Kulutustavaroiden ja vähittäiskaupan tulevaisuutta muuttamassa

Kuluttajatuotteiden ja vähittäiskaupan tulevaisuuden muutoksiin varautuminen edellyttää skaalautuvaa pilvialustaa. Katso, miten Oracle voi auttaa yritystäsi siirtymään optimaalisesti pilveen.
 
 

Toimialatrendit

Uudet kulutustottumukset, uudet liiketoimintamallit
Nykyajan kuluttajat ovat erittäin verkostoituneita. Toimittajien, valmistajien ja vähittäismyyjien on oltava valmiita tunnistamaan ja hyväksymään muutokset sekä edistämään niitä voidakseen menestyä uudenlaisessa toimintaympäristössä.
Uudenlaisia asiakaskokemuksia
Oracle ja Euromonitor International selvittävät yhdessä sitä, miten digitaalisten kokemusten arvo saadaan hyödynnettyä ja miten toimiala voi pysytellä kehityksen mukana hyödyntämällä uusia teknologisen ideoinnin ja innovoinnin teorioita.
Digitaaliteknologian merkitys
Ennustukset eivät välttämättä osu aina oikeaan, mutta kulutustrendien ennakointi ja asiakaskokemusta parantavien sekä toimintoja yksinkertaistavien innovaatioiden käyttöönotto on siitä huolimatta ratkaisevan tärkeää yrityksen menestymiselle pitkällä aikavälillä.
Toimialan arvokartta
Nykypäivän kulutustavarateollisuus toimii aikakaudella, jota hallitsevat mukautusta ja innovaatiota vaativat, digitaalisesti verkottuneet ostajat eri puolilla maailmaa. Katso mukautuvia pilvipohjaisia palveluja kuvaavasta infograafistamme, miten voit ottaa teknologian käyttöön nopeasti koko yrityksessä.
Arvoketjun yhteistyö
Kulutustuotteiden siirtyessä yhä useammin digitaalisille hyllyille vanhat brändien markkinointitavat eivät enää päde. Brändien tarjoajien on mietittävä tuotteen arvo uudelleen, vastattava asiakkaiden digitaalisiin ja fyysisiin tarpeisiin tässä hetkessä ja parannettava kysyntäpohjaisten tilaustenkäsittelymalliensa näkyvyyttä.
Voita tai tule voitetuksi
Toimitusketjun tulevaisuus edellyttää radikaaleja muutoksia liiketoimintaan. Nämä muutokset puolestaan edellyttävät suuria muutoksia teknologiaan, prosesseihin ja organisaatioon. Yritysten täytyy toimia ennennäkemättömän tehokkaasti ja olla valmiina murrokseen.

Toimialakohtaiset ratkaisut

 
Oracle tarjoaa todistetusti toimivan, monipuolisen ja integroidun pilviratkaisun, jolla markkinointikanavat voidaan kohdistaa yksittäisten kuluttajien tottumuksiin. Ratkaisun modulaarisuuden ansiosta voit ottaa käyttöön nykyisiä tarpeitasi ja toimintaympäristöäsi vastaavat ominaisuudet.
Yritykset voivat luottaa Oraclen Digital Logistics -ratkaisuun hallitessaan toimitusketjujaan, nopeuttaessaan tilausten käsittelyä ja yksinkertaistaessaan monenlaisia liiketoimintaprosesseja kuljetusverkostojen sujuvoittamisesta varastotoimintojen hienosäätöön.
Oraclen Digital Spaces Monetization yhdistää Oraclen johtavat pilvimarkkinointipalvelut liikkuvuuteen ja esineiden Internetiin (IoT). Ratkaisun avulla markkinoijat ja globaalit brändit voivat muuttaa rahaksi miljoonien asiakkaiden läsnäolon tai siirtymisen kohdistetuissa tiloissa.
Oraclen Digital Store on nykyaikainen, pilvipohjainen ratkaisu, joka mahdollistaa myymäläinfrastruktuurin ja asiakkaita sitouttavien teknologioiden integroinnin. Ratkaisun avulla voit saada lisää kävijöitä, vahvistaa kuluttajien sitoutumista, edistää myyntitavoitteiden toteutumista sekä saada kuluttajat tekemään entistä suurempia kertaostoksia.
Asiakaskysynnän vaihtelut, inhimilliset virheet ja markkinoiden kilpailutilanne lisäävät painetta parantaa tehokkuutta, laatua ja turvallisuutta. Oracle antaa käyttöösi nykyaikaisen alustan, jossa voit hallita ja parantaa varastojen toimintoja yhteistyöpohjaisesti yhdistämällä laitteet, laatumittarit ja työntekijät varastoprosesseihin. Oraclen Smart Connected Warehouse -ratkaisu auttaa ennakoimaan ja selvittämään laatuongelmat, vähentämään seisonta-aikaa, parantamaan varastonhallintaa, optimoimaan tilan käyttöä ja jäljittämään tuotteita. Lisäksi ratkaisu tarjoaa täyden kuvan kaikista toiminnoista.
 
 
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit