Τεχνικοί πόροι

Τεχνικοί πόροι Oracle Cloud Infrastructure

Η γνωριμία με μια πλατφόρμα τόσο πλούσια σε λειτουργίες, όπως το Oracle Cloud Infrastructure, μπορεί να φαντάζει πολύπλοκη, χωρίς τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις. Εδώ θα βρείτε πολλά χρήσιμα έγγραφα και παρουσιάσεις που θα σας καθοδηγήσουν στο ταξίδι σας.
 
 
 

Οδηγοί γρήγορης έναρξης και υπηρεσιών

Εδώ θα βρείτε ένα σύνολο τεχνικών πόρων, για να ξεκινήσετε με τις λύσεις του Oracle Cloud Infrastructure. Μπορείτε να επιστρέφετε τακτικά, καθώς οι πόροι ενημερώνονται συχνά με νέο περιεχόμενο.
Ξεκινήστε με αυτούς τους δεσμούς κατηγοριών:

 

Οδηγοί διαχείρισης και λειτουργιών

Βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής υψηλής διαθεσιμότητας στο Oracle Cloud Infrastructure
Μάθετε για τις βέλτιστες πρακτικές αρχιτεκτονικής για τη σχεδίαση λύσεων υψηλής διαθεσιμότητας στο Oracle Cloud Infrastructure, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αξιοποίησης συγκεκριμένων υπηρεσιών της Oracle.
Ανάπτυξη Oracle Enterprise Manager 13
Αναπτύξτε το Oracle Enterprise Manager με αυτήν τη λευκή βίβλο γρήγορης έναρξης, η οποία καλύπτει τις βασικές έννοιες, τα προαπαιτούμενα, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση.
Ξεκινώντας με το Terraform και το Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η τεχνική δημοσίευση ιστολογίου περιγράφει τον συντονισμό του Terraform στο Oracle Cloud Infrastructure.

 

Λύσεις υπολογιστικής

Ανάπτυξη προσαρμοσμένων ειδώλων λειτουργικού συστήματος
Αυτή η λευκή βίβλος παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου ειδώλου και την εισαγωγή ενός ειδώλου στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ξεκινώντας: Oracle Linux για Oracle Cloud Infrastructure
Αυτός ο οδηγός γρήγορης έναρξης περιγράφει την εκκίνηση ενός στιγμιότυπου Oracle Linux στο Oracle Cloud Infrastructure.
Εγκατάσταση και διαμόρφωση KVM σε στιγμιότυπα σκελετικής υπολογιστικής με πολλαπλά VNIC
Ξεκινήστε τη χρήση του KVM σε σκελετικά στιγμιότυπα, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται σε αυτήν τη λευκή βίβλο.
Εγκατάσταση και διαμόρφωση Oracle VM στο Oracle Cloud Infrastructure
Ξεκινήστε τη χρήση του Oracle VM, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται σε αυτήν τη λευκή βίβλο.
Ανάπτυξη του Microsoft Hyper-V με δρομολόγηση
Αυτή η λευκή βίβλος καλύπτει τη ρύθμιση των περιβαλλόντων Oracle Cloud Infrastructure και Microsoft Hyper-V.
Ανάπτυξη του Kubernetes
Αυτή η επισκόπηση και ο αναλυτικός οδηγός ανάπτυξης περιγράφουν πώς μπορείτε να αναπτύξετε το Kubernetes στο Oracle Cloud Infrastructure.

 

Λύσεις διαχείρισης δεδομένων

Αναφορά αρχιτεκτονικής για το Cloudera Enterprise Data Hub
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για την εκτέλεση του Cloudera Enterprise Data Hub στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη του Apache Cassandra
Αναπτύξτε τη βάση δεδομένων Apache Cassandra NoSQL στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη και προστασία του MongoDB
Αυτή η τεχνική δημοσίευση ιστολογίου περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του MongoDB στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη ενός κατανεμημένου επιπέδου προσωρινής αποθήκευσης υψηλής διαθεσιμότητας χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς Memcached και Redis
Αυτή η λευκή βίβλος συγκρίνει και παραθέτει τις βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη των δύο πιο διαδεδομένων μηχανισμών προσωρινής αποθήκευσης εντός μνήμης, Redis και Memcached, στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη Microsoft SQL Server Always On Availability Groups
Learn how to deploy Microsoft SQL Server Always On availability groups on Oracle Cloud Infrastructure to meet enterprise-grade database service availability and security requirements.
Μετεγκατάσταση βάσεων δεδομένων Oracle από τις υπηρεσίες Amazon Web Services σε βάση δεδομένων του Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος εξετάζει ζητήματα σχετικά με τη μετεγκατάσταση των βάσεων δεδομένων σας στο Oracle Cloud Infrastructure και εξηγεί λεπτομερώς τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για αυτές τις μετεγκαταστάσεις.
Ανάπτυξη του Oracle NoSQL Database
Ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό αναφοράς για την ανάπτυξη του Oracle NoSQL Database στο Oracle Cloud Infrastructure, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής ρύθμισης και του τρόπου εκτέλεσης δεσμών ενεργειών εγκατάστασης συμπλεγμάτων NoSQL.

 

Λύσεις εφαρμογών

Μεταφορά του Oracle E-Business Suite στο Oracle Cloud Infrastructure
Μάθετε πώς μπορείτε να αναπτύξετε το E-Business Suite (EBS) στο Oracle Cloud Infrastructure, συνδυάζοντας τα παραδοσιακά οφέλη του EBS με την ευελιξία, τη διαθεσιμότητα και την αποδοτικότητα κόστους του σύγχρονου IaaS.
Ανάπτυξη JD Edwards EnterpriseOne Έκδοση 9.2 χρησιμοποιώντας τη διαδικασία One-Click Provisioning στο Oracle Cloud Infrastructure
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Help Center σάς μαθαίνει πώς μπορείτε να αναπτύξετε το JD Edwards EnterpriseOne Release 9.2 χρησιμοποιώντας τη διαδικασία One-Click Provisioning και περιγράφει τις απαιτούμενες και προαιρετικές εργασίες για την ανάπτυξη στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη του SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java στο Oracle Cloud Infrastructure
Ακολουθήστε τις προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές σε αυτήν την λευκή βίβλο αναφοράς για την ανάπτυξη του SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java στην υπηρεσία Oracle Database Exadata Cloud Service
Ακολουθήστε τις προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές σε αυτήν την λευκή βίβλο, για την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων Oracle της πλατφόρμας SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java στην υπηρεσία Oracle Database Exadata Cloud Service.
Χρήση του Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing για εφαρμογές WordPress υψηλής διαθεσιμότητας
Αυτή η λευκή βίβλος προσφέρει έναν οδηγό αναφοράς για τη δημιουργία μιας τοποθεσίας WordPress πολλών κόμβων, η οποία διαμορφώνεται και υποστηρίζεται από την υπηρεσία εξισορρόπησης φόρτου του Oracle Cloud Infrastructure.

 

