Παρακολούθηση απόδοσης εφαρμογών

Γρήγορη απομόνωση των προβλημάτων για εφαρμογές

Η υπηρεσία Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service παρέχει στις ομάδες ανάπτυξης και λειτουργιών τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη γρήγορη εύρεση και επιδιόρθωση προβλημάτων στις εφαρμογές. Όλες οι πληροφορίες απόδοσης για τελικούς χρήστες και εφαρμογές (με σχετικά αρχεία καταγραφής εφαρμογών) συγκεντρώνονται στην ασφαλή, ενοποιημένη πλατφόρμα δεδομένων μεγάλου όγκου του Oracle Management Cloud.
 

Γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων

Προσδιορίστε τα προβληματικά σημεία απόδοσης κύριων πόρων και λογισμικού, προτού προλάβουν να επηρεάσουν τον τελικό χρήστη
 

Πληροφορίες

Κατανοήστε την πραγματική, και όχι την υποθετική ροή εφαρμογών, ακολουθώντας σύνθετα αιτήματα λογισμικού σε όλα τα συστατικά στοιχεία εφαρμογών
 

Συνεργασία DevOps

Εκχωρήστε στους προγραμματιστές μεγαλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία συνήθως δεν διατίθενται σε αυτούς
 

Επέκταση

Εκτελέστε διαγνωστικούς ελέγχους με δυνατότητα επέκτασης κατ' απαίτηση
 
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)

Επικοινωνία
×
Καλέστε μας τώρα
1-800-633-0738 (Ηνωμένες Πολιτείες)


Φόρουμ συζητήσεων για το Oracle Cloud