Τεχνικοί πόροι

Τεχνικοί πόροι Oracle Cloud Infrastructure

Η γνωριμία με μια πλατφόρμα τόσο πλούσια σε λειτουργίες, όπως το Oracle Cloud Infrastructure, μπορεί να φαντάζει πολύπλοκη, χωρίς τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις. Εδώ θα βρείτε πολλά χρήσιμα έγγραφα και παρουσιάσεις που θα σας καθοδηγήσουν στο ταξίδι σας.
 
 
 

Οδηγοί γρήγορης έναρξης και υπηρεσιών

Εδώ θα βρείτε ένα σύνολο τεχνικών πόρων, για να ξεκινήσετε με τις λύσεις του Oracle Cloud Infrastructure. Μπορείτε να επιστρέφετε τακτικά, καθώς οι πόροι ενημερώνονται συχνά με νέο περιεχόμενο.
Ξεκινήστε με αυτούς τους δεσμούς κατηγοριών:

 

Οδηγοί διαχείρισης και λειτουργιών

Βέλτιστες πρακτικές για ανάκτηση μετά από καταστροφή στο Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει της βέλτιστες πρακτικές σχεδίασης και υλοποίησης της ανάκτησης των εφαρμογών σας μετά από καταστροφή στο Oracle Cloud Infrastructure.
Βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής υψηλής διαθεσιμότητας στο Oracle Cloud Infrastructure
Μάθετε για τις βέλτιστες πρακτικές αρχιτεκτονικής για τη σχεδίαση λύσεων υψηλής διαθεσιμότητας στο Oracle Cloud Infrastructure, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αξιοποίησης συγκεκριμένων υπηρεσιών της Oracle.
Ανάπτυξη Oracle Enterprise Manager 13
Αναπτύξτε το Oracle Enterprise Manager με αυτήν τη λευκή βίβλο γρήγορης έναρξης, η οποία καλύπτει τις βασικές έννοιες, τα προαπαιτούμενα, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση.
Ξεκινώντας με το Terraform και το Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η τεχνική δημοσίευση ιστολογίου περιγράφει τον συντονισμό του Terraform στο Oracle Cloud Infrastructure.

 

Λύσεις υπολογιστικής

Δημιουργία υπηρεσιών τομέα Active Directory στο Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η Λευκή Βίβλος περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας ενός περιβάλλοντος Active Directory στον τύπο μίσθωσής σας στο Oracle Cloud Infrastructure.
Αλλαγή μεγέθους στιγμιότυπων υπολογιστικής στο Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η Βίβλος περιγράφει τη διαδικασία και τις βέλτιστες πρακτικές για την αλλαγή μεγέθους των τυπικών πόρων υπολογιστικής στο Oracle Cloud Infrastructure. Χρησιμοποιείται ένα παράδειγμα αλλαγής μεγέθους ενός στιγμιότυπου του Windows 2012 R2 Server, στο οποίο γίνεται ανάπτυξη και εκτέλεση ενός ελεγκτή τομέα και Active Directory.
Εκτέλεση γραφικών εφαρμογών στο Oracle Cloud Infrastructure με ασφάλεια
Αυτή η βίβλος εξηγεί τη διαδικασία ασφαλούς διαμόρφωσης στιγμιότυπων υπολογιστικής Linux, τα οποία από προεπιλογή διαμορφώνονται μόνο με SSH γραμμής εντολών, για την εκτέλεση γραφικών εφαρμογών που απαιτούν είτε πλήρες περιβάλλον υπολογιστή είτε ένα υποσύνολο γραφικών δυνατοτήτων.
Ανάπτυξη προσαρμοσμένων ειδώλων λειτουργικού συστήματος
Αυτή η λευκή βίβλος παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου ειδώλου και την εισαγωγή ενός ειδώλου στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ξεκινώντας: Oracle Linux για Oracle Cloud Infrastructure
Αυτός ο οδηγός γρήγορης έναρξης περιγράφει την εκκίνηση ενός στιγμιότυπου Oracle Linux στο Oracle Cloud Infrastructure.
Εγκατάσταση και διαμόρφωση KVM σε στιγμιότυπα σκελετικής υπολογιστικής με πολλαπλά VNIC
Ξεκινήστε τη χρήση του KVM σε σκελετικά στιγμιότυπα, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται σε αυτήν τη λευκή βίβλο.
Εγκατάσταση και διαμόρφωση Oracle VM στο Oracle Cloud Infrastructure
Ξεκινήστε τη χρήση του Oracle VM, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται σε αυτήν τη λευκή βίβλο.
Ανάπτυξη Hyper-V στο Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος καλύπτει τη ρύθμιση των περιβαλλόντων Oracle Cloud Infrastructure και Microsoft Hyper-V.
Ανάπτυξη του Kubernetes
Αυτή η επισκόπηση και ο αναλυτικός οδηγός ανάπτυξης περιγράφουν πώς μπορείτε να αναπτύξετε το Kubernetes στο Oracle Cloud Infrastructure.

 

Λύσεις διαχείρισης δεδομένων

Μετεγκατάσταση βάσεων δεδομένων στο Oracle Cloud Infrastructure χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Object Storage και Data Transfer Service
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο μετεγκατάστασης φόρτων εργασίας Oracle Database σε ένα στιγμιότυπο υπολογιστικής Oracle Cloud Infrastructure και παρέχει επιλογές και παραδείγματα για να σας βοηθήσει με τη μετεγκατάσταση.
Μετεγκατάσταση βάσεων δεδομένων στο Oracle Cloud Infrastructure Database as a Service χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Object Storage
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο μετεγκατάστασης φόρτων εργασίας Oracle Database στο Oracle Cloud Infrastructure ως στιγμιότυπα DBaaS Oracle Database τα οποία διαχειρίζονται οι χρήστες.
Ανάπτυξη Exadata στο Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για την ανάπτυξη ενός συστήματος βάσης δεδομένων Exadata, συμπεριλαμβανομένης όλης της απαιτούμενης δικτύωσης.
Αναφορά αρχιτεκτονικής για το Cloudera Enterprise Data Hub
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για την εκτέλεση του Cloudera Enterprise Data Hub στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη του Apache Cassandra
Αναπτύξτε τη βάση δεδομένων Apache Cassandra NoSQL στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη και προστασία του MongoDB
Αυτή η τεχνική δημοσίευση ιστολογίου περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του MongoDB στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη ενός κατανεμημένου επιπέδου προσωρινής αποθήκευσης υψηλής διαθεσιμότητας χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς Memcached και Redis
Αυτή η λευκή βίβλος συγκρίνει και παραθέτει τις βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη των δύο πιο διαδεδομένων μηχανισμών προσωρινής αποθήκευσης εντός μνήμης, Redis και Memcached, στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη Microsoft SQL Server Always On Availability Groups
Μάθετε πώς μπορείτε να αναπτύξετε ομάδες διαθεσιμότητας του Microsoft SQL Server Always On στο Oracle Cloud Infrastructure, για να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας και ασφάλειας της υπηρεσίας βάσης δεδομένων επιχειρησιακής κλίμακας.
Μετεγκατάσταση βάσεων δεδομένων Oracle από τις υπηρεσίες Amazon Web Services σε βάση δεδομένων του Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος εξετάζει ζητήματα σχετικά με τη μετεγκατάσταση των βάσεων δεδομένων σας στο Oracle Cloud Infrastructure και εξηγεί λεπτομερώς τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για αυτές τις μετεγκαταστάσεις.
Ανάπτυξη του Oracle NoSQL Database
Ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό αναφοράς για την ανάπτυξη του Oracle NoSQL Database στο Oracle Cloud Infrastructure, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής ρύθμισης και του τρόπου εκτέλεσης δεσμών ενεργειών εγκατάστασης συμπλεγμάτων NoSQL.