Λύσεις δικτύωσης

Επισκόπηση και οδηγός ανάπτυξης εικονικού δικτύου cloud (VCN)
Μάθετε για τα συνήθη σενάρια ανάπτυξης και τις βέλτιστες πρακτικές χρησιμοποιώντας το Oracle Cloud Infrastructure VCN.
Ανάπτυξη στιγμιότυπου NAT με το Terraform
Αυτή η δημοσίευση ιστολογίου περιγράφει πώς μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα ένα στιγμιότυπο NAT με το Terraform και να διαμορφώσετε ιδιωτικά στιγμιότυπα για τη δρομολόγηση αιτημάτων Internet μέσω του στιγμιότυπου NAT.
Διαμόρφωση στιγμιότυπων NAT: Ενεργοποίηση πρόσβασης στο Internet για ιδιωτικά υποδίκτυα
Ακολουθήστε τα προτεινόμενα βήματα για τη δημιουργία ενός στιγμιότυπου NAT στο εικονικό σας δίκτυο cloud και τη διαμόρφωση του ιδιωτικού σας υποδικτύου για τη δρομολόγηση αιτημάτων Internet.
Ανάπτυξη διοχετεύσεων VPN IPSec
Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε ένα IPSec VPN για το VCN σας με τεχνική τεκμηρίωση.
Ανάπτυξη διοχετεύσεων VPN IPsec με το Cisco ASA/ASAv VTI
Αυτή η λευκή βίβλος αναφοράς περιγράφει όλα τα απαραίτητα βήματα διαμόρφωσης της συσκευής Cisco ASA/ASAv, για τη δημιουργία μιας σύνδεσης IPSec σε ένα VCN του Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη του Microsoft Hyper-V με δρομολόγηση
Αυτή η λευκή βίβλος καλύπτει τη ρύθμιση των περιβαλλόντων Oracle Cloud Infrastructure και Microsoft Hyper-V.
Υπολογιστές Bastion Host: Προστατευμένη πρόσβαση για εικονικά δίκτυα cloud
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για υπολογιστές bastion host και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε στιγμιότυπα του Oracle Cloud Infrastructure.

 

Λύσεις ασφάλειας

Επισκόπηση ασφάλειας του Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος παρέχει μια επισκόπηση για τις δυνατότητες ασφάλειας του Oracle Cloud Infrastructure.
Microsoft Windows: Επέκταση Active Directory στο Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει τη διαδικασία επέκτασης του Windows Active Directory στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ενοποίηση Okta και Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος παρέχει έναν αναλυτικό οδηγό για τη διαμόρφωση της ενοποίησης του Oracle Cloud Infrastructure με το Okta.
Ανάπτυξη του Oracle Audit Vault και του τείχους προστασίας βάσης δεδομένων
Αυτή η λευκή βίβλος εστιάζει στη χρήση του Oracle Audit Vault Server για πρόσβαση ελέγχου σε στιγμιότυπα βάσης δεδομένων του Oracle Cloud Infrastructure.
Διαχείριση κλειδιών κρυπτογράφησης Oracle Database με το Oracle Key Vault
Αυτή η λευκή βίβλος παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση και διαμόρφωση του Oracle Key Vault σε σκελετικά στιγμιότυπα, για τη διαχείριση κλειδιών Oracle Database TDE.

 

Λύσεις προστασίας δεδομένων

Χρήση του Commvault για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
Αυτή η δημοσίευση ιστολογίου περιγράφει την ενοποίηση και υποστήριξη του Commvault για το Oracle Cloud Infrastructure καθώς και τη χρήση του Oracle Object Storage ως προορισμού για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

 

Λύσεις χώρου αποθήκευσης

Ανάπτυξη συμπλέγματος κατανεμημένης αποθήκευσης Ceph
Αυτό το ιστολόγιο εξηγεί τον τρόπο ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος Ceph Distributed Storage Cluster στο Oracle Cloud Infrastructure χρησιμοποιώντας το Oracle Linux.
Ανάπτυξη του GlusterFS
Αυτό το ιστολόγιο παρέχει έναν αναλυτικό οδηγό για ένα περιβάλλον χώρου αποθήκευσης GlusterFS υψηλής διαθεσιμότητας στο Oracle Cloud Infrastructure, χρησιμοποιώντας έναν διανεμημένο τόμο GlusterFS.
Ανάπτυξη Oracle Cluster File System
Αυτή η δημοσίευση ιστολογίου παρέχει έναν αναλυτικό οδηγό για το Oracle Cluster File System (OCFS2) στο Oracle Cloud Infrastructure χρησιμοποιώντας το iSCSI.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Get Hands-On

Try pre-configured solutions running on Oracle Cloud Infrastructure, for free, and within minutes.

×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)

Επικοινωνία
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)


Φόρουμ συζητήσεων για το Oracle Cloud