Tietoliikennealan tulevaisuutta muuttamassa

Tietoliikennealan tulevaisuuden muutoksiin varautuminen edellyttää skaalautuvaa pilvialustaa. Katso, miten Oracle voi auttaa yritystäsi siirtymään optimaalisesti pilveen.


Toimialatrendit

Erotu eduksesi
Tietoliikennealan yritykset tarvitsevat muutosstrategian selviytyäkseen ja kukoistaakseen muuttuvassa ja haastavassa toimintaympäristössä. Teknologiset ominaisuudet ovat muutoksen veturi.
Onnistu yhteisöpalveluissa
Vodafone puhuu yhteisöpalveluista saatavien tietojen tärkeydestä myyntitiimien tukena, asiakkaiden profiloinnissa sekä ajankohtaisen ja räätälöidyn sisällön luonnissa.
Tartu markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin
Argentiinan suurin kaapeliyhtiö Cablevision päätti ottaa käyttöön Oracle Sales Cloud -sovelluksen ja muuntaa teknologiaansa voidakseen vastata kolmen miljoonan asiakkaansa tarpeisiin entistä paremmin.
Edistä digitaalista murrosta
Digitaalinen murros tarkoittaa paljon muutakin kuin digitaalisia palveluja ja kanavia. Niistä voi kuitenkin olla merkittävästi apua. Erityisesti digitaaliset kanavat voivat parantaa asiakaskokemusta ja helpottaa digiaikaan siirtymistä.
Muunna teknologiaa
Orange valitsi innovatiivisen ja helposti käyttöön otettavan Oracle ERP Cloud -sovelluksen avuksi 29 maassa toimivan 249 000 000 asiakkaan hallintaan.
Vauhdita innovointia
Transit Wireless halusi hyödyntää parhaita käytäntöjä. Yritys päätti luopua perinteisestä paikallisesta järjestelmästä ja siirtyä yhtenäiseen ERP- ja HCM-alustaan Oracle Cloud -ratkaisun avulla.

Toimialakohtaiset ratkaisut

 
Oraclen Digital Convergence -ratkaisun avulla viestintäpalvelujen tarjoajat voivat personoida yhteydenpitoa asiakkaisiin ja luoda palveluillaan lisäarvoa kuluttajille. Näin ne voivat hankkia suuremman markkinaosuuden innovatiivisissa yhdistetyissä ja digitaalisissa palveluissa.
Oraclen Disruptive Services -ratkaisun avulla viestintäpalvelujen tarjoajat voivat houkutella asiakkaita ja vallata markkinaosuuksia tarjoamalla yksinkertaisen ja personoidun asiakaskokemuksen. Samalla asiakkaat voivat hyödyntää digitaalisia kanavia käyttökokemuksen hallinnassa sekä mukautua ketterästi markkinaoloissa ja kysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Viestintäpalvelujen tarjoajat voivat kilpailla innovatiivisesti yksinkertaistetuilla ja mullistavasti hinnoitelluilla palveluilla sekä tarjoamalla vaivattoman digitaalisen käyttökokemuksen.
Oraclen Beyond Connectivity -ratkaisun avulla viestintäpalvelujen tarjoajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa kannattavasti innovatiivisilla digitaalisilla palveluilla ja muuttamalla tietoa rahaksi. Kaikki toiminnot myyntivihjeestä kauppaan ja palvelun toimitukseen kattava pilvinatiivi ratkaisu sitouttaa yritysasiakkaat heidän tarpeitaan ja toimintatapojaan vastaavilla tarjouksilla. Lisäksi se auttaa kasvattamaan myyntiä nykyaikaisten ja personoitujen ostokokemusten avulla, tehostamaan toimintaa, parantamaan ketteryyttä sekä edistämään innovointia.
Tietoliikennealalle kehitetyn Oraclen Supply Chain Optimization -ratkaisun avulla viestintäpalvelujen tarjoajat voivat pienentää toimintakustannuksiaan siirtymällä pilveen. Yritykset voivat myös karsia toimitusketjujaan nykyaikaistamalla ja muuntamalla niihin liittyviä prosesseja. Tämä tukee tietoliikenneyritysten sopeutumista toimialaa kohtaaviin mullistuksiin.
Live Experience Cloud is a mobile-first customer experience platform that helps you deliver transformative customer engagements. In-app, real-time interaction channels help you engage customers at key moments of their individual journey and deliver proactive, seamless, and meaningful experiences. Companies can increase loyalty, retention, and customer satisfaction.
Monetization Cloud accelerates time to market for launching innovative digital and subscription-based services. Monetizing these services requires rapid creation of flexible new offers with consumption-based charging, rating on any metric, and managing balances in real time.
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit