Miksi kannattaa siirtyä Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön
 

Yritystason työmäärien siirto


 

Oracle on jo yli 40 vuoden ajan kehittänyt teknologioita, jotka palvelevat yritysasiakkaiden tarpeita – tehokkaista tietokannoista toiminnan kannalta tärkeisiin liiketoimintasovelluksiin. Tähän pitkään kokemukseen perustuu myös Oracle Cloud Infrastructure, markkinoiden ensimmäinen julkinen pilviratkaisu, joka on suunniteltu alusta alkaen nimenomaan yrityssovellusten alustaksi. Oracle Cloud Infrastructure tarjoaa yritysasiakkaille seuraavat ominaisuudet:

  • Markkinoiden suorituskykyisin tallennuslohkoratkaisu
  • Katkottomat verkot
  • Käsittelyinstanssien yhdenmukainen, ennakoitava suorituskyky
  • Yksinkertaiset hinnoittelumallit
  • Jopa 50 prosenttia alhaisemmat omistuksen kokonaiskustannukset kuin muilla pilvipalvelujen tarjoajilla

Oracle Cloud Infrastructure -ratkaisun hyödyt

 
 
Aiempaa alhaisemmat omistuskustannukset

Aiempaa alhaisemmat omistuskustannukset

 
Oracle Cloud Infrastructure -ympäristössä käyttäjät voivat nopeasti laajentaa tai supistaa IT-resurssejaan liiketoimintavaatimusten muuttuessa. Asiakkaat maksavat vain siitä, mitä he käyttävät, joten he voivat alentaa IT-toimintojensa kustannuksia ja saada aiempaa enemmän hyötyä IT-budjetistaan.
 
Aiempaa alhaisemmat omistuskustannukset

IT-järjestelmien vikasietoisuus ja tietoturva

 
Siirtyminen pilveen on helpoin tapa rakentaa turvallinen ja optimaalisesti toimiva arkkitehtuuri. Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön perusarkkitehtuuri käsittää useita alueita, saatavuusalueita ja vika-alueita sekä monenlaisia tapoja automatisoida erilaisia paikallisiin IT-ympäristöihin liittyviä aikaavieviä tehtäviä.
 
Aiempaa alhaisemmat omistuskustannukset

Liiketoiminnan ja toimintojen ketteryys

 
Infrastruktuurin osien hankintaan voi mennä 6–18 kuukautta, ja paikallisten IT-resurssien valmistelu on monissa yrityksissä merkittävä toiminnan ketteryyttä rajoittava tekijä. Oracle on lyhentänyt tämän ajan pariin viikkoon. Tämä mahdollistaa muun muassa aiempaa alemmat omistuskustannukset ja aiempaa paremman joustavuuden.
 
Aiempaa alhaisemmat omistuskustannukset

Infrastruktuurin konsolidointi

 
Konsolidoimalla IT-järjestelmät Oraclen pilvialustassa organisaatiot vapauttavat itsensä palvelinkeskustilan hankintaan tai vuokraukseen sekä IT-infrastruktuurin hallintaan ja ylläpitoon liittyvistä ongelmista ja pääomakuluista. Pilvialustaan siirtymisen syynä voi olla myös tarve viranomaissäännösten noudattamiselle tai markkina-alueen maantieteelliselle laajentamiselle.
 
 

Kustannusten arviointitoiminto

 

Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön kokonaiskustannusten laskenta on helppoa tällä kokonaiskustannuslaskurilla. Sen avulla voit selvittää, miten paljon nykyisiä IT-kulujasi voidaan pienentää siirtymällä Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön.

 
 

Pilvisiirtostrategiat

 

Pilvipalvelujen käyttöönottoon on monia tapoja. Jotkin ovat helppoja ja tuovat nopeasti tuottoa investoinneille. Toiset ovat monimutkaisia ja aikaavieviä mutta tarjoavat pitkällä aikavälillä paremman tuoton investoinneille. Useimmissa yrityksissä pilvialustaan siirtymisessä käytetään jotakin näiden kolmen strategian yhdistelmää:

 
 

Nykyisten IT-ympäristöjen siirto pilvialustaan

 
Nykyisten IT-ympäristöjen siirto minimaalisin muutoksin on nopein ja taloudellisin tapa ottaa pilvipalvelut käyttöön. Tämäntyyppiset siirrot voidaan toteuttaa tietojenkäsittely- ja tallennustasoilla tilannevedosten kautta tai asentamalla sovellukset uudelleen ja siirtämällä sitten tiedot.
 

Sovellusten refaktorointi pilvialustaan

 
Refaktorointi edellyttää merkittäviä muutoksia arkkitehtuuriin ja koodiin, jotta paikalliset resurssit voidaan muuntaa optimoiduiksi pilvisovelluksiksi. Tämä lähestymistapa auttaa organisaatioita maksimoimaan pilviominaisuuksien hyödyt, mutta samalla se on yksi monimutkaisimmista pilvisiirtostrategioista.
 

Siirtyminen ohjelmisto palveluna (SaaS) -sovelluksiin

 
Vähentääkseen monimutkaisuutta organisaatiot joskus hylkäävät paikalliset sovellukset ja ottavat käyttöön samanlaisia SaaS-sovelluksia pilvialustassa. SaaS-sovellukset antavat käyttöön tehokkaita toimintoja ilman hallinnan monimutkaisuutta.
 
 

Nykyisten IT-ympäristöjen siirto minimaalisin muutoksin on nopein tapa hyödyntää Oraclen pilvialustan mahdollisuuksia. Oracle laati tämän siirtokeskussivun tuodakseen yhteen kaikki resurssit, joita asiakkaat tarvitsevat onnistuneen pilvisiirron toteutukseen, oli siirrettävänä sitten vain muutama sovellus ja virtuaalikone tai useita palvelinkeskuksia.

 
 

Siirtyminen Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön

 

Yritykset käyttävät usein suurta määrää useiden eri toimittajien sovelluksia, jotka on integroitu käyttämällä vakiotyökaluja tai räätälöityjä sovelluksia. Antamalla käyttöön joukon omia ja kolmannen osapuolen työkaluja Oracle Cloud Infrastructure helpottaa fyysisen ja virtuaalisen infrastruktuurin siirtoa paikallisista palvelinkeskuksista tai muista pilvialustoista riippumatta siitä, mitä sovelluksia niissä käytetään. Tyypillisessä pilvisiirrossa on viisi vaihetta alkaen siirrettävän IT-ympäristön arvioinnista ja päättyen pilvipohjaisten, täysin testattujen ja suorituskykyisten IT-resurssien onnistuneeseen käynnistykseen.

 
Oracle Cloud Infrastructure -siirtymisen suunnittelu
 
 

Arviointi ja suunnittelu

Siirron toteutuksen asianmukainen suunnittelu on jokaisen onnistuneen pilvisiirtymisen kulmakivi.

Lisätietoja >

Lähteen keräys ja valmistelu

Jokaisen Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön siirrettävän tiedonmurun keräys on tärkeää, jotta kohdeympäristöstä tulee täydellinen ja toimiva.

Lisätietoja >

Virtuaalikoneiden, tietojen ja tiedostojen siirto Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön

Kun lähdeinstanssit on kerätty, ne siirretään Oracle Cloud Infrastructure -alustassa olevaan kohdeympäristöön.

Lisätietoja >

Kohdeympäristön valmistelu ja optimointi

Kohdeympäristöä valmisteltaessa on tärkeää optimoida suorituskyky, käytettävyys, tietoturva ja hallinta.

Lisätietoja >

Siirtyminen Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöön

Kun kohdeympäristö on määritetty Oracle Cloud Infrastructure -alustaan, on aika aloittaa varsinaiset siirtymistoimet.

Lisätietoja >

Siirtokumppanit

 

Pienen mittakaavan siirrot, enintään 50 virtuaalikonetta, voidaan toteuttaa käyttämällä Oracle Cloud Infrastructure -ympäristön omia työkaluja ja manuaalisia toimia. Jos suunnitelma kuitenkin vaatii laaja-alaista siirtoa, joka käsittää kokonaisia palvelinkeskuksia ja satoja tai tuhansia virtuaalikoneita, on hyvä ajatus tehdä yhteistyötä jonkin Oraclen kattavan kumppaniverkoston jäsenen kanssa. Seuraavassa on joitakin resursseja, joista voit valita:

  • Oraclen konsultointipalvelu antaa käyttäjille monipuolista siirtoasiantuntemusta.
  • Tutustu itsenäisten ohjelmistotoimittajien siirtotyökaluihin Oraclen teknologiakumppanien sivulla.
  • Tutustu Oraclen pilvisiirtymiskumppanien verkostoon järjestelmäintegraattorikumppanien sivulla.

Lue lisää Oracle Cloud Infrastructure -pilvisiirtymiskumppaneista ❯

 

Ota meihin yhteyttä

Saat lisätietoja soittamalla Oraclen myyntitiimille numeroon 1 800 633 0738. Voit myös aloittaa verkkokeskustelun myyjän kanssa ja saada vastauksia kysymyksiisi selaimen välityksellä.


#ffffff
linear-gradient(to top, #afb1b2 0%, #eeeeee 90%, #eeeeee 100%);
Kokeile Oracle Cloud Infrastructure -ympäristöä – saat 300 dollarin edestä maksuttomia hyvityksiä
 
 
 
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit