Autoalan tulevaisuutta muuttamassa

Autoalan tulevaisuuden muutoksiin varautuminen edellyttää skaalautuvaa pilvialustaa. Katso, miten Oracle voi auttaa yritystäsi siirtymään optimaalisesti pilveen.


Toimialatrendit

Uudet liiketoimintamallit, uudet mahdollisuudet
Mullistavien teknologioiden, kuten pilvipalvelujen ja esineiden Internetin, avulla autoalan yritykset voivat kehittää uusia liiketoimintamalleja. Katso, miten Oracle toimii suunnannäyttäjänä.
Tuotannon nostaminen digitaaliselle aikakaudelle
Tuotantoyritysten on otettava uusia teknologioita käyttöön entistä nopeammassa tahdissa voidakseen hyödyntää digitaalisen aikakauden tarjoamia mahdollisuuksia. Tutustu Oraclen lähestymistapaan tässä Manufacturing Leadership Journal -julkaisun numerossa.
Mack Trucks: konkreettisia myyntivihjeitä Oraclen ratkaisuilla
Muun muassa virtuaalista todellisuutta ja yhteisöpalveluja hyödyntävä Mack Trucks lanseerasi uuden Anthem Truck -mallinsa Oraclen työkalujen avulla.
Muutosta edistävät teknologiat
Lohkoketjuteknologia tuo toimintaan uudenlaista luottamusta, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta, mikä samalla muuttaa toimitusketjujen hallintaa ja niihin liittyviä toimenpiteitä eri yrityksissä ja toimialoilla.
Reitti PLM-pilvipalveluihin
Pilvipalvelut ottavat yhä suurempaa jalansijaa ja mullistavat markkinoita useilla toimialueilla – seuraavana vuorossa on tuotteen elinkaaren hallinta.
Muutoksiin sopeutuminen
Koko autoala on mullistumassa perinpohjaisesti, ja alan organisaatiot mukautuvat muutokseen siirtymällä pilvipalvelujen käyttöön. Ota selvää, miksi ja miten.

Toimialakohtaiset ratkaisut

 
Lisättyä todellisuutta, konenäköä, digitaalisia kaksosia ja datatiedeominaisuuksia hyödyntävät Oraclen Industry 4.0 -ratkaisut auttavat organisaatioita saamaan monitahoisen kuvan käyttöomaisuuden, koneiden, työntekijöiden ja ajoneuvojen suorituskyvystä. Näin ne voivat optimoida toimitusketjunsa sekä valmistus- ja logistiikkatoimintonsa, lyhentää uusien tuotteiden markkinoilletuontiaikaa sekä ottaa käyttöön uusia liiketoimintamalleja.
Oraclen Digital Innovation to Launch on nykyaikainen pilvialusta, jossa tuotteen elinkaarta voidaan seurata digitaalisesti idean syntymisestä lanseeraukseen, kentällä tapahtuvaan käyttöön ja huoltoon.
Oraclen Lead-to-Cash for the Digital Age -ratkaisu tarjoaa perustan monikanavaiselle asiakaskokemukselle. Sen avulla yrityksesi voi joustavasti tukea uusia tuottomalleja, kuten tuotteiden tarjoamista palveluna.
Oraclen Integrated Business Planning -ratkaisu tarjoaa toimitusketjun reaaliaikaisen seurannan, mukautuvan kysynnän hallinnan sekä myynnin ja toimintojen suunnittelun. Lisäksi se auttaa yritystä sopeutumaan nopeasti kysynnän muutoksiin tuotannon, jakelun ja hankinnan mukauttamisen kautta.
Oraclen Digital Supply Chain with Blockchain -toimialaratkaisu tarjoaa hajautetun digitaalisen kirjanpidon ja älykkäät sopimukset useiden osapuolten välisten sopimusten toimeenpanoon. Tämä auttaa lisäämään liiketapahtumien avoimuutta, hallinnoimaan tuotteiden alkuperää kaikilla tasoilla, parantamaan toimitusketjun toimivuutta sekä vähentämään kustannuksia.
Oraclen Adaptive Digital Manufacturing -ratkaisu tarjoaa tehokkaan työkaluvalikoiman käyttöomaisuuden ja prosessien reaaliaikaiseen seurantaan. Ratkaisu tarjoaa IoT-tietoihin perustuvaa ennakoivaa näkemystä ja sääntöpohjaisia ilmoituksia, yhdistetyt ja kontekstuaaliset yritys- ja toimintatiedot, massadatassa piilevien tietojen haun mukautuvan älykkyyden avulla sekä closed loop -tyyppisen toteutuksen, jotta korjaavat toimet voidaan tehdä nopeasti tietojen pohjalta. Käytettävissäsi on siis digitaalinen tuottavuusratkaisu, joka mukautuu dynaamisesti tuotannon tarpeisiin ja olosuhteisiin.
Oraclen Smart Connected Factory -ratkaisu auttaa tuotantoyrityksiä ennakoimaan ja selvittämään kunnossapitovaatimukset, löytämään laitteisto- ja ympäristötekijöihin liittyvät laatuongelmat, vähentämään seisonta-aikaa sekä parantamaan laatua.
Asiakaskysynnän vaihtelut, inhimilliset virheet ja markkinoiden kilpailutilanne lisäävät painetta parantaa tehokkuutta, laatua ja turvallisuutta. Oracle antaa käyttöösi nykyaikaisen alustan, jossa voit hallita ja parantaa varastojen toimintoja yhteistyöpohjaisesti yhdistämällä laitteet, laatumittarit ja työntekijät varastoprosesseihin. Oraclen Smart Connected Warehouse -ratkaisu auttaa ennakoimaan ja selvittämään laatuongelmat, vähentämään seisonta-aikaa, parantamaan varastonhallintaa, optimoimaan tilan käyttöä ja jäljittämään tuotteita. Lisäksi ratkaisu tarjoaa täyden kuvan kaikista toiminnoista.
Yritykset voivat luottaa Oraclen Digital Logistics -ratkaisuun hallitessaan toimitusketjujaan, nopeuttaessaan tilausten käsittelyä ja yksinkertaistaessaan monenlaisia liiketoimintaprosesseja kuljetusverkostojen sujuvoittamisesta varastotoimintojen hienosäätöön.
Oraclen innovatiivinen Digital Field Service (DFS) -ratkaisu resurssivaltaisille ja huoltotoimia tarjoaville toimialoille antaa asiakkaiden käyttöön integroidun alustan, joka auttaa huoltotoiminnan tarjoamisessa ja optimoi liikkuvien huoltoasentajien aikataulutuksen ja reitityksen.
Suurimmat valmistusyhtiöt ovat siirtymässä kohti tilauspohjaisia kulutusmalleja. Oraclen Digital Service and Monetization -ratkaisun avulla yritykset voivat tarjota monenlaisia uusia liiketoimintamalleja kulutustavaroiden ja palveluiden tilauksista palveluna tarjottaviin tuotteisiin.
Digital Customer Experience (CX) for Automotive on kattava ratkaisu, joka antaa autoalan alkuperäisille laitevalmistajille (OEM) ja jälleenmyyjille työkaluja asiakassuhteen koko elinkaaren ajaksi. Alkuperäiset laitevalmistajat voivat nopeasti tunnistaa mahdollisuuksia, muuntaa verkko-ostajat arvokkaiksi myyntivihjeiksi, sitouttaa asiakkaat sekä antaa nautinnollisen ja täydellisen ostokokemuksen.
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit