CX for Insurance -ratkaisu nopeuttaa liiketoiminnan murrosta antamalla käyttöön älykkäät asiakastiedot, tekoälyyn perustuvan monikanavatoteutuksen, integroidun asiakkaiden hankinnan, vakuutusten myöntämisen sekä korvausvaatimusten hallinnan.
Korkean teknologian alalle suunniteltu Oracle CX for High Technology -ratkaisu tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja kaupankäynnin hallinnan, asiakaskeskeiset tuote palveluna -kokonaisuudet sekä erittäin hyvät digitaaliset asiakas- ja kumppanikokemukset.
Tuotantoteollisuuteen suunniteltu Oracle CX for Industrial Manufacturing -ratkaisu tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja kaupankäynnin hallinnan, asiakaskeskeiset tuote palveluna -kokonaisuudet sekä erittäin hyvät digitaaliset asiakas- ja kumppanikokemukset.
Hotelli- ja ravintola-alan Oracle CX for Hospitality -ratkaisun avulla vastaat asiakkaiden jatkuvasti kasvaviin odotuksiin. Ratkaisu tarjoaa mukautetun digitaalisen vieraiden sitouttamisen sekä ominaisuuksia monikanavaisten asiakaskokemusten luontiin, asiakaspalveluun ja asiakasuskollisuuden maksimointiin.
Julkisen sektorin Oracle CX for Public Sector -ratkaisun avulla kansalaiset voivat muodostaa digitaalisen yhteyden valtion laitoksiin. Ratkaisu tarjoaa ominaisuuksia nykyaikaiseen kansalaisten osallistamiseen, julkishallinnon ohjelmien älykkään automaation sekä elämänlaatua parantavia optimoituja ratkaisuja.
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit