Adaptive Intelligent Apps

Oracle Adaptive Intelligent Apps -sovellukset muuttavat yritystoimintaa tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja CX-, ERP-, HCM- ja valmistustoimintoihin

Oracle Adaptive Intelligent Apps -sovellukset

Oracle AI Apps for CX -sovellukset sisältävät tekoälyyn ja tietoihin perustuvia ominaisuuksia, jotka auttavat markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisia sitouttamaan asiakkaita tehokkaasti, myymään älykkäästi ja antamaan optimaalista asiakaspalvelua. Itsenäisesti toimiva Oracle AI Apps for CX oppii jatkuvasti mukautuen muuttuviin asiakasmalleihin ja -toiveisiin. Mukautuksen myötä markkinointi- ja myyntiohjelmia optimoidaan siten, että ne vastaavat entistä paremmin asiakastarpeisiin ja johtavat tulosten sekä liiketoiminnan kasvuun. Oracle AI Apps ei ole musta laatikko, vaan se tarjoaa ajantasaista tietoa tekoälyyn ja tietoihin perustuvien suositusten ja toimintojen suorituskyvystä. Oracle AI Apps for CX -ratkaisun hallintatyökalujen avulla käyttäjät voivat säätää ja tehostaa esimerkiksi tuotteisiin tai kanaviin liittyviä ominaisuuksia tai poistaa niitä käytöstä.
Oracle AI Apps for ERP sisältää tekoäly- ja tietopohjaisia ominaisuuksia, jotka auttavat talousalan ja hankintatoimen ammattilaisia automatisoimaan, toimimaan ja vaikuttamaan aiempaa älykkäämmin. Oracle AI Apps for ERP -ratkaisun älykkäät, optimoidut liiketoimintaprosessit tehostavat ostoreskontra- ja hankintatoimenpiteitä sekä myöhemmin myös myyntireskontran ja varaston hallintaa. Älykäs automatisointi ja optimointi vapauttavat resursseja, joten talousosasto voi keskittyä strategisiin aloitteisiin.
Ohjelmistoon myöhemmin lisättävien ominaisuuksien avulla automatisoidaan toistuvat tehtävät, kuten hyväksynnät. Tämä tehostaa toimintaa ja alentaa inhimillisten ja yksittäisten virheiden sekä tietojen saantiviiveiden tuomia kustannuksia.

Oracle Adaptive Intelligent Apps for HCM

Oracle AI Apps for HCM sisältää tekoäly- ja tietopohjaisia ominaisuuksia, joiden avulla henkilöstöhallinnon ammattilaiset ja työnantajat voivat suorittaa työntekijöiden palkkauksen, sitouttamisen, toiminnan mukautuksen sekä muut työtehtävät entistä älykkäämmin. Rekrytoijat hyötyvät tekoäly- ja tietopohjaisista sisäisistä hakijasuosituksista, jotka vähentävät palkkaukseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia. Oracle AI Apps for HCM voi auttaa rekrytoijia löytämään tehtävään parhaiten sopivat hakijat, vähentämään työntekijöiden vaihtuvuutta ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteet. Myöhemmin lisättävien ominaisuuksien ja tekoälypohjaisten ohjeiden avulla yritys voi maksimoida työntekijöiden sitoutumisen sekä optimoida työntekijöiden perehdytyksen, tuottavuuden ja jatkuvan urakehityksen.
Oracle AI Apps for Manufacturing -ratkaisun avulla tuotantopäälliköt ja laadunvalvojat saavat kattavan kuvan valmistustoiminnoista hyödyntämällä koneoppimista ja muita datamalleja, jotka analysoivat operatiivisen teknologian tietoja IT-järjestelmistä saatujen tietojen avulla.
 
 

Pääkohdat

Tekoäly, koneoppiminen ja Oraclen Adaptive Intelligent -sovellukset
Oraclen Jack Berkowitz ja Mark Rittman kertovat uusista jatkuvasti mukautuvista ja itseoppivista sovelluksista.
Why Finance Needs More Intelligence of the Artificial Kind
Finance departments have been racing around for decades to try to keep up with the increasing quantity and complexity of information.
3 Predictions About AI from Oracle CEO Mark Hurd
Artificial intelligence will change the global economy and tech industry so fast in the coming years that 60% of the IT jobs that we’ll have in 2025 haven’t even been invented yet, Oracle CEO Mark Hurd predicted during his keynote session at Oracle OpenWorld 2018.
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)

Ota yhteyttä
×
Soita meille
1-800-633-0738 (Yhdysvallat)


Oracle Cloud -keskustelufoorumit