Συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών Oracle Cloud Infrastructure

Οι επιχειρήσεις απαιτούν πολλά περισσότερα για την υποδομή του cloud τους, εκτός από τη διαθεσιμότητα. Οι καίριοι φόρτοι εργασίας απαιτούν επίσης συνέπεια απόδοσης και τη δυνατότητα διαχείρισης, παρακολούθησης και τροποποίησης των πόρων που εκτελούνται στο cloud οποιαδήποτε στιγμή. Μόνο η Oracle παρέχει ολοκληρωμένες συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (SLA) που καλύπτουν απόδοση, διαθεσιμότητα και δυνατότητα διαχείρισης υπηρεσιών.
Διαθεσιμότητα

Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι οι φόρτοι εργασίας σας στο cloud λειτουργούν διαρκώς, με τις δεσμεύσεις της Oracle για αδιάκοπη λειτουργία και συνδεσιμότητα.

Διαχειρισιμότητα

The elasticity and configurability of infrastructure is part of why people move applications to the cloud. Your services need to be manageable all the time to deliver this benefit. Oracle provides manageability SLAs to ensure your ability to manage, monitor, and modify resources.

Απόδοση

Δεν αρκεί οι πόροι IaaS που διαθέτετε να είναι μόνο προσβάσιμοι. Πρέπει να αποδίδουν σταθερά με τον τρόπο που θέλετε. Η Oracle είναι ο πρώτος προμηθευτής cloud που εγγυάται απόδοση, ώστε να μπορείτε να βασιστείτε στην υποδομή σας για τις επιχειρησιακές εφαρμογές.

Διαθεσιμότητα

Υπηρεσία/Πόρος
Μέτρηση
Μηνιαίο ποσοστό SLA
Πίστωση Oracle Service, εάν δεν τηρηθεί η SLA
Compute
Μη διαθεσιμότητα περιοχής Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99,99% του χρόνου λειτουργίας 10%
Compute
Μη διαθεσιμότητα περιοχής Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99% του χρόνου λειτουργίας 25%
Compute
Μη διαθεσιμότητα τομέα διαθεσιμότητας Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99.95% του χρόνου λειτουργίας 10%
Compute
Μη διαθεσιμότητα τομέα διαθεσιμότητας Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99% του χρόνου λειτουργίας 25%
Τόμοι μπλοκ
Μη διαθεσιμότητα περιοχής Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99,99% του χρόνου λειτουργίας 10%
Τόμοι μπλοκ
Μη διαθεσιμότητα περιοχής Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99% του χρόνου λειτουργίας 25%
Χώρος αποθήκευσης αντικειμένων
Ρυθμός σφαλμάτων API Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99,9% του χρόνου λειτουργίας 10%
Χώρος αποθήκευσης αντικειμένων
Ρυθμός σφαλμάτων API Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99% του χρόνου λειτουργίας 25%
FastConnect
Ιδιωτική συνδεσιμότητα Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99,9% του χρόνου λειτουργίας 10%
FastConnect
Ιδιωτική συνδεσιμότητα Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99% του χρόνου λειτουργίας 25%

Διαχειρισιμότητα

Υπηρεσία/Πόρος
Μέτρηση
Μηνιαίο ποσοστό SLA
Πίστωση Oracle Service, εάν δεν τηρηθεί η SLA
Compute
Ρυθμός σφαλμάτων API Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99,9% του χρόνου λειτουργίας 10%
Compute
Ρυθμός σφαλμάτων API Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99% του χρόνου λειτουργίας 25%
Τόμοι μπλοκ
Ρυθμός σφαλμάτων API Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99,9% του χρόνου λειτουργίας 10%
Τόμοι μπλοκ
Ρυθμός σφαλμάτων API Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99% του χρόνου λειτουργίας 25%
Database
Ρυθμός σφαλμάτων API Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99,9% του χρόνου λειτουργίας 10%
Database
Ρυθμός σφαλμάτων API Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99% του χρόνου λειτουργίας 25%

Απόδοση

Υπηρεσία/Πόρος
Μέτρηση
Μηνιαίο ποσοστό SLA
Πίστωση Oracle Service, εάν δεν τηρηθεί η SLA
Τοπική μονάδα NVMe Compute
IOPS δίσκου Απόδοση πόρων μεγαλύτερη από το 90% της δημοσιευμένης απόδοσης, στο 99,9% των περιπτώσεων 10%
Τοπική μονάδα NVMe Compute
IOPS δίσκου Απόδοση πόρων μεγαλύτερη από το 90% της δημοσιευμένης απόδοσης, στο 99% των περιπτώσεων 25%
Τόμοι μπλοκ
IOPS δίσκου Απόδοση πόρων μεγαλύτερη από το 90% της δημοσιευμένης απόδοσης, στο 99,9% των περιπτώσεων 10%
Τόμοι μπλοκ
IOPS δίσκου Απόδοση πόρων μεγαλύτερη από το 90% της δημοσιευμένης απόδοσης, στο 99% των περιπτώσεων 25%
Network
Απόδοση δικτύου Απόδοση πόρων μεγαλύτερη από το 90% της δημοσιευμένης απόδοσης, στο 99,9% των περιπτώσεων 10%
Network
Απόδοση δικτύου Απόδοση πόρων μεγαλύτερη από το 90% της δημοσιευμένης απόδοσης, στο 99% των περιπτώσεων 25%

Μηνιαία SLA σε λεπτά/ώρες.

  • Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99,99% του χρόνου λειτουργίας: μικρότερο από ή ίσο με 4,38 λεπτά χρόνου εκτός λειτουργίας τον μήνα
  • Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99,95% του χρόνου λειτουργίας: μικρότερο από ή ίσο με 21,56 λεπτά χρόνου εκτός λειτουργίας τον μήνα
  • Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99,9% του χρόνου λειτουργίας: μικρότερο από ή ίσο με 43,8 λεπτά χρόνου εκτός λειτουργίας τον μήνα
  • Μεγαλύτερο από ή ίσο με 99% του χρόνου λειτουργίας: μικρότερο από ή ίσο με 7,2 ώρες χρόνου εκτός λειτουργίας τον μήνα
 

Πόροι

Υπηρεσίες δημόσιου cloud Oracle PaaS και IaaS - Βασικό έγγραφο

 
 

Συχνές ερωτήσεις

 

SLA διαθεσιμότητας

Οι SLA διαθεσιμότητας απαιτούν ανάπτυξη σε περισσότερους από έναν τομείς διαθεσιμότητας (ΤΔ);

Υπάρχουν δύο επιλογές για SLA διαθεσιμότητας για το Oracle Cloud Infrastructure - Compute. Εάν κάνετε ανάπτυξη σε περισσότερους από έναν ΤΔ, ισχύει η SLA που μετρά τη μη διαθεσιμότητα της περιοχής, με εγγύηση διαθεσιμότητας 99,99%. Εάν κάνετε ανάπτυξη σε πολλούς τομείς σφαλμάτων εντός του ίδιου τομέα διαθεσιμότητας, ισχύει η SLA που μετρά τη μη διαθεσιμότητα του τομέα διαθεσιμότητας, με εγγύηση διαθεσιμότητας 99,95%.

Πώς υπολογίζεται ο χρόνος λειτουργίας;

Ο χρόνος λειτουργίας υπολογίζεται ανά μήνα ως «Μηνιαίο ποσοστό χρόνου λειτουργίας».

  • Τα μηνιαία ποσοστά χρόνου λειτουργίας των Oracle Cloud Infrastructure - Compute και Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume υπολογίζονται αφαιρώντας από το 100% το ποσοστό των λεπτών κατά τον ισχύοντα ημερολογιακό μήνα στα οποία το Oracle Cloud Infrastructure - Compute ή το Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume, όπως ισχύουν, ήταν σε κατάσταση «Μη διαθέσιμη περιοχή».
  • Το μηνιαίο ποσοστό χρόνου λειτουργίας του Oracle Cloud Infrastructure - Object Storage υπολογίζεται αφαιρώντας από το 100% τον μέσο όρο των «Ρυθμών σφαλμάτων API» από κάθε πεντάλεπτη περίοδο κατά τον ισχύοντα ημερολογιακό μήνα.
  • Το μηνιαίο ποσοστό χρόνου λειτουργίας του Oracle Cloud Infrastructure - FastConnect υπολογίζεται αφαιρώντας από το 100% το ποσοστό των λεπτών κατά τον ισχύοντα ημερολογιακό μήνα στα οποία το αποκλειστικό κύκλωμα ήταν «Μη διαθέσιμο».

Τι συμβαίνει όταν πολλοί τομείς διαθεσιμότητας (ΤΔ) γίνονται μη διαθέσιμοι;

Οι SLA διαθεσιμότητας συνήθως ενεργοποιούνται όταν παρουσιάζεται ένα συμβάν σε επίπεδο περιοχής. Όταν πολλοί ΤΔ σε μια περιοχή δεν λειτουργούν, επηρεάζονται όλες οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται σε αυτούς τους ΤΔ.

SLA δυνατότητας διαχείρισης

Οι SLA δυνατότητας διαχείρισης είναι σε επίπεδο τομέα διαθεσιμότητας (ΤΔ) ή σε επίπεδο περιοχής;

Οι SLA δυνατότητας διαχείρισης ισχύουν σε επίπεδο υπηρεσίας και καθορίζονται σε επίπεδο ΤΔ.

Πώς υπολογίζεται ο χρόνος λειτουργίας για τα Oracle Cloud Infrastructure - Compute, Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume και Oracle Cloud Infrastructure - Database;

Το «Μηνιαίο ποσοστό χρόνου λειτουργίας» για καθένα υπολογίζεται αφαιρώντας από το 100% τον μέσο όρο των «Ρυθμών σφαλμάτων API» για κάθε πεντάλεπτη περίοδο κατά τον ισχύοντα ημερολογιακό μήνα.

SLA απόδοσης

Για την SLA απόδοσης δικτύου, ποια πίστωση υπηρεσίας θα παρέχει η Oracle σε πελάτες που υποβάλλουν αξιώσεις;

Στους πελάτες που υποβάλλουν αξιώσεις, η Oracle θα παρέχει πίστωση υπηρεσίας για τους υποκείμενους πόρους υπολογιστικής που έχουν καταναλώσει.

Γενική διαδικασία πίστωσης υπηρεσίας SLA

Τι είναι η πίστωση υπηρεσίας; Πώς υπολογίζεται η πίστωση υπηρεσίας;

Η πίστωση υπηρεσίας υπολογίζεται ως ποσοστό των καθαρών χρεώσεων που έχετε πληρώσει στην Oracle για την υπηρεσία Oracle Cloud Infrastructure Service κατά τον μήνα στον οποίο δεν εκπληρώθηκε οποιαδήποτε ισχύουσα δέσμευση της υπηρεσίας, και σας πιστώνεται κατά τον ημερολογιακό μήνα που ακολουθεί την έγκριση της αξίωσής σας από την Oracle. Η πίστωση υπηρεσίας είναι η μοναδική και αποκλειστική αποκατάσταση που λαμβάνετε όταν η Oracle δεν έχει ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε από τις δεσμεύσεις υπηρεσίας που ορίζονται στην ενότητα «Συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών» του βασικού εγγράφου των υπηρεσιών δημόσιου cloud Oracle PaaS και IaaS, αναφορικά με την ισχύουσα υπηρεσία Oracle Cloud Infrastructure Service. Η πίστωση υπηρεσίας θα παρέχεται μόνο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία Oracle Cloud Infrastructure Service για την οποία δεν εκπληρώθηκε η δέσμευση υπηρεσίας.

Χρειάζεται ο πελάτης να προβεί σε κάποια ενέργεια για να υποδείξει μια αστοχία SLA και να ζητήσει μια πίστωση υπηρεσίας;

Ναι. Οι πελάτες πρέπει να υποβάλουν την αξίωση SLA και να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την αστοχία SLA.

Ποιος μπορεί να ζητήσει να λάβει πίστωση υπηρεσίας;

Οποιοσδήποτε πελάτης πληρώνει για τις υπηρεσίες Oracle Cloud Infrastructure με τις ΜΔΑ που ορίζονται στο βασικό έγγραφο του δημόσιου cloud Oracle PaaS και IaaS μπορεί να ζητήσει να λάβει πίστωση υπηρεσίας. Όσοι αγοράζουν τις παραπάνω υπηρεσίες μέσω του Oracle Store θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν κύκλο χρέωσης με την Oracle, προτού μπορέσουν να λάβουν πίστωση υπηρεσίας. Δείτε τα βασικά έγγραφα του δημόσιου cloud Oracle PaaS και IaaS για λεπτομέρειες.

Ποιος είναι ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης για ένα αίτημα αξίωσης για πίστωση υπηρεσίας;

Οι αξιώσεις για πίστωση υπηρεσίας πρέπει να υποβάλλονται από τους πελάτες εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που παρουσιάζεται το συμβάν λόγω του οποίου η υπηρεσία Oracle Cloud Infrastructure Service δεν εκπλήρωσε την ισχύουσα δέσμευση υπηρεσίας. Η Oracle θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες, ώστε να διεκπεραιώσει τις αξιώσεις εντός 60 ημερών από τη λήψη τους.

Τι γίνεται όταν επικυρώνεται μια αξίωση για πίστωση υπηρεσίας;

Όταν επικυρωθεί μια αξίωση για πίστωση υπηρεσίας, η Oracle θα αυξάνει τα υπόλοιπα του πελάτη για τον επόμενο ημερολογιακό μήνα που ακολουθεί την έγκριση της αξίωσης από την Oracle. Για παράδειγμα, εάν κάθε μήνα πληρώνετε 100 χιλιάδες δολάρια για καθολική πίστωση και λάβετε μια πίστωση 5 χιλιάδων δολαρίων μετά την έγκριση μιας αξίωσης από την Oracle, η Oracle θα αυξήσει το υπόλοιπό σας, ώστε να έχετε πόρους αξίας 105 χιλιάδων δολαρίων για τον επόμενο ημερολογιακό μήνα, πριν επιβαρυνθείτε με τυχόν πρόσθετες χρεώσεις.

Μπορούν οι πελάτες να χρησιμοποιούν την πίστωση υπηρεσίας για οποιαδήποτε υπηρεσία του Oracle Cloud;

Όταν ολοκληρωθεί η αύξηση των υπολοίπων μετά την έγκριση μιας αξίωσης πελάτη για πίστωση υπηρεσίας από την Oracle, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την πίστωση υπηρεσίας για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του Oracle Cloud, οι οποίες συνδέονται με την καθολική πίστωση ή τον λογαριασμό πληρωμής βάσει χρήσης που διαθέτει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το έγγραφο Συχνών Ερωτήσεων προορίζεται για γενική αναφορά και απαντά σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες δημόσιου cloud PaaS και IaaS της Oracle. Για μια πλήρη επεξήγηση των θεμάτων που αναλύονται στο έγγραφο Συχνών Ερωτήσεων και για άλλους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στις υπηρεσίες δημόσιου cloud PaaS και IaaS της Oracle, ανατρέξτε στο βασικό έγγραφο των υπηρεσιών δημόσιου cloud Oracle PaaS και IaaS του Φεβρουαρίου 2018.

 
 
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)

Επικοινωνία
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)


Φόρουμ συζητήσεων για το Oracle Cloud