 

Λύσεις εφαρμογών

Oracle Application Express (APEX) on Oracle Cloud Infrastructure Database
This paper provides step-by-step guidance for deploying Oracle APEX on Oracle Cloud Infrastructure Database by using the Terraform template.
Μεταφορά του Oracle E-Business Suite στο Oracle Cloud Infrastructure
Μάθετε πώς μπορείτε να αναπτύξετε το E-Business Suite (EBS) στο Oracle Cloud Infrastructure, συνδυάζοντας τα παραδοσιακά οφέλη του EBS με την ευελιξία, τη διαθεσιμότητα και την αποδοτικότητα κόστους του σύγχρονου IaaS.
Ανάπτυξη του SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java στο Oracle Cloud Infrastructure
Ακολουθήστε τις προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές σε αυτήν την λευκή βίβλο αναφοράς για την ανάπτυξη του SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java στην υπηρεσία Oracle Database Exadata Cloud Service
Ακολουθήστε τις προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές σε αυτήν την λευκή βίβλο, για την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων Oracle της πλατφόρμας SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java στην υπηρεσία Oracle Database Exadata Cloud Service.
Χρήση του Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing για εφαρμογές WordPress υψηλής διαθεσιμότητας
Αυτή η λευκή βίβλος προσφέρει έναν οδηγό αναφοράς για τη δημιουργία μιας τοποθεσίας WordPress πολλών κόμβων, η οποία διαμορφώνεται και υποστηρίζεται από την υπηρεσία εξισορρόπησης φόρτου του Oracle Cloud Infrastructure.

 

Λύσεις δικτύωσης

Επισκόπηση και οδηγός ανάπτυξης εικονικού δικτύου cloud (VCN)
Μάθετε για την υπηρεσία Networking και τα συνήθη σενάρια ανάπτυξης για ένα VCN Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη στιγμιότυπου NAT με το Terraform
Αυτή η δημοσίευση ιστολογίου περιγράφει πώς μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα ένα στιγμιότυπο NAT με το Terraform και να διαμορφώσετε ιδιωτικά στιγμιότυπα για τη δρομολόγηση αιτημάτων Internet μέσω του στιγμιότυπου NAT.
Διαμόρφωση στιγμιότυπων NAT: Ενεργοποίηση πρόσβασης στο Internet για ιδιωτικά υποδίκτυα
Ακολουθήστε τα προτεινόμενα βήματα για τη δημιουργία ενός στιγμιότυπου NAT στο εικονικό σας δίκτυο cloud και τη διαμόρφωση του ιδιωτικού σας υποδικτύου για τη δρομολόγηση αιτημάτων Internet.
Ανάπτυξη διοχετεύσεων VPN IPSec
Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε ένα IPSec VPN για το VCN σας με τεχνική τεκμηρίωση.
Ανάπτυξη διοχετεύσεων VPN IPsec με το Cisco ASA/ASAv VTI
Αυτή η λευκή βίβλος αναφοράς περιγράφει όλα τα απαραίτητα βήματα διαμόρφωσης της συσκευής Cisco ASA/ASAv, για τη δημιουργία μιας σύνδεσης IPSec σε ένα VCN του Oracle Cloud Infrastructure.
Ανάπτυξη Hyper-V στο Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος καλύπτει τη ρύθμιση των περιβαλλόντων Oracle Cloud Infrastructure και Microsoft Hyper-V.
Υπολογιστές Bastion Host: Προστατευμένη πρόσβαση για εικονικά δίκτυα cloud
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για υπολογιστές bastion host και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε στιγμιότυπα του Oracle Cloud Infrastructure.

 

Λύσεις ασφάλειας

Επισκόπηση ασφάλειας του Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος παρέχει μια επισκόπηση για τις δυνατότητες ασφάλειας του Oracle Cloud Infrastructure.
Oracle Cloud Infrastructure και GDPR
Αυτή η Βίβλος εξηγεί πώς τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του Cloud Infrastructure μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να ανταποκριθούν σε ορισμένες απαιτήσεις του GDPR.
Υπολογιστές Bastion Host: Προστατευμένη πρόσβαση για εικονικά δίκτυα cloud
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για υπολογιστές bastion host και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε στιγμιότυπα του Oracle Cloud Infrastructure.
Λευκές Βίβλοι και φύλλα δεδομένων για την υπηρεσία Oracle CASB Cloud Service
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η υπηρεσία Oracle CASB Cloud Service προστατεύει το αποτύπωμα cloud με την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση ασφάλειας.
Ενοποίηση Oracle Access Manager και Oracle Cloud Infrastructure
Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει τα βήματα που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της ενοποίησης του Oracle Cloud Infrastructure με το Oracle Access Manager.
Βέλτιστες πρακτικές για το Identity and Access Management (IAM) στο Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος παρουσιάζει τις βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση της υπηρεσίας Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management (IAM) όταν σχεδιάζετε, δημιουργείτε και υλοποιείτε λύσεις στο Oracle Cloud Infrastructure.
Microsoft Windows: Επέκταση Active Directory στο Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει τη διαδικασία επέκτασης του Windows Active Directory στο Oracle Cloud Infrastructure.
Ενοποίηση Okta και Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος παρέχει έναν αναλυτικό οδηγό για τη διαμόρφωση της ενοποίησης του Oracle Cloud Infrastructure με το Okta.
Ανάπτυξη του Oracle Audit Vault και του τείχους προστασίας βάσης δεδομένων
Αυτή η λευκή βίβλος εστιάζει στη χρήση του Oracle Audit Vault Server για πρόσβαση ελέγχου σε στιγμιότυπα βάσης δεδομένων του Oracle Cloud Infrastructure.
Διαχείριση κλειδιών κρυπτογράφησης Oracle Database με το Oracle Key Vault
Αυτή η λευκή βίβλος παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση και διαμόρφωση του Oracle Key Vault σε σκελετικά στιγμιότυπα, για τη διαχείριση κλειδιών Oracle Database TDE.

 

Λύσεις προστασίας δεδομένων

Βέλτιστες πρακτικές για ανάκτηση μετά από καταστροφή στο Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει της βέλτιστες πρακτικές σχεδίασης και υλοποίησης της ανάκτησης των εφαρμογών σας μετά από καταστροφή στο Oracle Cloud Infrastructure.
Χρήση του Commvault για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
Αυτή η δημοσίευση ιστολογίου περιγράφει την ενοποίηση και υποστήριξη του Commvault για το Oracle Cloud Infrastructure καθώς και τη χρήση του Oracle Object Storage ως προορισμού για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

 

Λύσεις χώρου αποθήκευσης

Χρήση της υπηρεσίας Object Storage για μετεγκατάσταση βάσεων δεδομένων στο Oracle Cloud Infrastructure
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο μετεγκατάστασης φόρτων εργασίας Oracle Database σε ένα στιγμιότυπο υπολογιστικής Oracle Cloud Infrastructure χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Object Storage.
Χρήση της υπηρεσίας Object Storage για μετεγκατάσταση βάσεων δεδομένων στο Oracle Cloud Infrastructure Database as a Service (DBaaS)
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο μετεγκατάστασης φόρτων εργασίας Oracle Database στο Oracle Cloud Infrastructure ως στιγμιότυπα DBaaS Oracle Database τα οποία διαχειρίζονται οι χρήστες, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Object Storage.
Οδηγός απόδοσης υπηρεσίας File Storage
Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει την απόδοση της υπηρεσίας Oracle Cloud Infrastructure File Storage.
Μεταφορά δεδομένων στο Object Storage από άλλους παρόχους cloud ή τοπικά συστήματα αρχείων
Αυτή η βίβλος εστιάζει σε μια βασική περίπτωση χρήσης, όπου γίνεται μεταφορά δεδομένων στο Object Storage από άλλους παρόχους cloud.
Ανάπτυξη συμπλέγματος κατανεμημένης αποθήκευσης Ceph
Αυτό το ιστολόγιο εξηγεί τον τρόπο ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος Ceph Distributed Storage Cluster στο Oracle Cloud Infrastructure χρησιμοποιώντας το Oracle Linux.
Ανάπτυξη του GlusterFS
Αυτό το ιστολόγιο παρέχει έναν αναλυτικό οδηγό για ένα περιβάλλον χώρου αποθήκευσης GlusterFS υψηλής διαθεσιμότητας στο Oracle Cloud Infrastructure, χρησιμοποιώντας έναν διανεμημένο τόμο GlusterFS.
Ανάπτυξη Oracle Cluster File System
Αυτή η δημοσίευση ιστολογίου παρέχει έναν αναλυτικό οδηγό για το Oracle Cluster File System (OCFS2) στο Oracle Cloud Infrastructure χρησιμοποιώντας το iSCSI.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Get Hands-On

Try pre-configured solutions running on Oracle Cloud Infrastructure, for free, and within minutes.

×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)

Επικοινωνία
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)


Φόρουμ συζητήσεων για το Oracle Cloud