Oracle Management Cloud

Smartere indsigt. Hurtigere handling

Oracle Management Cloud er en suite af styringstjenester, der eliminerer den menneskelige indsats, der er knyttet til traditionelle løsninger til overvågning, håndtering og sikring af applikationer og infrastruktur. Oracle Management Cloud udnytter maskinlæring og big data-teknikker mod den fulde bredde af operationelle datasæt for at hjælpe kunder med at drive innovation, mens omkostninger og risici fjernes fra operationelle processer.
Læs e-bogen og dokumentationen for at lære mere.
 
 

Tjenester i Oracle Management Cloud

Application Performance Monitoring

Hurtig isolering af problemer
 
Tjenesten Oracle Application Performance Monitoring Cloud forsyner udviklings- og operationsteams med de oplysninger, som de har brug for, for at finde og rette applikationsproblemer hurtigt. Alle dine oplysninger om slutbruger- og applikationsperformance (med tilknyttede applikationslogge) samles i Oracle Management Clouds sikre, samlede big data-platform.

Infrastructure Monitoring

Samlet, proaktiv overvågning af hele IT-infrastrukturen
 
Tjenesten Oracle Infrastructure Monitoring Cloud overvåger hele IT-infrastrukturens status og sundhed - lokalt eller i skyen - fra en enkelt platform. Proaktiv overvågning på tværs af niveauer gør det muligt for administratorer at blive advaret om problemer, fejlfinde og løse disse, før de påvirker slutbrugere.

Log Analytics

Realtidsindsigt i maskindata
 
Tjenesten Oracle Log Analytics Cloud overvåger, aggregerer, indekserer og analyserer alle logdata fra dine applikationer og infrastruktur, så brugere kan søge efter, undersøge og korrelere disse data for at fejlfinde problemer hurtigere, udlede operationel indsigt og foretage bedre beslutninger. Denne tjeneste er bygget på Oracle Management Clouds sikre, samlede big data-platform.

Orchestration

Planlæg, udfør og rapporter på opgaver ved cloud-skalering
 
Tjenesten Oracle Orchestration Cloud udfører opgaver på hypercloud-skala og automatiserer disse ved at klade REST, scripts eller trejdepart-automatiseringsstrukturer. Tjenesten Oracle Orchestration Cloud kan anvende automatisering på både lokal infrastruktur og infrastruktur i skyen.

IT Analytics

Operationel intelligence til moderne IT
 
Tjenesten Oracle IT Analytics Cloud giver 360-graders indsigt i applikations- og infrastrukturinvesteringers performance, tilgængelighed og kapacitet, så availability, and capacity of applications and infrastructure investments, enabling line-of-business- og IT-ledere, analytikere og administratorer kan foretage kritiske beslutninger om deres IT-ejendom. Denne tjeneste er bygget på Oracle Management Clouds sikre, samlede big data-platform.

Konfiguration og compliance

Automatiser vurderinger af applikations- og infrastrukturkonfiguration
 
Tjenesten Oracle Configuration and Compliance gør det muligt for IT- og forretningscompliancefunktionen at vurdere, score og afhjælpe overtrædelser vha. branchestandard-benchmarks ud over dine egne tilpassede regler. Tjenesten Oracle Configuration and Compliance kan vurdere både lokal infrastruktur og infrastruktur i skyen.

Security Monitoring and Analytics

Effektiv sikkerhed til det moderne IT-landskab
 
Tjenesten Oracle Security Monitoring and Analytics (SMA) Cloud muliggør hurtig opdagelse, undersøgelse og afhjælpning af det bredeste interval af sikkerhedstrusler på tværs af IT-aktiver lokalt og i skyen. Security Monitoring and Analytics leverer integrerede SIEM- og UEBA-muligheder, der er bygget på maskinlæring, brugersessionsopmærksomhed og ajourført kontekst for trusselsintelligence.
×
Ring til os nu
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Ring til os nu
1-800-633-0738 (USA)


Oracle Cloud-diskussionsforummer