Kuluttajatuotteiden ja vähittäiskaupan tulevaisuutta muuttamassa

Kuluttajatuotteiden ja vähittäiskaupan tulevaisuuden muutoksiin varautuminen edellyttää skaalautuvaa pilvialustaa. Katso, miten Oracle voi auttaa yritystäsi siirtymään optimaalisesti pilveen.
 
 

Toimialatrendit

Uudet kulutustottumukset, uudet liiketoimintamallit
Nykyajan kuluttajat ovat erittäin verkostoituneita. Toimittajien, valmistajien ja vähittäismyyjien on oltava valmiita tunnistamaan ja hyväksymään muutokset sekä edistämään niitä voidakseen menestyä uudenlaisessa toimintaympäristössä.
Uudenlaisia asiakaskokemuksia
Oracle ja Euromonitor International selvittävät yhdessä sitä, miten digitaalisten kokemusten arvo saadaan hyödynnettyä ja miten toimiala voi pysytellä kehityksen mukana hyödyntämällä uusia teknologisen ideoinnin ja innovoinnin teorioita.
Digitaaliteknologian merkitys
Ennustukset eivät välttämättä osu aina oikeaan, mutta kulutustrendien ennakointi ja kuluttajakokemusta parantavien sekä toimintoja yksinkertaistavien innovaatioiden käyttöönotto on siitä huolimatta ratkaisevan tärkeää yrityksen menestymiselle pitkällä aikavälillä.
Mahdollisuudet rahaksi
Tutustu viiteen tietokeskeiseen teknologiatrendiin, jotka muokkaavat asiakkaiden odotuksia, ja siihen, kuinka yritykset voivat nopeasti sopeutua näihin ratkaiseviin tekijöihin. Katso, miten tietojen analysointi mobiilikäytön mikrohetkistä tekoälyn tukemaan 360 asteen asiakasnäkymään parantaa asiakkaiden toimintatapoihin liittyvää tietämystä koko organisaatiossa.
Arvoketjun yhteistyö
Kulutustuotteiden siirtyessä yhä useammin digitaalisille hyllyille vanhat brändien markkinointitavat eivät enää päde. Brändien tarjoajien on mietittävä tuotteen arvo uudelleen, vastattava kuluttajien digitaalisiin ja fyysisiin tarpeisiin tässä hetkessä ja parannettava kysyntäpohjaisten toimintamalliensa näkyvyyttä.
Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
Tässä Wall Street Journalin artikkelissa Oraclen Industry Solutions -ryhmän Global Managing Director Michael Forhez kertoo, kuinka tekoäly tekee vähittäiskaupasta älykkäämpää.

Toimialakohtaiset ratkaisut

 
Oracle tarjoaa todistetusti toimivan, monipuolisen ja integroidun pilviratkaisun, jolla markkinointikanavat voidaan kohdistaa yksittäisten kuluttajien tottumuksiin. Ratkaisun modulaarisuuden ansiosta voit ottaa käyttöön nykyisiä tarpeitasi ja toimintaympäristöäsi vastaavat ominaisuudet.
Oraclen Digital Store on nykyaikainen, pilvipohjainen ratkaisu, joka mahdollistaa myymäläinfrastruktuurin ja kuluttajia sitouttavien teknologioiden integroinnin. Ratkaisun avulla voit saada lisää kävijöitä, vahvistaa kuluttajien sitoutumista, edistää myyntitavoitteiden toteutumista sekä saada kuluttajat tekemään entistä suurempia kertaostoksia.
Oraclen Digital Spaces Monetization yhdistää Oraclen johtavat pilvimarkkinointipalvelut liikkuvuuteen ja esineiden Internetiin (IoT). Ratkaisun avulla markkinoijat ja globaalit brändit voivat muuttaa rahaksi miljoonien asiakkaiden läsnäolon tai siirtymisen kohdistetuissa tiloissa.
 
 
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit