Βίντεο παρουσίασης υπηρεσιών

Το Identity and Access Management (IAM) σάς επιτρέπει να ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση στους πόρους cloud σας, τι τύπο πρόσβασης έχει και σε ποιους συγκεκριμένους πόρους. Παρακολουθήστε το βίντεο για να κατανοήσετε με ποιον τρόπο μπορείτε να αξιοποιήσετε ένα μοναδικό μοντέλο για έλεγχο ταυτότητας και εξουσιοδότηση, για τον ασφαλή έλεγχο της πρόσβασης και την εύκολη διαχείριση των πόρων IT σε όλες τις υπηρεσίες Oracle Cloud Infrastructure.
 
Το Instance Principals είναι μια λειτουργία της υπηρεσίας Identity and Access Management (IAM). Μετά τη διαμόρφωση των απαιτούμενων πόρων και πολιτικών, μια εφαρμογή που εκτελείται σε ένα στιγμιότυπο μπορεί να καλέσει τις δημόσιες υπηρεσίες του Oracle Cloud Infrastructure, εξαλείφοντας την ανάγκη για διαμόρφωση των διαπιστευτηρίων χρήστη ή ενός αρχείου διαμόρφωσης. Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε ένα στιγμιότυπο να πραγματοποιεί κλήσεις API στις υπηρεσίες του Oracle Cloud Infrastructure. Αυτό το βίντεο περιγράφει λεπτομερώς τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του Oracle Cloud Infrastructure Instance Principals στην υπηρεσία IAM. Θα δείτε επίσης μια επίδειξη ενός παραδείγματος, όπου ένα στιγμιότυπο εκτελεί μια δέσμη ενεργειών Python για την ανάγνωση δεδομένων από το Object Storage.
 
Το εικονικό δίκτυο cloud (VCN) είναι ένα προσαρμοζόμενο και ιδιωτικό δίκτυο στο Oracle Cloud Infrastructure. Το VCN σάς παρέχει τον πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος του δικτύου σας. Το βίντεο παρουσιάζει τη ρύθμιση του VCN, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υποδικτύων και πινάκων δρομολόγησης, και τη διαμόρφωση τειχών προστασίας με επίβλεψη κατάστασης. Η σύντομη επίδειξη στο τέλος δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε το τμήμα στη μίσθωσή σας και ένα VCN μέσα σε αυτό.
 
Με το Oracle Cloud Infrastructure, μπορείτε να παρέχετε στιγμιότυπα υπολογιστικής υψηλής διαθεσιμότητας σε σκελετικούς server χωρίς hypervisor, διασφαλίζοντας την πλήρη απομόνωση του δικτύου. Μπορείτε να αξιοποιείτε την ίδια βελτιστοποιημένη για cloud στοίβα υλικού, υλικολογισμικού, λογισμικού και υποδομή δικτύωσης για τα στιγμιότυπα του εικονικού υπολογιστή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα σκελετικά στιγμιότυπα και τα στιγμιότυπα εικονικού υπολογιστή και παρακολουθήστε μια σύντομη επίδειξη για τον τρόπο εκκίνησης ενός στιγμιότυπου μέσω της κονσόλας web του Oracle Cloud Infrastructure.
 
Οι τόμοι μπλοκ Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes επιταχύνουν μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών υψηλής απόδοσης με τον χώρο αποθήκευσης μπλοκ υψηλής I/O της επιλογής σας, και με απρόσκοπτη προστασία και ανάκτηση δεδομένων. Αναζητήστε τους τόμους μπλοκ που είναι προσαρτημένοι στο δίκτυο και προσφέρουν χαμηλή καθυστέρηση και δεκάδες χιλιάδες IOPS ανά στιγμιότυπο υπολογιστικής. Η σύντομη επίδειξη παρουσιάζει πόσο εύκολη είναι η παροχή τόμων μπλοκ.
 
Ο χώρος αποθήκευσης αντικειμένων Oracle Cloud Infrastructure Object Storage είναι μια εξαιρετικά ανθεκτική, υψηλής διαθεσιμότητας υπηρεσία χώρου αποθήκευσης κλίμακας Internet, ιδανική για αποθήκευση μη δομημένων δεδομένων ως αντικειμένων. Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες και τις επιδόσεις του Oracle Object Storage, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζονται η υψηλή ανθεκτικότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων μέσω της αναπαραγωγής και της επιδιόρθωσης δεδομένων σε πολλούς τομείς σφαλμάτων. Μετά την επισκόπηση των λειτουργιών ακολουθεί μια σύντομη επίδειξη.
 
Η παροχή των πόρων σας cloud σε πολλούς διαθέσιμους τομείς δημιουργεί εξαιρετικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας και την προστασία έναντι καταστροφών. Έτσι, η διαχείριση περιοχών και τομέων διαθεσιμότητας γίνεται καίριας σημασίας. Αυτό το βίντεο σάς βοηθά να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις περιοχές και τους τομείς διαθεσιμότητας, καθώς και τα βήματα για τη διαχείρισή τους στην κονσόλα.
 
Με το Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing μπορείτε να διανείμετε την κυκλοφορία μεταξύ πολλών στιγμιότυπων υπολογιστικής, αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης της εφαρμογής σας. Το βίντεο περιγράφει πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το εργαλείο εξισορρόπησης φόρτου σας μέσω API ή κονσόλας web, για να προσθέσετε ή να καταργήσετε δυναμικά κόμβους εφαρμογών στη ροή της κυκλοφορίας.
 
Η Oracle παρέχει στους πελάτες επιχειρήσεων ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για IaaS και PaaS, προσθέτοντας την κορυφαία στην κατηγορία της λύση DNS Oraclecloud.net στην υπολογιστική πλατφόρμα cloud της Oracle. Αυτό το βίντεο περιγράφει λεπτομερώς τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του Oracle Cloud Infrastructure DNS. Θα μάθετε σχετικά με τους υποστηριζόμενους τύπους εγγραφών και το σύνολο των λειτουργιών για τη διαχείριση ζωνών που προσφέρει η υπηρεσία απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Δείτε το βίντεο, για να μάθετε περισσότερα.
 
Το Oracle Cloud Infrastructure Audit είναι μια υπηρεσία web που καταγράφει αυτόματα κλήσεις προς δημόσια τελικά σημεία διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών (API) για τον τύπο μίσθωσης του Oracle Cloud Infrastructure. Η υπηρεσία δημιουργεί συμβάντα καταγραφής ελέγχου για καθεμία από αυτές τις κλήσεις τα οποία μπορείτε να προβάλετε, να ανακτήσετε, να αποθηκεύσετε και να αναλύσετε.
 
Το Tagging είναι μια ισχυρή υπηρεσία υποδομής του Oracle Cloud Infrastructure, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν αναζήτηση, έλεγχο πρόσβασης και μαζικές ενέργειες σε ένα σύνολο πόρων βάσει ετικέτας. Αυτό το βίντεο παρέχει μια επισκόπηση της υπηρεσίας προσθήκης ετικετών και των λειτουργιών της, της λίστας πόρων με δυνατότητα προσθήκης ετικετών και των προδιαγραφών της υπηρεσίας.
 
Το Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery είναι μια αξιόπιστη και οικονομική υπηρεσία υποδομής με υψηλή δυνατότητα κλιμάκωσης που διασφαλίζει ποιοτική παράδοση εισερχομένων. Η υπηρεσία Email Delivery υποστηρίζεται από κορυφαίους ειδικούς του κλάδου στη δυνατότητα παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ελέγχου ταυτότητας, ασφάλειας και διαχείρισης υπόληψης.
 
Το Oracle FastConnect αποτελεί μια λύση συνδεσιμότητας δικτύου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί του δημόσιου Internet, για να συνδέσετε το δίκτυό σας με το Oracle Cloud Infrastructure και άλλες υπηρεσίες του Oracle Cloud. Η υπηρεσία FastConnect παρέχει έναν εύκολο, ευέλικτο και οικονομικό τρόπο για δημιουργία μιας αποκλειστικής, ιδιωτικής σύνδεσης με επιλογές υψηλότερου εύρους ζώνης και μιας πιο αξιόπιστης και συνεπούς εμπειρίας δικτύωσης σε σύγκριση με τις συνδέσεις που βασίζονται στο Internet.
 
Η τεχνολογία κοντέινερ λύνει το πρόβλημα της αξιόπιστης εκτέλεσης λογισμικού σε διάφορα περιβάλλοντα υπολογιστικής. Σε αυτό το βίντεο, θα δείτε πώς το πρόγραμμα εγκατάστασης Terraform Kubernetes παρέχει ένα σύνολο μονάδων Terraform και διαμόρφωση δοκιμαστικής βάσης για την παροχή και διαμόρφωση ενός εικονικού δικτύου cloud (VCN) και υποδικτύων, στιγμιότυπων για την εκτέλεση του επιπέδου ελέγχου Kubernetes και εργαλείων εξισορρόπησης φόρτου για λειτουργία στο προσκήνιο των κύριων συμπλεγμάτων etcd και Kubernetes, στον τύπο μίσθωσης που χρησιμοποιείτε στο Oracle Cloud Infrastructure.
 
Το Ravello είναι μια υπηρεσία cloud που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να εκτελούν τους φόρτους εργασίας VMWare και KVM τους "ως έχουν" στο Oracle Cloud Infrastructure, χωρίς τροποποιήσεις στα δίκτυα ή στους χώρους αποθήκευσής τους. Αυτό το βίντεο παρουσιάζει τις λειτουργίες και τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ravello που βοηθούν σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής εφαρμογής, από την επαλήθευση ιδεών έως τη δοκιμή, την παραγωγή και την εκπαίδευση.
 
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)

Επικοινωνία
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)


Φόρουμ συζητήσεων για το Oracle Cloud