Tietoliikennealan tulevaisuutta muuttamassa

Tietoliikennealan tulevaisuuden muutoksiin varautuminen edellyttää skaalautuvaa pilvialustaa. Katso, miten Oracle voi auttaa yritystäsi siirtymään optimaalisesti pilveen.


Toimialatrendit

Erotu eduksesi
Tietoliikennealan yritykset tarvitsevat muutosstrategian selviytyäkseen ja kukoistaakseen muuttuvassa ja haastavassa toimintaympäristössä. Teknologiset ominaisuudet ovat muutoksen veturi.
Onnistu yhteisöpalveluissa
Vodafone puhuu yhteisöpalveluista saatavien tietojen tärkeydestä myyntitiimien tukena, asiakkaiden profiloinnissa sekä ajankohtaisen ja räätälöidyn sisällön luonnissa.
Tartu markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin
Argentiinan suurin kaapeliyhtiö Cablevision päätti ottaa käyttöön Oracle Sales Cloud -sovelluksen ja muuntaa teknologiaansa voidakseen vastata kolmen miljoonan asiakkaansa tarpeisiin entistä paremmin.
Prosessien muodonmuutos
Lue IDC:n kanta siihen, millaisia nykyisiä ja tulevia strategisia liiketoimintahaasteita tietoliikennepalvelujen tarjoajat kohtaavat, ja miten Oracle CX Cloud for Communications voi toimia tukena.
Muunna teknologiaa
Orange valitsi innovatiivisen ja helposti käyttöön otettavan Oracle ERP Cloud -sovelluksen avuksi 29 maassa toimivan 249 000 000 asiakkaan hallintaan.
Vauhdita innovointia
Transit Wireless halusi hyödyntää parhaita käytäntöjä. Yritys päätti luopua perinteisestä paikallisesta järjestelmästä ja siirtyä yhtenäiseen ERP- ja HCM-alustaan Oracle Cloud -ratkaisun avulla.

Toimialakohtaiset ratkaisut

 
Oraclen Beyond Connectivity -ratkaisun avulla viestintäpalvelujen tarjoajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa kannattavasti innovatiivisilla digitaalisilla palveluilla ja muuttamalla tietoa rahaksi. Kaikki toiminnot myyntivihjeestä kauppaan ja palvelun toimitukseen kattava pilvinatiivi ratkaisu sitouttaa yritysasiakkaat heidän tarpeitaan ja toimintatapojaan vastaavilla tarjouksilla. Lisäksi se auttaa kasvattamaan myyntiä nykyaikaisten ja personoitujen ostokokemusten avulla, tehostamaan toimintaa, parantamaan ketteryyttä sekä edistämään innovointia.
Oraclen Data Driven Innovations -ratkaisu antaa tietoliikennepalvelujen tarjoajille mahdollisuuden muuttaa tietonsa tuottavaksi omaisuudeksi, mukauttaa ja optimoida palvelujaan sekä hyödyntää niiden synergiaetuja. Tietoliikennepalvelujen tarjoajilla on hallussaan erittäin arvokas ja pitkälti hyödyntämätön resurssi: valtava määrä asiakas-, laite- ja verkkotietoja. Data Driven Innovations -ratkaisu antaa tietoliikennepalvelujen tarjoajien käyttöön yhtenäisen alustan tietojen keräystä, analysointia ja aktivointia varten. Nämä tiedot toimivat pohjana uusien tuottovirtojen ja kilpailijoista erottuvien palvelujen luonnille sekä tehokkuuden ja digitaalisen murroksen edistämiselle.
Monetization Cloud nopeuttaa innovatiivisten digitaalisten ja tilauspohjaisten palvelujen markkinoilletuontiaikaa. Näiden palveluiden rahaksi muuttaminen edellyttää käyttöön perustuvaa veloitusta tukevien joustavien ratkaisujen nopeaa luontia, eri mittareiden käyttöä sekä saldojen reaaliaikaista hallintaa.
Oraclen Digital Convergence -ratkaisun avulla viestintäpalvelujen tarjoajat voivat personoida yhteydenpitoa asiakkaisiin ja luoda palveluillaan lisäarvoa kuluttajille. Näin ne voivat hankkia suuremman markkinaosuuden innovatiivisissa yhdistetyissä ja digitaalisissa palveluissa.
Oraclen Disruptive Services -ratkaisun avulla viestintäpalvelujen tarjoajat voivat houkutella asiakkaita ja vallata markkinaosuuksia tarjoamalla yksinkertaisen ja personoidun asiakaskokemuksen. Samalla asiakkaat voivat hyödyntää digitaalisia kanavia käyttökokemuksen hallinnassa sekä mukautua ketterästi markkinaoloissa ja kysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Viestintäpalvelujen tarjoajat voivat kilpailla innovatiivisesti yksinkertaistetuilla ja mullistavasti hinnoitelluilla palveluilla sekä tarjoamalla vaivattoman digitaalisen käyttökokemuksen.
Tietoliikennealalle kehitetyn Oraclen Supply Chain Optimization -ratkaisun avulla viestintäpalvelujen tarjoajat voivat pienentää toimintakustannuksiaan siirtymällä pilveen. Yritykset voivat myös karsia toimitusketjujaan nykyaikaistamalla ja muuntamalla niihin liittyviä prosesseja. Tämä tukee tietoliikenneyritysten sopeutumista toimialaa kohtaaviin mullistuksiin.
Live Experience Cloud on mobiilikäyttöön suunniteltu asiakaskokemusalusta, joka auttaa muuntamaan asiointitilanteen elämykseksi. Sovelluksen reaaliaikaisten vuorovaikutuskanavien avulla voit osallistaa asiakkaat heidän yksilöllisen matkansa tärkeimmissä vaiheissa ja tarjota ennakoivia, saumattomia ja merkityksellisiä kokemuksia. Lisää asiakasuskollisuutta, varmista asiakassuhteiden jatkuvuus ja paranna asiakastyytyväisyyttä.
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit