Δεδομένα μεγάλου όγκου

Παροχή των Hadoop, Spark και Data Science με την ασφάλεια της Oracle και την απλότητα του cloud

Η ισχύς των Hadoop και Spark παρέχεται ως μια ασφαλής αυτοματοποιημένη υπηρεσία υψηλής απόδοσης, η οποία μπορεί να ενοποιηθεί πλήρως με τα υπάρχοντα επιχειρηματικά δεδομένα στο Oracle Database και το Oracle Applications.
 

Αποκλειστικά

Τα αποκλειστικά στιγμιότυπα, τα δίκτυα και ο δίσκος απευθείας σύνδεσης παρέχουν συνεπή υψηλή απόδοση.
 

Βελτιστοποίηση

Η βελτιστοποιημένη διαμόρφωση βασίζεται σε συγκεκριμένα σχήματα υπολογιστικής και επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία αξίας.
 

Ασφάλεια

Πλήρως ασφαλή και κρυπτογραφημένα συμπλέγματα Hadoop, με επιπλέον δυνατότητα επέκτασης ασφάλειας του Oracle Database στο Hadoop.
 

Ολοκληρωμένη λύση

Περιλαμβάνει το πλήρως υποστηριζόμενο οικοσύστημα Cloudera Hadoop (καθώς και το Apache Spark). Επιπλέον λογισμικό Oracle που περιλαμβάνεται: Data Integration, R Distribution, Spatial and Graph.
 

Επιλογές Big Data Cloud

Το Oracle Cloud παρέχει αρκετές υπηρεσίες και μοντέλα ανάπτυξης δεδομένων μεγάλου όγκου. Οι επιλογές της υπηρεσίας δεδομένων μεγάλου όγκου σάς επιτρέπουν να ξεκινήσετε στο επίπεδο κόστους και χωρητικότητας που είναι κατάλληλο για τη δική σας περίπτωση χρήσης και, εν συνεχεία, σας παρέχουν την ευελιξία προσαρμογής, καθώς οι απαιτήσεις σας αλλάζουν με τον χρόνο. Οι υπηρεσίες Big Data Cloud Service και Big Data SQL Cloud Service κάνουν εφικτή μια ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει την πλατφόρμα εμπλουτισμένης ανάλυσης της Oracle με την κορυφαία στην αγορά διανομή του Hadoop σε ένα απρόσκοπτο, ενοποιημένο και ασφαλές αποθετήριο πρωτογενών δεδομένων (data lake). Μόνο η Oracle προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες στο Public Cloud.

Big Data Cloud Service

Η υπηρεσία Oracle Big Data Cloud Service είναι μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία που παρέχει ένα εξαιρετικά ισχυρό περιβάλλον, προσαρμοσμένο για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάλυσης των επιχειρήσεων. Με αυτοματοποιημένη διαχείριση κύκλου ζωής και ασφάλεια με ένα κλικ, η υπηρεσία Big Data Cloud Service είναι σχεδιασμένη για τη βελτιστοποιημένη και ασφαλή εκτέλεση ενός μεγάλου εύρους φόρτων εργασίας και τεχνολογιών δεδομένων μεγάλου όγκου, με παράλληλη απλοποίηση των λειτουργιών.
Η υπηρεσία Oracle Big Data Cloud Service είναι μια υπηρεσία cloud της Oracle αποκλειστικά σχεδιασμένη για φόρτους εργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου σε επιχειρησιακή κλίμακα. Η υπηρεσία είναι βελτιστοποιημένη ώστε να εκτελεί διαφορετικά σύνολα φόρτων εργασίας – από φόρτους εργασίας μόνο Hadoop (ETL, Spark, Hive κ.λπ.) μέχρι διαδραστικά, παντός τύπου ερωτήματα SQL με χρήση εργαλείων SQL-on-Hadoop ή/και της υπηρεσίας Oracle Big Data SQL Cloud Service.
 
Η υπηρεσία περιλαμβάνει έναν αριθμό συστατικών στοιχείων ανάλυσης υψηλής αξίας:
 
Oracle Big Data Spatial and Graph
Oracle Big Data Connectors (συμπεριλαμβανομένου του Oracle Data Integrator ΕΕ)
Την πλήρη συνδρομή στο Cloudera Enterprise Data Hub

Big Data SQL Cloud Service

Η υπηρεσία Oracle Big Data SQL Cloud Service επιτρέπει στους οργανισμούς να αναλύουν αμέσως τα δεδομένα σε Apache Hadoop, NoSQL και Oracle Database αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δεξιότητες SQL, τις πολιτικές ασφαλείας και τις εφαρμογές με κορυφαία απόδοση. Από την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων έως την αξιοποίηση των αποθετηρίων πρωτογενών δεδομένων, το Big Data SQL καθιστά τα πλεονεκτήματα του Big Data διαθέσιμα στη μεγαλύτερη δυνατή ομάδα τελικών χρηστών.
Το Big Data SQL είναι η επαναστατική προσέγγιση της Oracle στην απλοποίηση της πρόσβασης σε προελεύσεις δεδομένων μεγάλου όγκου. Το Oracle Big Data SQLδίνει τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων σε όλα τα δεδομένα – στο Hadoop, σε χώρους αποθήκευσης NoSQL ή στο Oracle Database – με μία μόνη εντολή.
 
Το Oracle Big Data SQL παρουσιάζει το Hadoop και άλλες προελεύσεις ως εμπλουτισμένους εξωτερικούς πίνακες. Αυτοί οι πίνακες έχουν σχεδιαστεί ώστε να αντιστοιχίζουν με διαφάνεια την εξωτερική σημασιολογία της πρόσβασης στα δεδομένα – οριζόντιος παραλληλισμός, τοποθεσία και σχήμα – στις εσωτερικές διαδικασίες της Oracle. Έτσι εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές βελτιστοποιήσεις για την πρόσβαση και τη συνολική εγγενή επεξεργασία.
 
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)

Επικοινωνία
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)


Φόρουμ συζητήσεων για το Oracle Cloud